Τμήματα / Κλινικές

Στo ΜΗΤΕΡΑ προσφέρονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης για όλα τα μέλη της οικογένειας και έχουν αναπτυχθεί συστηματικά, ολοκληρωμένα Τμήματα & τις Κλινικές του Παθολογικού και Χειρουργικού τομέα. Διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό, είναι άρτια οργανωμένα και στελεχωμένα με κορυφαίους ιατρούς ειδικοτήτων του χώρου της υγείας καθώς και νοσηλευτικό προσωπικό πανεπιστημιακού επιπέδου. Στόχος η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε όλη την οικογένεια, με εμπειρία, γνώση και σεβασμό.

Απεικονιστικά Τμήματα

Τα ενοποιημένα απεικονιστικά τμήματα των νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ απαρτίζουν ένα σύγχρονο συγκρότημα, το μεγαλύτερο σε έκταση και δυναμικότητα στο χώρο της απεικόνισης στην Ελλάδα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Το ΜΗΤΕΡΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει Ιατρό Παθολόγο που θα προσφέρει Ιατρικές Υπηρεσίες στον Παθολογικό Τομέα της Γενικής Κλινικής (για Εφημερίες).
Μάθετε περισσότερα..