Πληροφορίες για επισκέπτες

Πρωταρχικό μας μέλημα στο ΜΗΤΕΡΑ είναι εξυπηρέτηση, η ηρεμία και η γρήγορη αποθεραπεία των νοσηλευομένων.  Τα  αγαπημένα πρόσωπα παίζουν σημαντικό ρόλο στη θεραπευτική διαδικασία και τη γρήγορη ανάρρωση γι’ αυτό και ενθαρρύνουμε την οικογένεια και τους φίλους να έρχονται για επίσκεψη.

Διαβάστε περισσότερα για τα μέτρα προφύλαξης καθώς και για το επισκεπτήριο εδώ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας ΜΗΤΕΡΑ: 210 686 9000