Τμήμα Παιδιατρικής Ακτινολογίας

Διαγνωστικές εξετάσεις υψηλής ποιότητας σε νεογνά και παιδιά έως 16 ετών.

Το Τμήμα

Το Τμήμα Παιδιατρικής Ακτινολογίας του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ προσφέρει μεγάλο φάσμα διαγνωστικών παιδιατρικών εξετάσεων και καλύπτει τις ανάγκες σε απεικόνιση από νεογνά μέχρι παιδιά 16 ετών. Παράλληλα, στο Τμήμα πραγματοποιούνται Μαγνητικές Τομογραφίες Εμβρύων.  Το προσωπικό απαρτίζεται από 6 ειδικευμένους Ακτινολόγους, 14 τεχνολόγους Ακτινολόγους και 2 νοσηλεύτριες και γραμματείς.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται περιλαμβάνουν υπερηχογραφήματα, κλασσικές ακτινογραφίες, ειδικές ακτινολογικές μελέτες (κυστεογραφίες, διαβάσεις πεπτικού, υποκλυσμούς, κ.ά.), ακτινοσκοπικές κινηματικές μελέτες κατάποσης, αξονικές τομογραφίες και μαγνητικές τομογραφίες. Το Τμήμα εκτός από εξωτερικά περιστατικά καλύπτει επίσης την απεικόνιση των νεογνών και των παιδιών που νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική και τις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας του Νοσοκομείου και του Ομίλου.

Το Τμήμα Παιδιατρικής Ακτινολογίας είναι οργανωμένο κατά τρόπο ώστε να πραγματοποιούνται πολλαπλές εξετάσεις που βοηθούν στη διάγνωση ποικίλων παθολογικών καταστάσεων στα νεογνά, βρέφη και παιδιά:

  • Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει σύγχρονα μηχανήματα που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες απεικόνισης των μικρών ασθενών μας, τόσο από αισθητική άποψη όσο και τεχνολογικά με διαμόρφωση των πρωτοκόλλων απεικόνισης στα διεθνή παιδιατρικά πρότυπα. Μέσω της διαρκούς ενημέρωσης και αναβάθμισης τηρούνται και ακολουθούνται όλες οι σύγχρονες οδηγίες απεικόνισης για τους παιδιατρικούς ασθενείς με βασικό μέλημα την αξιόπιστη διάγνωση με την ελάχιστη βιολογική και ψυχολογική επιβάρυνση του μικρού εξεταζόμενου. Στις εξετάσεις που σχετίζονται με ιοντίζουσα ακτινοβολία (κλασσικές και ειδικές ακτινολογικές εξετάσεις και αξονική τομογραφία) ακολουθούνται πρωτόκολλα χαμηλής δόσης που απευθύνονται σε παιδιά και βασίζονται στις διεθνείς οδηγίες ακτινοπροστασίας για παιδιατρικούς ασθενείς (ALARA, Image Gently).
  • Το Σύστημα Αρχειοθέτησης Ψηφιακής Εικόνας (PACS) εγκαταστάθηκε το 2009 και ολοκληρώθηκε σε όλα τα επιμέρους Τμήματα το 2011. Από το 2012 αντικαταστάθηκε από το σύστημα αρχειοθέτησης 3D net portal, ώστε πλέον όλες οι εξετάσεις να υπάρχουν ψηφιακά αρχειοθετημένες με δυνατότητα ανάκλησης και ψηφιακής μεταφοράς.
  • Τμήμα Κλασικής Παιδοακτινολογίας: διαθέτει ένα Ψηφιακό Ακτινολογικό Μηχάνημα Siemens YS10, ένα Ψηφιακό Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα Siemens ICONOS R-200 και δύο Φορητά Ακτινολογικά Μηχανήματα Siemens POLYMOBIL PLUS SN 21345 και SN 21344.
  • Τμήμα Παιδιατρικών Υπερήχων: διαθέτει ένα Μηχάνημα GE L8, και φορητό μηχάνημα υψηλής ανάλυσης GE V2, εξοπλισμένα με σύγχρονες κεφαλές και λογισμικά παιδιατρικών εξετάσεων.
  • Τμήμα Αξονικού Τομογράφου: διαθέτει ένα Πολυτομικό Αξονικό Τομογράφο σύγχρονης γενιάς, Siemens Sensation 64-slice.
  • Τμήμα Μαγνητικού Τομογράφου: διαθέτει έναν Ανοιχτό Μαγνητικό Τομογράφο Υψηλού Πεδίου Philips Panorama (1.0T), ο οποίος παρέχει απεικόνιση υψηλής ποιότητας, εξοπλισμένος με περιβάλλον Ambient Experience. Τα παιδιά πριν τη εξέταση έχουν δυνατότητα να παίξουν με παιχνίδι – εξομοιωτή Μαγνητικού Τομογράφου και με τον τρόπο αυτό να αντιληφθούν και να αποδεχθούν καλύτερα τη διαδικασία της εξέτασης, πραγματοποιώντας τα ίδια «εξετάσεις» σε ειδικά κουκλάκια και παρακολουθώντας σε τηλεόραση την ανάλογη ιστορία.
    Ο ανοικτός Μαγνητικός Τομογράφος παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα να έχουν οπτική και σωματική επαφή με τους συνοδούς-κηδεμόνες κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ταυτόχρονα, το περιβάλλον Ambient Experience δημιουργεί ιδιαίτερα φιλική και χαλαρωτική ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της εξέτασης με προβολή κινουμένων σχεδίων και μουσικής στο χώρο της εξέτασης.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης Παιδιατρικών Εξετάσεων (ιδιαίτερα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας και PET-CT) στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ.

Στο Τμήμα Παιδιατρικής Ακτινολογίας εξετάζονται είτε εξωτερικοί ασθενείς σε τακτική ή επείγουσα βάση ή νεογνά, βρέφη και παιδιά νοσηλευόμενα στη Μαιευτική, την Παιδιατρική Κλινική και τις Παιδιατρικές και Νεογνολογικές Μονάδες του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ και στα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΛΗΤΩ.

Επίσης στο Τμήμα παραπέμπονται νεογνά, βρέφη και παιδιά που νοσηλεύονται σε άλλα νοσοκομεία.

Ημερίδες: