Το όραμά μας

Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών, καθιερώνοντας το ΜΗΤΕΡΑ, ως κέντρο αναφοράς για όλη την οικογένεια και για κάθε ηλικία.

Όραμά μας η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών

Η αποστολή μας

  • Η διαρκής ανάπτυξη & εξέλιξή μας, με σκοπό την παροχή άριστης ποιότητας υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές.
  • Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού μας.
  • Η συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων.
  • Οι επενδύσεις σε τεχνολογία αιχμής και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του νοσοκομείου.
  • Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις.
  • Η ενίσχυση της οικονομικής αξίας και της υγιούς ανάπτυξης της εταιρείας.
  • Η δέσμευσή μας στις αρχές και τις αξίες της εταιρικής υπευθυνότητας, που αποδεικνύεται μέσω των συνεχών δράσεών μας, για την κοινωνία, τους εργαζόμενους, την αγορά και το περιβάλλον.

 

Aποστολή μας η διαρκής ανάπτυξη, εξέλιξη και βελτίωση ποιότητας των υπηρεσιών μας