Το όραμά μας

Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών, καθιερώνοντας το ΜΗΤΕΡΑ, ως κέντρο αναφοράς για όλη την οικογένεια και για κάθε ηλικία.

Όραμά μας η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών

Η αποστολή μας

  • Η διαρκής ανάπτυξη & εξέλιξή μας, με σκοπό την παροχή άριστης ποιότητας υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές.
  • Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού μας.
  • Η συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων.
  • Οι επενδύσεις σε τεχνολογία αιχμής και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του νοσοκομείου.
  • Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις.
  • Η ενίσχυση της οικονομικής αξίας και της υγιούς ανάπτυξης της εταιρείας.
  • Η δέσμευσή μας στις αρχές και τις αξίες της εταιρικής υπευθυνότητας, που αποδεικνύεται μέσω των συνεχών δράσεών μας, για την κοινωνία, τους εργαζόμενους, την αγορά και το περιβάλλον.

 

Aποστολή μας η διαρκής ανάπτυξη, εξέλιξη και βελτίωση ποιότητας των υπηρεσιών μας

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα των ιδιωτικών νοσοκομειακών μονάδων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ για απασχόληση στα Κεντρικά Εργαστήρια.
Μάθετε περισσότερα..