Ψυχική Υγεία & Ψυχολογική Υποστήριξη

Είμαστε δίπλα σας για να σας στηρίξουμε κάθε στιγμή.

Το Tμήμα Ψυχικής Υγείας και Ψυχολογικής Στήριξης παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για:

 • Ενδονοσοκομειακούς ασθενείς
 • Εξωτερικούς ασθενείς και τις οικογένειες τους

1) Ο ασθενής στο νοσοκομείο

Μία χειρουργική επέμβαση, εκτός από μία ιδιαίτερη οργανική εμπειρία, είναι και μία εμπειρία που επηρεάζει αναμφισβήτητα την ψυχολογία τόσο του ασθενή όσο και του συγγενικού του περιβάλλοντος. Ο ρόλος της ψυχολογικής παρέμβασης είναι να στηρίξει τον ασθενή βοηθώντας τον να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο τρόπο στην εμπειρία της επέμβασης αλλά και να βελτιώσει την ψυχική του διάθεση και την ποιότητα ζωής του έπειτα από τη διάγνωση.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Επείγουσα ψυχολογική παρέμβαση σε ασθενείς σε κρίση (όπως αντιδραστική κατάθλιψη κ.τ.λ.).
 • Ψυχολογική προεγχειρητική προετοιμασία του ασθενούς & της οικογενείας.
 • Ψυχολογική στήριξη ασθενούς στην Εντατική Μονάδα.
 • Αντιμετώπιση μετατραυματικού στρες.

2) Ο ασθενής με ογκολογικές παθήσεις

Η παρέµβαση των ειδικών ψυχικής υγείας µπορεί να αποτελέσει έναν πολύτιµο σύµµαχο στη µάχη ενάντια στην ασθένεια και στοχεύει στην ψυχολογική στήριξη των ασθενών µε καρκίνο και των οικογενειών τους, στην καλύτερη διαχείριση των συναισθημάτων και των προβλημάτων που εµφανίζονται µετά τη διάγνωση και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Ατοµική Ψυχολογική στήριξη
 • Στήριξη οικογένειας
 • Οµάδες ψυχοκοινωνικής στήριξης

3) Μητρότητα / εγκυμοσύνη / λοχεία

Η εγκυµοσύνη συνοδεύεται από βιολογικές και σωµατικές αλλαγές αλλά και ενδοψυχικές ανακατατάξεις που χαρακτηρίζουν τη µετάβαση στη µητρότητα (προσαρµογή στο γονικό ρόλο).

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • κατά την περίοδο της εγκυµοσύνης
 • κατά την περίοδο της λοχείας, για µητέρες που αντιμετωπίζουν αλλαγές της ψυχικής τους
  διάθεσης (επιλόχεια σύνδροµα)
 • σε περιπτώσεις αποβολής
 • σε περιπτώσεις διακοπής κύησης

4) Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Η πίεση που ασκείται στο υπογόνιµο ζευγάρι µπορεί να επιφέρει σύγχυση και ποικίλα συναισθήµατα τα οποία µέσω της ψυχολογικής υποστήριξης µπορούν να εκφραστούν και να ανακουφιστούν.

Παρεχόμενες υπηρεσίες σε ζευγάρια που:

 • αντιμετωπίζουν θέµατα υπογονιµότητας
 • ξεκινούν προσπάθειες υποβοηθούµενης αναπαραγωγής
 • δεν επιτυγχάνεται άμεσα το επιθυμητό αποτέλεσμα

5) Το παιδί στο νοσοκομείο

Παρ’ όλο που η νοσηλεία είναι µία κατάσταση που προκαλεί φόβο στα παιδιά και στους γονείς, µπορεί να αποβεί µία θετική εµπειρία. Ο ρόλος του γονιού είναι να υποστηρίξει το παιδί µε τρόπους που θα το βοηθήσουν να µάθει από µια τέτοια εµπειρία και να µπορέσει να τα βγάλει πέρα.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Υποστήριξη στους γονείς των οποίων το παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΝΝ
 • Υποστήριξη των γονιών ή της µητέρας ειδικότερα για την αποτελεσµατική φροντίδα του βρέφους και την ενίσχυση του δεσµού, µε σκοπό την αντιµετώπιση του πρόωρου αποχωρισµού του βρέφους
 • Ψυχολογική προετοιµασία του παιδιού και των γονιών του για την εισαγωγή του στο νοσοκοµείο
 • Ψυχολογική στήριξη κατά την διάρκεια της παραµονής του παιδιού στο νοσοκοµείο
 • Ψυχολογική στήριξη παιδιών και γονέων µε παιδιά µε χρόνια νοσήµατα (διαβήτης, καρδιολογικά, νόσος του crohn, κ.ά.)

6) Παιδί και γονείς

Συµβουλευτική γονέων

Ο γονεϊκός ρόλος είναι ο πιο σηµαντικός στη ζωή ενός ανθρώπου καθώς οι γονείς διαπλάθουν την επόµενη γενιά, τους µελλοντικούς ενήλικες.

Μια καλή και ικανοποιητική σχέση µεταξύ γονέα και παιδιού αποτελεί τη βάση της κατοπινής ψυχικής υγείας του παιδιού. Έτσι, οποιαδήποτε ‘’παρέµβαση’’ στη δυάδα ή τριάδα γονέων – παιδιού, είναι το πιο σηµαντικό προληπτικό µέτρο που µπορούµε να πάρουµε για τη µελλοντική ευηµερία του παιδιού.

Ο ρόλος του ψυχολόγου, στη συµβουλευτική γονέων, είναι να υποστηρίξει, να ενηµερώσει και να συµβουλεύσει τους γονείς για οποιοδήποτε θέµα αφορά τα παιδιά από τη στιγµή που θα γεννηθούν µέχρι και τη νεαρή ενήλικη ηλικία.

Παρεχόμενες υπηρεσίες στα εξής στάδια της ζωής του παιδιού:

στην προσχολική ηλικία

 • καθυστέρηση στη ψυχοκινητική ανάπτυξη (ανωριµότητα)
 • προβλήµατα λόγου
 • διαταραχή στην επικοινωνία
 • θέµατα συμπεριφοράς (δυσκολία αποχωρισµού, ενούρηση, διαταραχές ύπνου, διαταραχές διατροφής, φαινόμενα αδελφικής αντιζηλίας, φοβίες)

στη σχολική ηλικία

 • εκτίµηση νοητικής ανάπτυξης
 • διάγνωση µαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξία)
 • έλλειψη συγκέντρωσης, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα
 • θέµατα συµπεριφοράς (εναντίωση, επιθετικότητα)

στην εφηβική ηλικία

 • συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες
 • δυσκολία επικοινωνίας µεταξύ γονέων και εφήβου
 • διαχείριση άγχους εξετάσεων

7) στήριξη στην απώλεια

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • ψυχολογική στήριξη στον ασθενή που αντιμετωπίζει σοβαρή πάθηση
 • ψυχολογική στήριξη στην οικογένεια και στα οικεία πρόσωπα
 • ψυχολογική στήριξη στη ψυχική διαδικασία του πένθους των συγγενών και των παιδιών της οικογένειας