Πυρηνική Ιατρική

Η Πυρηνική Ιατρική είναι μία σύγχρονη ειδικότητα της Ιατρικής, η οποία χρησιμοποιεί «ανοικτές πηγές ακτινοβολίας» για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής ΥΓΕΙΑ