Συνεδριακό Κέντρο Ν. Λούρος

Το ΜΗΤΕΡΑ, διαθέτει το Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» χωρητικότητας 140 ατόμων, υψηλής αισθητικής με την πλέον προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία. Στο Συνεδριακό Κέντρο διοργανώνονται ομιλίες και ημερίδες από τους ιατρούς των Νοσοκομείων του Ομίλου Υγεία με στόχο τη συνεχή διασπορά των γνώσεων της σύγχρονης ιατρικής αλλά και τη δια βίου εκπαίδευση.

Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων

Εκδηλώσεις & Συνέδρια