Συνεδριακό Κέντρο Ν. Λούρος

Το ΜΗΤΕΡΑ, διαθέτει το Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» χωρητικότητας 140 ατόμων, υψηλής αισθητικής με την πλέον προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία. Στο Συνεδριακό Κέντρο διοργανώνονται ομιλίες και ημερίδες από τους ιατρούς των Νοσοκομείων του Ομίλου Υγεία με στόχο τη συνεχή διασπορά των γνώσεων της σύγχρονης ιατρικής αλλά και τη δια βίου εκπαίδευση.

Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων

Εκδηλώσεις & Συνέδρια

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ & ΑΞΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Διαβάστε περισσότερα..