Ευκαιρίες εργασίας

Μπορείτε να αποστείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα για τις θέσεις εργασίας που ανακοινώνει το Νοσοκομείο μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση humanresources@mitera.gr – Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ή να συμπληρώσετε την οnline φόρμα  Aίτηση εργασίας.

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.E., ζητά Ιατρικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ, ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟΥΣ , ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥΣ ή ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ

Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Ιατρικές Υπηρεσίες στην ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Μ.Ε.Θ. της Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Αριστές γνώσεις, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.
Πτυχίο ΑΕΙ. Άδεια Ασκησέως Επαγγέλματος. Τίτλο Ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: humanresources@mitera.gr ή μέσω fax στο 210-6869.465.

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.E., μέλος του Ομίλου HHG ζητά Ιατρικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

ΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ

Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Υπηρεσίες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων του ΜΗΤΕΡΑ (με πλήρη απασχόληση)

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Άριστες γνώσεις του αντικειμένου, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας. Πτυχίο ΑΕΙ. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. Τίτλο Ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: humanresources@mitera.gr ή μέσω fax στο 210-68.69.465.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική Α.E., μέλος του Ομίλου HHG ζητά Νοσηλευτικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

· ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.

· ΜΑΙΕΣ

· Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

· ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ/ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ

Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Νοσηλευτικές Υπηρεσίες στην Κλινικής μας.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Άριστες γνώσεις, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας. Πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./ΙΕΚ/ΤΕΕ ή άλλη σχολή 2ετούς φοίτησης & Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. Άριστη γνώση Αγγλικών & Η/Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: humanresources@mitera.gr ή μέσω fax στο 210-6869465.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική Α.E.,  ζητά Διοικητικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

Υπάλληλο Γραφείου Λογιστηρίου Ασθενών &

Υπάλληλο Γραφείου – Ταμία Εξωτερικών Ιατρείων

Οι κάτοχοι της θέσης θα προσφέρουν υπηρεσίες  στο Λογιστήριο Ασθενών της Οικονομικής Διεύθυνσης του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ (με κυλιόμενο ωράριο εργασίας).

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Τουλάχιστον διετή εμπειρία επί του αντικειμένου, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: humanresources@mitera.gr ή μέσω fax  στο 210-6869.465.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική Α.E., ΜΗΤΕΡΑ μέλος του Ομίλου HHG ζητά Προσωπικό Κουζίνας/ Τραπεζαρίας, συγκεκριμένα:

ΜΑΓΕΙΡΑ Α΄/ ΜΑΓΕΙΡΑ Β΄

ΛΑΝΤΖΕΡΗ/ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΑ

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟ (ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ SERVICE)

Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Υπηρεσίες στην Κουζίνα και στο service του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: humanresources@mitera.gr