Ευκαιρίες εργασίας

Μπορείτε να αποστείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα για τις θέσεις εργασίας που ανακοινώνει το Νοσοκομείο μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση humanresources@mitera.gr – Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ή να συμπληρώσετε την οnline φόρμα  Aίτηση εργασίας.

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.E., μέλος του Ομίλου HHG ζητά Ιατρικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

ΙΑΤΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Υπηρεσίες στο Τμήμα Γυναικολογικών Υπερήχων του ΜΗΤΕΡΑ (με κυλιόμενο ωράριο, εφημερίες On call)

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Άριστες γνώσεις του αντικειμένου, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. Τίτλο Ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: humanresources@mitera.gr ή μέσω fax στο 210-68.69.465.

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.E., ζητά Ιατρικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ, ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥΣ ή ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ

Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Ιατρικές Υπηρεσίες στην ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Μ.Ε.Θ. της Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Άριστες γνώσεις, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.
Πτυχίο ΑΕΙ. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. Τίτλο Ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: humanresources@mitera.gr ή μέσω fax στο 210-6869.465.

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.E., μέλος του Ομίλου HHG ζητά Ιατρικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

ΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ

Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Υπηρεσίες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων του ΜΗΤΕΡΑ (με πλήρη απασχόληση)

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Άριστες γνώσεις του αντικειμένου, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας. Πτυχίο ΑΕΙ. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. Τίτλο Ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: humanresources@mitera.gr ή μέσω fax στο 210-68.69.465.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική Α.E., μέλος του Ομίλου HHG ζητά Νοσηλευτικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

· ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.

· ΜΑΙΕΣ

· Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

· ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ/ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ

Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Νοσηλευτικές Υπηρεσίες στην Κλινικής μας.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Άριστες γνώσεις, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας. Πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./ΙΕΚ/ΤΕΕ ή άλλη σχολή 2ετούς φοίτησης & Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. Άριστη γνώση Αγγλικών & Η/Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: humanresources@mitera.gr ή μέσω fax στο 210-6869465.

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.E., ζητά Παραϊατρικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ Τμήματος Αιμοδυναμικού

Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Υπηρεσίες στο Αιμοδυναμικό Τμήμα της Κλινικής

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλο ισότιμο πτυχίο και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Άριστες γνώσεις του αντικειμένου, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: humanresources@mitera.gr ή μέσω fax στο 210-6869465 .

 

Η ΜΗΤΕΡΑ Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική Α.E. ζητά Παραϊατρικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΙΑTΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Υπηρεσίες στην ΜΗΤΕΡΑ Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική &
Παιδιατρική Κλινική Α.E.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλο ισότιμο πτυχίο και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Άριστες γνώσεις του αντικειμένου, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: humanresources@mitera.gr ή  μέσω fax  στο 210-6869465

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική Α.E.,  ζητά Διοικητικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

Υπαλλήλους Γραφείου Λογιστηρίου Ασθενών

Οι κάτοχοι των θέσεων θα προσφέρουν υπηρεσίες  στο Λογιστήριο Ασθενών της Οικονομικής Διεύθυνσης του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, με ωράριο εργασίας σύμφωνα με πρόγραμμα κάλυψης λειτουργίας της Κλινικής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Υπευθυνότητα, ακεραιότητα, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.
Καλή γνώση Αγγλικών & χειρισμού  Η/Υ. Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις ή/και θέσεις εξυπηρέτησης κοινού θα αξιολογηθούν θετικά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: humanresources@mitera.gr ή μέσω fax στο 210-6869.465.

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική Α.E.,  ζητά Διοικητικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

Υπάλληλο Γραφείου – Ταμία Εξωτερικών Ιατρείων

Οι κάτοχοι της θέσης θα προσφέρουν υπηρεσίες  στο Λογιστήριο Ασθενών της Οικονομικής Διεύθυνσης του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ (με κυλιόμενο ωράριο εργασίας).

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Τουλάχιστον διετή εμπειρία επί του αντικειμένου, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: humanresources@mitera.gr ή μέσω fax στο 210-6869.465.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική Α.E., ΜΗΤΕΡΑ μέλος του Ομίλου HHG ζητά Προσωπικό Κουζίνας/ Τραπεζαρίας, συγκεκριμένα:

ΜΑΓΕΙΡΑ Α΄/ ΜΑΓΕΙΡΑ Β΄

ΛΑΝΤΖΕΡΗ/ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΑ

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟ (ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ SERVICE)

Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Υπηρεσίες στην Κουζίνα και στο service του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: humanresources@mitera.gr