Ευκαιρίες εργασίας

Μπορείτε να αποστείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα για τις θέσεις εργασίας που ανακοινώνει το Νοσοκομείο μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση humanresources@mitera.gr – Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ή να συμπληρώσετε την οnline φόρμα  Aίτηση εργασίας.

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική Α.E., ΜΗΤΕΡΑ μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ζητά Ιατρικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ

Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Υπηρεσίες στον Παιδοογκολογικό Τομέα της Κλινικής

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Άριστες γνώσεις γενικής παιδιατρικής, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας. Πτυχίο ΑΕΙ. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. Τίτλο Ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: humanresources@mitera.gr 

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.E., μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ζητά Ιατρικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

 ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥΣ

Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Ιατρικές Υπηρεσίες στην Πνευμονολογική κλινική (Επιμελητής)

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Ο Όμιλος προσφέρει ελκυστικό πακέτο αμοιβών, άριστο εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον και πολλές πρόσθετες παροχές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:general_administration@mitera.gr  ή μέσω fax στο 210-6831 877.

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική Α.E., μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ζητά Ιατρικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

 ΙΑΤΡΟ ΠΑΙΔΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ
Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Ιατρικές Υπηρεσίες
Στo τμήμα Παιδιατρικής Ακτινολογίας

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Πτυχίο ΑΕΙ. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. Τίτλο Ειδικότητας.
Άριστες γνώσεις του αντικειμένου, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: humanresources@mitera.gr ή μέσω fax στο 210-6869465.

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.E., μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ζητά Ιατρικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

ΠΑΘΟΛΟΓΟ

Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Ιατρικές Υπηρεσίες στον Παθολογικό Τομέα της Γενικής Κλινικής (για Εφημερίες)

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Άριστες γνώσεις του αντικειμένου, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας. Πτυχίο ΑΕΙ. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. Τίτλο Ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: humanresources@mitera.gr ή μέσω fax στο 210-68.69.465.

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.E., μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ζητά Ιατρικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

ΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ

Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Υπηρεσίες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων του ΜΗΤΕΡΑ (με πλήρη απασχόληση)

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Άριστες γνώσεις του αντικειμένου, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας. Πτυχίο ΑΕΙ. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. Τίτλο Ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: humanresources@mitera.gr ή μέσω fax στο 210-68.69.465.

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.E., μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ζητά Ιατρικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ

Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Ιατρικές Υπηρεσίες στην Αίθουσα Τοκετών της Γενικής Κλινικής (για Εφημερίες)

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Άριστες γνώσεις του αντικειμένου, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας. Πτυχίο ΑΕΙ. Άδεια Ασκησέως Επαγγέλματος. Τίτλο Ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: humanresources@mitera.gr ή μέσω fax στο 210-68.69.465.

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική Α.E., μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ζητά Νοσηλευτικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

· ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.

· ΜΑΙΕΣ

· Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

· ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ/ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ

Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Νοσηλευτικές Υπηρεσίες στην Κλινικής μας.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Άριστες γνώσεις, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας. Πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./ΙΕΚ/ΤΕΕ ή άλλη σχολή 2ετούς φοίτησης & Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. Άριστη γνώση Αγγλικών & Η/Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: humanresources@mitera.gr ή μέσω fax στο 210-6869465.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική Α.E., μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ζητά Διοικητικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

Υπάλληλο Γραφείου – Ταμία Εξωτερικών Ιατρείων

Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει υπηρεσίες  στο Λογιστήριο Ασθενών της Οικονομικής Διεύθυνσης του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Τουλάχιστον διετή εμπειρία επί του αντικειμένου, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: humanresources@mitera.gr ή μέσω fax στο 210-6869465.

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική Α.E., ΜΗΤΕΡΑ μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ζητά Προσωπικό Κουζίνας/ Τραπεζαρίας, συγκεκριμένα:

ΜΑΓΕΙΡΑ Α΄/ ΜΑΓΕΙΡΑ Β΄

ΛΑΝΤΖΕΡΗ/ ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΑ

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟ (ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ SERVICE)

 Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Υπηρεσίες  στην Κουζίνα και στο service του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: humanresources@mitera.gr

 

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική Α.E., μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ζητά Βοηθητικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ – ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Υπηρεσίες  στην Κεντρική Αποθήκη του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Άδεια Χειριστή Κλάρκ Ηλεκτροκίνητου. Δίπλωμα οδηγήσης.

Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (excel, word, κ.α.).

Υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: humanresources@mitera.gr ή μέσω fax  στο 210-6869465.