Ογκολογικό Κέντρο παίδων & εφήβων

Στο Ογκολογικό Κέντρο, φροντίζουμε και θεραπεύουμε το παιδί με καρκίνο και όχι τον καρκίνο που έτυχε να έχει το παιδί.

Το Κέντρο

Το Ογκολογικό Κέντρο παιδιών και εφήβων του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ δημιουργήθηκε το 2014 και μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του παραπέμφθηκαν ή/και διαγνώστηκαν και υποβλήθηκαν σε θεραπεία παιδιά και έφηβοι με διάφορους τύπους καρκίνου όπως λευχαιμία, όγκοι ΚΝΣ, σάρκωμα, όγκοι νεφρού και επινεφριδίων κλπ. Οι ασθενείς, ανάλογα με την νόσο, το θεραπευτικό πρωτόκολλο και την φάση της θεραπείας, άλλοτε νοσηλεύονται και άλλοτε προσέρχονται στο εξωτερικό ιατρείο ή στην κλινική ημέρας.

Παράλληλα, στην ιατρική ομάδα της Κλινικής παραπέμφθηκαν παιδιά και έφηβοι με υποψία ή ήδη διαγνωσμένο ογκολογικό πρόβλημα καθώς και παιδιά και έφηβοι με ποικίλα αιματολογικά προβλήματα για συμβουλευτική γνώμη.

Επειδή όπως είναι αναμενόμενο η διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου στα παιδιά προκαλεί, πέραν των άλλων, σοβαρές τραυματικές εμπειρίες τόσο στους νοσούντες, όσο και στα αδέλφια και στους γονείς, η ομάδα στήριξης αποτελούμενη από ψυχολόγο, από άτομο υπεύθυνο για την δημιουργική απασχόληση και από μουσικοθεραπεύτρια, συμπληρώνει εποικοδομητικά την ιατρονοσηλευτική φροντίδα του σώματος με την φροντίδα της ψυχής.  Με τον τρόπο αυτό αποσκοπούμε στην ολιστική φροντίδα του παιδιού και του εφήβου αλλά και της οικογένειάς του σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς οδηγίες.

Επιπλέον, το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ λαμβάνοντας υπόψη τα Ευρωπαϊκά πρότυπα αναφορικά με την προσφορά ποιότητας φροντίδας και την διακήρυξη «Erice», ίδρυσε το πρώτο στην Ελλάδα ιατρείο Νι.Κα (Νικητών Καρκίνου) με αποκλειστικό στόχο τη φροντίδα των αποθεραπευμένων από καρκίνο σε συνεργασία με τον Σύλλογο ενηλίκων που νόσησαν από καρκίνο στην παιδική ή εφηβική ηλικία «ΚΥΤΤΑΡΟ».  (Διαβάστε το Δελτίο Τύπου)

Δελτίο Τύπου ίδρυσης του Ογκολογικού Κέντρου

Βίντεο Ημερίδων του Ογκολογικού Κέντρου Παίδων & Εφήβων:

 
Ιατρείο Νι.Κα

H Ογκολογική κλινική Παιδιών και Εφήβων του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ ήδη από την έναρξη της λειτουργίας της τον Φεβρουάριο του 2014, έθεσε δυο πρωταρχικούς στόχους:
1. Την ολοκληρωμένη  φροντίδα παιδιών και εφήβων που πάσχουν από καρκίνο (διάγνωση, θεραπεία, υποστηρικτική αγωγή και κοινωνικοψυχολογική υποστήριξη)
2. Την δημιουργία εξατομικευμένου ιατρείου για τους αποθεραπευμένους από καρκίνο παιδικής και εφηβικής ηλικίας νέους

Δημιουργία του Ιατρείου Νι.Κα.

Το ιατρείο αυτό, που ονομάσαμε Νι.Κα (νικητών καρκίνου), έχει ως στόχο την παρακολούθηση των αποθεραπευμένων (ιαθέντων) από καρκίνο νέων. Βασικός λόγος για τον οποίο οι νέοι αυτοί πρέπει να παρακολουθούνται είναι η γνώση ότι  υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης ορισμένων προβλημάτων που αποδίδονται κυρίως στην προηγηθείσα για την νόσο θεραπευτική αγωγή.  Το είδος και η σοβαρότητα των προβλημάτων αυτών εξαρτώνται από παράγοντες όπως η αρχική νόσος (λευχαιμία ή διάφοροι τύποι όγκων), η ηλικία κατά τη διάγνωση,  η χορηγηθείσα τότε θεραπεία (είδος φαρμάκων, συνολική δόση ορισμένων από αυτά, χορήγηση ή μη ακτινοθεραπείας και δόση,  προηγηθέντα χειρουργεία, προηγηθείσα μεταμόσχευση μυελού των οστών) και η σημερινή ηλικία.

Λειτουργία

Το ιατρείο θα λειτουργεί κάθε 15 ημέρες σε απογευματινό ωράριο από 08:00 έως 16:00, μετά από συνεννόηση με την γραμματεία στα τηλέφωνα 210 68 69 431, 11 527.
Στην αρχική μας συνάντηση θα παρέχεται η ειδική κάρτα με την οποία ο αποθεραπευμένος θα μπορεί να επισκέπτεται συνεργάτες γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων ανάλογα με την προηγηθείσα νόσο και θεραπεία και να διενεργούνται οι απαραίτητες εξετάσεις (αιματολογικές και απεικονιστικές).
Μετά την αξιολόγηση των κλινικών και παρακλινικών (αιματολογικών, απεικονιστικών) αποτελεσμάτων, ο αποθεραπευμένος  θα ενημερώνεται για το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρακολούθησής του και την επόμενη συνάντησή μας.

Ετήσιο Πρόγραμμα παρακολούθησης

Το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ παρέχει από τον Φεβρουάριο του 2016, εξατομικευμένο  πρόγραμμα παρακολούθησης των αποθεραπευμένων νέων που νόσησαν από καρκίνο στην παιδική ηλικία. Το πρόγραμμα είναι ετήσιο, απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών και προσφέρεται στη συμβολική τιμή των 50 ευρώ. Οι αποθεραπευμένοι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τους συνεργαζόμενους με το εν λόγω πρόγραμμα ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και να υποβάλλονται στις απαραίτητες κλινικές, αιματολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις, κατόπιν παραπομπής από το Ιατρείο Νι.Κα. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, θα εκπονείται εξατομικευμένο πρόγραμμα παρακολούθησης.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα
11 527 ή 210 686 9431 (Ιατρείο Νι.Κα.).