Πλαστική Χειρουργική Παίδων  

Λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση από τη νεογνική ηλικία και σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού.

To Τμήμα

Το Τµήµα Πλαστικής Χειρουργικής Παίδων του ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ με άρτια εκπαιδευµένους ιατρούς και νοσηλευτές, εξασφαλίζει υπεύθυνη και επιστηµονική αντιµετώπιση τόσο των επειγόντων όσο και των χρονίων προβληµάτων που αφορούν την ειδικότητα της πλαστικής χειρουργικής.

Καλύπτει όλο το φάσµα των επεμβάσεων πλαστικής χειρουργικής που προκύπτουν μετά από συγγενείς ανωμαλίες ή επίκτητες δυσμορφίες.  Το Τµήµα αναλαµβάνει περιπτώσεις από τη νεογνική ηλικία και σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού, από τη βρεφική ηλικία έως την παιδική ηλικία με σκοπό την καλύτερη εφικτή λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση.

Όπως όλα τα Τµήµατα του ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ, έτσι και το Τµήµα Πλαστικής Χειρουργικής Παίδων χαρακτηρίζεται για την υψηλή εξειδίκευση σε όλο το φάσµα των επανορθωτικών τεχνικών (από την πιο απλή έως την πιο περίπλοκη µικροχειρουργική τεχνική) και για την εξατοµικευµένη αντιµετώπιση συγγενών (εκ γενετής) και επίκτητων (από τραύµα ή νεοπλασία) προβληµάτων των µαλακών ιστών σε ολόκληρο το σώµα.