Οργανωτική δομή

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Γεώργιος Πολίτης
Αντιπρόεδρος Ιωάννης Ανδρέου
Διευθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Καρταπάνης
Μέλος Αθανάσιος Χριστόπουλος
Μέλος Σπυρίδων Κοσμάς
Μέλος Δημήτριος Σύρμας
Μέλος Δημήτριος – Ελευθέριος Μαντζαβίνος
Μέλος Βασίλειος Κελλάρης
Μέλος Στέφανος Χανδακάς
Μέλος Ιωάννης Χριστόπουλος
Μέλος Ευαγγελία Λαγκώνα
Mέλος Ηλίας Αθανασιάδης
Mέλος Σέργιος Σταμπουλούς

 

Επιστημονικό Συμβούλιο

Για το ΜΗΤΕΡΑ η παροχή συνεχούς επιστημονικής πληροφόρησης σε ό,τι αφορά την Επιστήμη της Ιατρικής κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.  Για το λόγο αυτό το ΜΗΤΕΡΑ το 1985 προχώρησε στην ίδρυση Επιστημονικής Επιτροπής, το εκπαιδευτικό έργο της οποίας προγραμματίζεται σε ετήσια βάση, με εκδηλώσεις που ξεκινούν κάθε Σεπτέμβριο με ελεύθερη συμμετοχή του κοινού. Στις εκδηλώσεις αυτές συμμετέχουν ως ομιλητές Έλληνες και Ξένοι Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΜΗΤΕΡΑ διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος Γεώργιος Καλλιπολίτης
Αντιπρόεδρος Γεώργιος Πολίτης
Γενική Γραμματέας Μένη Σακλαμάκη-Κοντού
Μέλος Ηλίας Αθανασιάδης
Μέλος Γεώργιος Αναγνωστόπουλος
Μέλος Ανδρέας Ζαμπάς
Μέλος Ευαγγελία Λαγκώνα
Μέλος Ευαγγελία Λεκούδη
Μέλος Ιάκωβος Πετμεζάκης
Μέλος Κλεάνθης Πιτσιλλίδης
Μέλος Στέφανος Χανδακάς

Ογκολογικό Συμβούλιο

Το Ογκολογικό Συμβούλιο του ΜΗΤΕΡΑ αποτελείται από κορυφαίους Ιατρούς στους τομείς της Μαιευτικής, Γυναικολογίας, Γενικής Χειρουργικής, Ακτινοθεραπείας, Χημειοθεραπείας και Παθολογοανατομίας, οι οποίοι επιλαμβάνονται σφαιρικά της αντιμετώπισης των κακοηθών όγκων.

 Τα μέλη του Ογκολογικού επιτροπών είναι τα ακόλουθα:

Α. Ογκολογική Επιτροπή Ενηλίκων

 • Η. Αθανασιάδης, Δ/ντής Ογκολογικής Κλινικής
 • Κ. Δαρδούφας, Ακτινοθεραπευτής
 • Γ. Τσιώτος, Δ/ντής Χειρουργικής Κλινικής
 • Σ. Παπαδόπουλος, Δ/ντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου
 • Ι. Δερβενούλας, Δ/ντής Αιματολογικής Κλινικής
 • Α. Παυλή, Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
 • Σ. Ζουρούδης, Υπεύθυνος Φαρμακείου
 • Β. Καλογραία, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης

Β. Ογκολογική Επιτροπή Παίδων

 • Ε. Κοσμίδη, Δ/ντρια Παιδοογκολογικής Κλινικής
 • Κ. Δαρδούφας, Ακτινοθεραπευτής
 • Γ. Σπυρίδης, Παιδο-χειρουργός
 • Σ. Παπαδόπουλος, Δ/ντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου
 • Α. Παυλή, Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
 • Σ. Ζουρούδης, Υπεύθυνος Φαρμακείου
 • Β. Καλογραία, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης

Εξειδικευμένα Ογκολογικά Συμβούλια

Α. Περιστατικά Ενηλίκων

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ
Μαστός Η. Αθανασιάδης Κ. Δαρδούφας Ε. Φαλιάκου – Χ. Τσιώνου Σ. Παπαδόπουλος
Γυναικολογικά Ογκολογικά Περιστατικά Η. Αθανασιάδης Κ. Δαρδούφας Θ. Τσαχαλίνα – Β. Σιούλας Σ. Παπαδόπουλος
Ήπαρ/Πάγκρεας/Έντερο Η. Αθανασιάδης Κ. Δαρδούφας Γ. Τσιώτος Σ. Παπαδόπουλος
Πνεύμονες Η. Αθανασιάδης Κ. Δαρδούφας Κ. Ηλιάδης Σ. Παπαδόπουλος
Αιματολογικά Η. Αθανασιάδης Κ. Δαρδούφας Σ. Παπαδόπουλος

 

Β. Περιστατικά Παίδων

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ
Κοιλιακή χώρα Ε. Κοσμίδη Μ. Συνοδινού Γ. Σπυρίδης Σ. Παπαδόπουλος
Νευροχειρουργικά περιστατικά Ε. Κοσμίδη Μ. Συνοδινού Σ. Σγουρός Σ. Παπαδόπουλος

 

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.E., μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ζητά Ιατρικό Προσωπικό, συγκεκριμένα: ΠΑΘΟΛΟΓΟ. Ο κάτοχος της θέσης θα προσφέρει Ιατρικές Υπηρεσίες στον Παθολογικό Τομέα της Γενικής Κλινικής.
Μάθετε περισσότερα..