Εκπαίδευση

Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για την αρτιότερη παροχή υπηρεσιών υγείας, προϋποθέτουν διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού –ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού. Η διάχυση της γνώσης στον οργανισμό αποτελεί ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας, για αυτό και το ΜΗΤΕΡΑ ενθαρρύνει την ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων που  απαρτίζουν το δυναμικό της , επενδύοντας στην συνεχιζόμενη κατάρτισή τους.

Συνεπώς το ΜΗΤΕΡΑ δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση με την παροχή  ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών  προγραμμάτων υλοποιούμενων εντός και εκτός νοσοκομείου, που στοχεύουν στην εμπέδωση της κουλτούρας του Νοσοκομείου και της δια βίου ανάπτυξης των στελεχών και των υπαλλήλων του, υπηρετώντας με συνέπεια τους στρατηγικούς του στόχους.

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, το Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σχεδιάζει, διοργανώνει και αξιολογεί κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στο Νοσοκομείο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Καταρτίζονται και εφαρμόζονται:

  • Προγράμματα Νοσηλευτικής
  • Προγράμματα Διοικητικά
  • Προγράμματα Πληροφορικής
  • Προγράμματα Ιατρικά
  • Προκήρυξη Σεμιναρίων Μετεκπαιδευτικών Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης ΜΗΤΕΡΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το ΜΗΤΕΡΑ, επιχορηγεί μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης των εργαζομένων του και στηρίζει ενεργά τις προσπάθειές τους για επαγγελματική ανάπτυξη και καταξίωση.

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Το ΜΗΤΕΡΑ, επίσης, θεωρεί απαραίτητο εφόδιο για την επαγγελματική κατάρτιση και υπηρεσιακή αξιοποίηση των υπαλλήλων της, τη γνώση ξένων γλωσσών και για το λόγο αυτό, συμμετέχει στην καταβολή διδάκτρων για την εκμάθησή τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΕΡΑ
Το ΜΗΤΕΡΑ προσφέρει τη δυνατότητα σε φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ και σπουδαστές ΙΕΚ, να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε ειδικότητες που αφορούν τον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Το ΜΗΤΕΡΑ στην προσπάθειά του, όχι μόνο να παρέχει άριστες ιατρικές υπηρεσίες αλλά και να υπηρετεί την έρευνα και την επιμόρφωση, δημιούργησε Σεμινάρια μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων πρακτικής άσκησης πάνω σε σημαντικά θέματα, με σκοπό την εξειδίκευση και την εξοικείωση νέων γιατρών με τις νέες τεχνικές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής όπου απαιτείται, καθώς και νέων προσεγγίσεων στις επιμέρους ειδικότητες.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Για την καθημερινή ενημέρωση του Ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και των Επιστημονικών Συνεργατών του, το ΜΗΤΕΡΑ διαθέτει Επιστημονική Βιβλιοθήκη η οποία είναι εξοπλισμένη με την πιο σύγχρονη Ελληνική και Διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία. Διαθέτει εκτός των άλλων και επιστημονικά περιοδικά όπως American Journal of Obstetrics & Gynecology, Anesthesia – Analgesia, Archives of Disease in Childhood, Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, Clinical Genetics, Prenatal Diagnosis, The Lancet κ.α. ενώ είναι συνδρομητής στην βάση ιατρικών δεδομένων UpToDate.