Δήλωση του Νεογνού

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχει θεσπιστεί διαδικασία κατάρτισης ψηφιακής δήλωσης γέννησης στα δημόσια μαιευτήρια και στις ιδιωτικές μαιευτικές κλινικές.

Την επομένη ημέρα του τοκετού και εντός δέκα ημερών, πρέπει να προσέλθετε και να δηλώσετε το νεογέννητο στο Γραφείο Δηλώσεων* το οποίο στεγάζεται στον 1ο όροφο της Κλινικής μας, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα και αντίγραφα):

  • Αστυνομικές ταυτότητες και των δύο συζύγων ή διαβατήρια για αλλοδαπούς
  • IBAN τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, όπου δικαιούχος ή συνδικαιούχος είναι η μητέρα (εάν δεν μπορεί να είναι παρούσα η μητέρα θα πρέπει να υπάρχει επικυρωμένη δήλωση που να αναγράφει ότι για το επίδομα τοκετού εξουσιοδοτεί τον σύζυγο)

Στο Γραφείο Δήλωσης των νεογνών είναι απαραίτητη η παρουσία και των δύο γονέων.

Διαβάστε τον Συνοπτικό Οδηγό για την Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

* Το Γραφείο Δηλώσεων λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 08:00-13:00.