Ψυχική Υγεία Παίδων/Εφήβων

O Πλάτων είπε: «Η ψυχή είναι το κλειδί του σύµπαντος». Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι το μυστικό πίσω από πολλές «δυσλειτουργίες» της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

To Τμήμα

Στο Τµήµα Ψυχικής Υγείας Παίδων/Εφήβων του ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ παρέχεται:

  • Ψυχολογική στήριξη σε γονείς με πρόωρο βρέφος, με σκοπό την αντιµετώπιση του πρόωρου αποχωρισµού του βρέφους από τους γονείς και την αποκατάσταση της σχέσης μητέρας – βρέφους.
  • Ψυχολογική εκτίµηση παιδιών και εφήβων.
  • Βραχεία ψυχοθεραπευτική παρέµβαση σε παιδιά και εφήβους.
  • Ψυχολογική προεγχειρητική προετοιµασία του παιδιού και της οικογένειας.
  • Εκπαίδευση και ψυχολογική στήριξη σε παιδιά ή εφήβους με διαβήτη τύπου 1, καθώς και συµβουλευτική γονέων με παιδιά με διαβήτη τύπου 1.

Σεμινάρια για νέους γονείς

Τα σεμινάρια αυτά αφορούν κυρίως γονείς με παιδιά στην προσχολική ηλικία. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων πραγματοποιείται εκτίµηση των γνωστικών δυσκολιών ή της καθυστέρησης οµιλίας και αντιµετωπίζονται προβλήµατα κινητικότητας ή διάσπασης προσοχής, καθώς και προβλήµατα συµπεριφοράς, η νυχτερινή ενούρηση, η αδελφική αντιζηλία, κ.ά. Επίσης, εξηγούνται τα παιδικά ψέµατα και η σηµασία τους, καθώς και τα όρια που πρέπει να θέτουν οι γονείς, σε κάθε ηλικία.

Για οικογένειες με παιδιά στο σχολείο, γίνεται εκτίµηση της γνωστικής και νοητικής τους ανάπτυξης, καθώς και των πιθανών μαθησιακών προβληµάτων ή της δυσλεξίας.  Τέλος, για τους γονείς εφήβων, εξηγούνται οι κοινωνικές και συναισθηµατικές δυσκολίες αυτής της κρίσιµης φάσης της ενηλικίωσης, δίνονται τεστ νοηµοσύνης και προσωπικότητας, αναλύονται οι δυσκολίες επικοινωνίας μεταξύ γονιών και εφήβου.