Ποιότητα και Πιστοποιήσεις

Η διαδικασία της πιστοποίησης, μπορεί πολύ συχνά να είναι επίπονη για τους ανθρώπους που συμμετέχουν τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή της. Η εφαρμογή των πρωτοκόλλων, η προσήλωση στην λεπτομέρεια, η ανάγκη καταγραφών και τήρησης αρχείων, οι συνεχείς έλεγχοι, φαντάζουν στην αρχή πολύ δύσκολα στην εφαρμογή τους.  Όλοι εμείς στο ΜΗΤΕΡΑ, βλέπουμε τις πιστοποιήσεις ποιότητας, μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που απευθύνονται σε εμάς.

Αφετηρία της σκέψης για την οργάνωση των διαδικασιών μας είναι ο ασθενής μας και προσδοκίες του. Ο σκοπός μας, παραμένει η μετουσίωσή των διαδικασιών σε υπηρεσίες που όχι μόνο ικανοποιούν, αλλά και ξεπερνούν τις προσδοκίες των ασθενών μας.

Μέσα από αυτή την οπτική, καταφέρνουμε να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες εφαρμογής των κανόνων πιστοποίησης και η ανταμοιβή μας, δεν είναι απλά η εξασφάλιση της πιστοποίησης, αλλά η επιβεβαίωση ότι οι ασθενείς που απευθύνονται σε εμάς, λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας υψηλών προδιαγραφών.

Για εμάς στο ΜΗΤΕΡΑ, οι πιστοποιήσεις δεν είναι το τέλος του ταξιδιού, είναι μόνο η αρχή. Η αρχή ενός ταξιδιού με στόχο να γινόμαστε διαρκώς όλο και καλύτεροι, όλο και πλουσιότεροι σε εμπειρίες και γνώσεις, οι οποίες θα προβάλλονται στις υπηρεσίες που παρέχουμε στους ασθενείς μας, υπηρετώντας τις βασικές μας αρχές, το όραμα μας για: παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών, καθιερώνοντας το ΜΗΤΕΡΑ, ως κέντρο αναφοράς για όλη την οικογένεια και για κάθε ηλικία.

 

Καθημερινή πρόκληση για εμάς, είναι η εξασφάλιση υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών για τους ασθενείς μας