Μέτρα προφύλαξης

Το σύνολο των διαδικασιών και πρακτικών που εφαρμόζονται στα Νοσοκομεία του Ομίλου, αναδεικνύει τον πλέον διαφανή τρόπο δέσμευσης μας για τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας και ποιότητας της υγειονομικής φροντίδας των ασθενών μας.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, που εμφανίστηκε κρούσμα κορωνοϊού στη χώρα μας, τα Νοσοκομεία μας ανταποκρίθηκαν άμεσα εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να θωρακίσουν τις εγκαταστάσεις τους,  προστατεύοντας την υγεία των ασθενών τους αλλά και των εργαζομένων τους.

Με τη συνδρομή της αρμόδιας Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ), στο ΜΗΤΕΡΑ εφαρμόζονται όλοι οι ενδεδειγμένοι κανόνες λειτουργίας και τα πρωτόκολλα ασφαλείας, λαμβάνοντας αυστηρά υπόψιν τις  οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ, του Υπουργείου Υγείας και των Διεθνών  Οργανισμών.

Η Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων, με την καθοδήγηση έγκριτων λοιμωξιολόγων, εξασφαλίζει την συνεχή άρτια ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις της νόσου COVID-19, συνδράμει ενεργά στην εποπτεία και οργάνωση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και επαγρυπνά κυριολεκτικά για την επίβλεψη της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του νοσοκομείου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στενή συνεργασία όλων των τμημάτων του νοσοκομείου και στη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.

Στον Όμιλο, εφαρμόζονται τα ακόλουθα προστατευτικά μέτρα:

Η είσοδος και διακίνηση στο ΜΗΤΕΡΑ πραγματοποιείται από ελεγχόμενα σημεία, όπου διασφαλίζεται η καθολική συμμόρφωση με τη χρήση μάσκας και η προσεκτική διαλογή των προσερχομένων για τυχόν συμπτώματα συμβατά με τη νόσο COVID-19.

Σε περίπτωση που κάποιος παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου κατευθύνεται μέσω ασφαλούς διαδρομής σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο αρνητικής πίεσης όπου υπό συνθήκες υψηλής προστασίας δύναται να λάβει την απαραίτητη ιατρονοσηλευτική περίθαλψη.


Η Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων εξασφαλίζει την συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις του COVID-19, συνδράμει ενεργά στην εποπτεία και οργάνωση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και επαγρυπνά κυριολεκτικά για την επίβλεψη της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του νοσοκομείου.

Μέτρα για τα παιδιά

Εξωτερικά Ιατρεία Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Όσοι προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, συμπληρώνουν το ειδικό ερωτηματολόγιο για λοίμωξη COVID-19. Στην περίπτωση που αναφέρεται κάποιο σύμπτωμα συμβατό με COVID-19, γίνεται εκτίμηση από τον εφημερεύοντα παιδίατρο και αν κριθεί απαραίτητο λαμβάνεται δείγμα για μοριακό τεστ.

Στην περίπτωση που δεν έχουν κανένα σύμπτωμα, εισέρχονται κανονικά στο χώρο αφού πρώτα θερμομετρηθούν και φορέσουν μάσκα.

Στα τακτικά ιατρεία επιτρέπεται μόνο ένας γονέας.

Νοσηλευόμενοι ασθενείς Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Για τα παιδιά που νοσηλεύονται στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, επιτρέπεται να παρευρίσκονται και οι δύο γονείς αλλά για διανυκτέρευση επιτρέπεται να διαμένει με το παιδί μόνο ένας γονέας.

Στον Όμιλο, βασική προτεραιότητα αποτελεί η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για την προάσπιση της υγείας των ασθενών μας.

Επισκεπτήριο

Το επισκεπτήριο ασθενών περιορίζεται στο ελάχιστο, επιτρέποντας  μόνο έναν (1) επισκέπτη ή συνοδό για κάθε ασθενή και έχει διάρκεια 30 λεπτά. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν είναι υγιή.
Όλοι οι επισκέπτες και οι συνοδοί υποχρεούνται να φορούν μάσκα και να βρίσκονται αυστηρά στο θάλαμο του ασθενούς καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο νοσοκομείο.

Το ωράριο του επισκεπτηρίου τηρείται  αυστηρά, εκτός και εάν υπάρχει ειδική γραπτή άδεια την οποία υπογράφει ο Θεράπων Ιατρός (σε ασθενείς με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης).

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ)

Το επισκεπτήριο πραγματοποιείται καθημερινά στη ΜΕΝΝ Ι μία φορά την ημέρα από 11:30 έως 12:00 ή 19:30 έως 20:00 και στις ΜΕΝΝ ΙΙ και ΙΙΙ μία φορά την ημέρα από 13:00 έως 14:00 ή 19:00 έως 20:00. Επιτρέπεται η είσοδος  2 ατόμων  ανά τμήμα (ΜΕΝΝ I, II, III) και η διάρκεια του επισκεπτηρίου δεν ξεπερνάει τα 10΄. Επιτρέπεται μόνο η οπτική επαφή με τα νεογνά. Οι μητέρες  μπορούν να θηλάζουν τα νεογνά τους  όποτε το επιθυμούν.

Όλοι οι επισκέπτες και οι συνοδοί υποχρεούνται να φορούν μάσκα

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.E., μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ζητά Ιατρικό Προσωπικό, συγκεκριμένα: ΠΑΘΟΛΟΓΟ και ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ.
Μάθετε περισσότερα..