Μέτρα προφύλαξης

Μέτρα προφύλαξης από τον SARS CoV-19

Το σύνολο των διαδικασιών και πρακτικών που εφαρμόζονται στα Νοσοκομεία του Ομίλου, αναδεικνύει τον πλέον διαφανή τρόπο δέσμευσης μας για τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας και ποιότητας της υγειονομικής φροντίδας των ασθενών μας.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, που εμφανίστηκε κρούσμα κορωνοϊού στη χώρα μας, τα Νοσοκομεία μας ανταποκρίθηκαν άμεσα εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να θωρακίσουν τις εγκαταστάσεις τους,  προστατεύοντας την υγεία των ασθενών τους αλλά και των εργαζομένων τους.

Επιτροπή Λοιμώξεων

Με τη συνδρομή της αρμόδιας Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ), στο ΜΗΤΕΡΑ εφαρμόζονται όλοι οι ενδεδειγμένοι κανόνες λειτουργίας και τα πρωτόκολλα ασφαλείας, λαμβάνοντας αυστηρά υπόψιν τις  οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ, του Υπουργείου Υγείας και των Διεθνών  Οργανισμών.

Η Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων, με την καθοδήγηση έγκριτων λοιμωξιολόγων, εξασφαλίζει την συνεχή άρτια ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις της νόσου Covid-19, συνδράμει ενεργά στην εποπτεία και οργάνωση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και επαγρυπνά κυριολεκτικά για την επίβλεψη της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του νοσοκομείου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στενή συνεργασία όλων των τμημάτων του νοσοκομείου και στη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.

Στο Μητέρα, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

Η είσοδος στο νοσοκομείο πραγματοποιείται από ελεγχόμενα σημεία. Όλοι όσοι προσέρχονται στο ΜΗΤΕΡΑ(ασθενείς, επισκέπτες, προσωπικό), φέρουν απαραιτήτως μάσκα και θερμομετρούνται κατά την είσοδό τους.

Σε περίπτωση που κάποιος χαρακτηριστεί ως ύποπτο περιστατικό, κατευθύνεται μέσω ασφαλούς διαδρομής σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο αρνητικής πίεσης όπου υπό συνθήκες υψηλής προστασίας δύναται να λάβει την απαραίτητη ιατρονοσηλευτική περίθαλψη ή στο ειδικά διαμορφωμένο σημείο(isobox-drive through) για λήψη Covid test.

Λειτουργία εξωτερικών ιατρείων

Με στόχο την αποφυγή του συγχρωτισμού στους χώρους αναμονής, έχουν ληφθεί τα κάτωθι προληπτικά μέτρα:

 • Τα ραντεβού των ασθενών προγραμματίζονται ανάλογα με τον απαιτούμενο χρόνο της εξέτασης, ώστε να αποφεύγεται η συρροή ασθενών στο χώρο αναμονής.
 • ΔΕΝ απαιτείται έλεγχος Covid-19,παρά μόνο σωστή εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας(μάσκα, αποστάσεις, υγιεινή χεριών) και η συμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου, για τη λοίμωξη Covid-19.
 • Για επεμβατικές πράξεις που πραγματοποιούνται στα εξωτερικά ιατρεία, ο ασθενής πρέπει να προσκομίσει απάντηση μοριακού ελέγχου για Covid-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο το οποίο πρέπει να έχει ληφθεί σε χρόνο μικρότερο από 72 ώρες πριν από την προγραμματισμένη εξέταση.
 • Στους χώρους αναμονής τηρούνται οι αποστάσεις των 2 μέτρων μεταξύ των ασθενών και ένα άτομο ανά 10 τμ. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, λόγω περιορισμένου χώρου, οι ασθενείς οδηγούνται σε άλλο χώρο αναμονής και καλούνται να προσέλθουν όταν έρθει η σειρά τους.
 • Οι χώροι των Ιατρείων αερίζονται επαρκώς, κατά προτίμηση με φυσικό αερισμό. Σε χώρους που δεν είναι εφικτός ο φυσικός αερισμός, ο αέρας ανανεώνεται μέσω των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου Αρ. Πρωτ:Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 26635, του Υπουργείου Υγείας.
 • Μετά την αποχώρηση των ασθενών πραγματοποιείται καθαρισμός-απολύμανση των επιφανειών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού  που χρησιμοποιήθηκε κατά την εξέταση, σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων.
 • Υπάρχουν αναρτημένες οδηγίες, για την ενημέρωση των επισκεπτών και των ασθενών σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου.
 • Στα τακτικά ιατρεία της Παιδιατρικής Κλινικής επιτρέπεται μόνο ένας γονέας, με εξαίρεση εάν το παιδί είναι μικρότερο των τριών ετών, όπου επιτρέπεται η συνοδεία του και από τους δυο γονείς.

Είναι αποδεκτά αποτελέσματα από (Real time PCR) ή ανίχνευσης αντιγόνου, και από πιστοποιημένα εργαστήρια εκτός ΜΗΤΕΡΑ αρκεί να είναι εντός του χρονικού πλαισίου που απαιτείται κατά περίπτωση.

ΔΕΝ είναι αποδεκτά τα self tests.

 

Η Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων εξασφαλίζει την συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις του COVID-19, συνδράμει ενεργά στην εποπτεία και οργάνωση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και επαγρυπνά κυριολεκτικά για την επίβλεψη της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του νοσοκομείου.

Επισκεπτήριο

Στους νοσήσαντες (δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από τη νόσηση) και πλήρως εμβολιασμένους (>15 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού) απαιτείται έλεγχος με τεστ αντιγόνου της ίδιας ημέρας. Οι συνοδοί κατά την είσοδό τους κάθε φορά στο νοσοκομείο θα προσκομίζουν αρνητικό τεστ αντιγόνου των τελευταίων 48ωρών. Σε μακροχρόνιες νοσηλείες, που ο/η συνοδός δεν εξέρχεται του νοσοκομείου, το τεστ αντιγόνου επαναλαμβάνεται κάθε 7 ημέρες.

Γενική Κλινική

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, το επισκεπτήριο των ασθενών, απαγορεύεται. Εξαιρέσεις γίνονται σε ειδικές περιπτώσεις και με γραπτή έγκριση του θεράποντος ιατρού, επιτρέπεται μόνο ένα άτομο ανά νοσηλευόμενο ασθενή. 

 • Για το συνοδό/επισκέπτη απαιτείται η διενέργεια μοριακού ελέγχου (Real time PCR) 48 ώρες πριν την εισαγωγή του ασθενή.
 • Σε επείγουσες περιπτώσεις, που απαιτείται η παραμονή του συνοδού, πραγματοποιείται τεστ αντιγόνου και μοριακός έλεγχος (Real time PCR).
 • Σε πολυήμερες νοσηλείες, που απαιτείται η συνεχής παρουσία συνοδού στον ασθενή διενεργείται μοριακός έλεγχος (Real time PCR) ανά 7 ημέρες.
 • Οι συνοδοί μετά την απομάκρυνσή τους από το Μητέρα για χρονικό διάστημα ≥ 24ώρου απαιτείται η προσκόμιση αρνητικού τεστ αντιγόνου της ίδιας ημέρας κατά την προσέλευσή τους. 
 • Το επισκεπτήριο στη ΜΕΘ επιτρέπεται μόνο για ασθενείς με πολυήμερη νοσηλεία. Απαιτείται μοριακός έλεγχος (Real time PCR) ανά 7 ημέρες και τεστ αντιγόνου σε κάθε επίσκεψη.

Μαιευτική/Παιδιατρική Κλινική

Για τα παιδιά κάτω των τριών ετών επιτρέπονται δύο συνοδοί που μπορούν να εναλλάσσονται.

Σε επείγουσες περιπτώσεις εισαγωγής ανηλίκου στην Παιδιατρική Κλινική, στο συνοδό πραγματοποιείται τεστ αντιγόνου και μοριακός έλεγχος (Real time PCR).

Στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, σε νεογνά με μακροχρόνια νοσηλεία επιτρέπεται το επισκεπτήριο μια φορά την εβδομάδα, με  αρνητικό μοριακό έλεγχο(Real time PCR) των τελευταίων 48 ωρών. Τα νεογνά τα θηλάζουν ή τα ταΐζουν μόνο οι μητέρες που νοσηλεύονται και έχουν υποβληθεί σε μοριακό έλεγχο (Real time PCR).Οι μητέρες που δε νοσηλεύονται και τα νεογνά τους πρόκειται να πάρουν εξιτήριο σε 1-2 ημέρες, εκπαιδεύονται στη φροντίδα τους (μητρικό θηλασμό, τάισμα). Για την είσοδό τους στη ΜΕΝΝ απαιτείται τεστ αντιγόνου της ίδιας ημέρας ή μοριακός έλεγχος (Real time PCR) των τελευταίων 48 ωρών πριν από την είσοδό τους στο ΜΗΤΕΡΑ.

Στη ΜΕΘ ΠΚΧ σε νεογνά/παιδιά, με μακροχρόνια νοσηλεία επιτρέπεται το επισκεπτήριο μια φορά την εβδομάδα, με αρνητικό μοριακό έλεγχο(Real time PCR) των τελευταίων 48 ωρών.

Στο Μητέρα, βασική προτεραιότητα αποτελεί η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για την προάσπιση της υγείας των ασθενών μας.

Όλοι οι επισκέπτες και οι συνοδοί υποχρεούνται να φορούν μάσκα

Μέτρα για ασθενείς

Νοσηλευόμενοι 

 • Σε όλες τις εισαγωγές και χειρουργικές επεμβάσεις (νάρκωση, μέθη, τοπική αναισθησία)  απαιτείται μοριακός έλεγχος (Real time PCR) των τελευταίων 72 ωρών πριν από την εισαγωγή ή την επεμβατική πράξη. Ο μοριακός έλεγχος επαναλαμβάνεται κάθε 7 ημέρες για τις πολυήμερες νοσηλείες.
 • Για οποιαδήποτε χειρουργική, παρεμβατική ή διαγνωστική πράξη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ασθενή, πραγματοποιείται επανάληψη του μοριακού ελέγχου (Real time PCR) εάν έχουν παρέλθει 72 ώρες από το προηγούμενο τεστ.
 • Για μεταφορά του ασθενή στη ΜΕΘ, απαιτείται εκ νέου μοριακός έλεγχος (Real time PCR) ανεξαρτήτως χρόνου παρέλευσης από το προηγούμενο τεστ.
 • Για ασθενείς ΕΚΑΒ ή ασθενείς με νοσηλεία σε άλλο νοσοκομείο, πραγματοποιείται μοριακός έλεγχος κατά την εισαγωγή τους, 5 ημέρες μετά και κατόπιν ανά 7 ημέρες.
 • Σε ογκολογικούς ασθενείς σε όλες τις εισαγωγές απαιτείται μοριακός έλεγχος (Real time PCR) εντός 72 ωρών, πριν από την εισαγωγή.
 • Στη Μονάδα Ημερήσιας Θεραπείας και στο ΚΑΟ απαιτείται μοριακός έλεγχος (Real time PCR) κάθε 14 ημέρες ή επί συμπτωμάτων.
 • Στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού εφαρμόζεται το ερωτηματολόγιο Covid-19 και μία φορά την εβδομάδα πραγματοποιείται σε όλους τους ασθενείς, έλεγχος ανίχνευσης αντιγόνου. Επί συμπτωμάτων γίνεται μοριακός έλεγχος (Real time PCR) πριν από την έναρξη της συνεδρίας.
 • Σε επείγουσες καταστάσεις (επείγουσες παρεμβατικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, επίτοκες) λαμβάνεται δείγμα για Covid-19 και οι ασθενείς/επίτοκες αντιμετωπίζονται σαν να είναι θετικοί/ες και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας.

Μη Νοσηλευόμενοι

Μοριακός έλεγχος (Real time PCR) εντός 72 ωρών πριν από την ιατρική πράξη απαιτείται στις κάτωθι περιπτώσεις:

 • Σπειρομέτρηση, διοισοφάγειο U/S, ναρκώσεις σε εξωτερικούς ασθενείς απεικονιστικών τμημάτων( ακτινολογικό, αξονικός, μαγνητικός, κέντρο μαστού), ρινολαρυγγοσκόπιση, ηπαρινισμός port-a-cath.

Ανίχνευση αντιγόνου των τελευταίων 24 ωρών απαιτείται στις κάτωθι περιπτώσεις:

 • Εξωτερικά επείγοντα ιατρεία Παιδιατρικής Κλινικής, ΤΕΠ, CHECK-UP, απεικονιστικά τμήματα, βραχείες νοσηλείες με άνοιγμα καρτέλας(ως εξωτερικός ασθενής), κολποσκόπηση με βιοψία, STRESS-ECHO,εργομετρικό ποδήλατο, γαστροσκόπηση.

Γίνονται δεκτά αποτελέσματα από (Real time PCR) ή ανίχνευσης αντιγόνου, και από πιστοποιημένα εργαστήρια εκτός ΜΗΤΕΡΑ αρκεί να είναι εντός του χρονικού πλαισίου που απαιτείται κατά περίπτωση.

ΔΕΝ είναι αποδεκτά τα self tests.

Μέτρα για το Προσωπικό

Με αίσθημα ευθύνης προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, τους ασθενείς και το κοινωνικό σύνολο και λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα, εφαρμόζονται τα παρακάτω:

 • Διενέργεια μοριακού ελέγχου (Real time PCR) και τη λήψη αρνητικού αποτελέσματος ως προϋπόθεση για την επιστροφή στην εργασία μετά από άδεια ή απουσία 4 ημερών και άνω.
 • Διενέργεια αντιγονικού ελέγχου μια φορά εβδομαδιαίως, σε όλους τους εργαζόμενους. 
 • Εργαζόμενοι με συμπτώματα ΔΕΝ προσέρχονται και ΔΕΝ παραμένεν στην εργασία τους, μέχρι τη λήψη του αποτελέσματος. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, ακολουθούνται οι οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων.
 • Η Επιτροπή Λοιμώξεων παρακολουθεί και καταγράφει τη συμμόρφωση όλου του προσωπικού με βάση τα αυστηρότερα μέτρα προστασίας κατά των λοιμώξεων.

Με ποιον τρόπο διενεργείται το τεστ για τον κορωνοϊό SARS-Cov-2;

Η εμφάνιση της πανδημίας του SARS CoV-2, θέτει το A-LAB ως Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Ομίλου HHG στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης των κρουσμάτων. Ανταποκρινόμενο στις ανάγκες όλων των νοσοκομείων του Ομίλου, το A-LAB προχώρησε άμεσα στην παροχή της μοριακής ανίχνευσης του νέου στελέχους του ιού, της μόνης μεθόδου που προσφέρει ταχύ και αξιόπιστο αποτέλεσμα.

Όλα τα δείγματα που συλλέγονται στα νοσοκομεία του Ομίλου αντιμετωπίζονται ως δυνητικά μολυσματικά και κατά συνέπεια, καθ’ όλη την πορεία των διαδικασιών, τη συλλογή, συσκευασία, αποθήκευση και μεταφορά τους, εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας και πρόληψης της διασποράς, όπως αυτά ορίζονται από τον  Ε.Ο.Δ.Υ, το Υπουργείο Υγείας και τους Διεθνείς  Οργανισμούς.

Μεθοδολογία Real Time RTPCR

Αφού παραληφθούν τα δείγματα από το εργαστήριο, ακολουθεί η διαδικασία απομόνωσης του ιικού RNA και η εφαρμογή αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με αντίστροφη μεταγραφή για την ενίσχυση 2 διαφορετικών στόχων του ιικού γονιδιώματος του SARS CoV-2. Η εξέταση ολοκληρώνεται σε 3 με 4 ώρες από την παραλαβή των δειγμάτων από το εργαστήριο.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τον τρόπο διενέργειας του μοριακού ελέγχου για τον ιό SARS Cov-2 εδώ 

Διενέργεια εξετάσεων (Μοριακός έλεγχος (Real time PCR)/ Ανίχνευση αντιγόνου)

Μοριακός έλεγχος (Real time PCR) εντός 72 ωρών πριν από την ιατρική πράξη απαιτείται στις κάτωθι περιπτώσεις:

Γαστροσκόπηση, σπειρομέτρηση, διοισοφάγειο U/S, ναρκώσεις σε εξωτερικούς ασθενείς απεικονιστικών τμημάτων( ακτινολογικό, αξονικός, μαγνητικός, κέντρο μαστού), ρινολαρυγγοσκόπιση, ηπαρινισμός port-a-cath.

Ανίχνευση αντιγόνου εντός 24ώρου από την ημέρα της εξέτασης απαιτείται στις κάτωθι περιπτώσεις:

Εξωτερικά επείγοντα ιατρεία Παιδιατρικής Κλινικής, ΤΕΠ, CHECK-UP, απεικονιστικά τμήματα, βραχείες νοσηλείες με άνοιγμα καρτέλας(ως εξωτερικός ασθενής), κολποσκόπηση με βιοψία, STRESS-ECHO,εργομετρικό ποδήλατο.

Γίνονται δεκτά αποτελέσματα από (Real time PCR) ή ανίχνευσης αντιγόνου, και από πιστοποιημένα εργαστήρια εκτός ΜΗΤΕΡΑ αρκεί να είναι εντός του χρονικού πλαισίου που απαιτείται κατά περίπτωση.

ΔΕΝ είναι αποδεκτά τα self tests.