Μέτρα προφύλαξης

Το σύνολο των διαδικασιών και πρακτικών που εφαρμόζονται στα Νοσοκομεία του Ομίλου, αναδεικνύει τον πλέον διαφανή τρόπο δέσμευσης μας για τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας και ποιότητας της υγειονομικής φροντίδας των ασθενών μας.

https://www.facebook.com/watch/?v=2452598358365885&extid=eati6sEDsg4p0h2X

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, που εμφανίστηκε κρούσμα κορωνοϊού στη χώρα μας, τα Νοσοκομεία μας ανταποκρίθηκαν άμεσα εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να θωρακίσουν τις εγκαταστάσεις τους,  προστατεύοντας την υγεία των ασθενών τους αλλά και των εργαζομένων τους.

Με τη συνδρομή της αρμόδιας Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ), στο ΜΗΤΕΡΑ εφαρμόζονται όλοι οι ενδεδειγμένοι κανόνες λειτουργίας και τα πρωτόκολλα ασφαλείας, λαμβάνοντας αυστηρά υπόψιν τις  οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ, του Υπουργείου Υγείας και των Διεθνών  Οργανισμών.

Η Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων, με την καθοδήγηση έγκριτων λοιμωξιολόγων, εξασφαλίζει την συνεχή άρτια ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις της νόσου COVID-19, συνδράμει ενεργά στην εποπτεία και οργάνωση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και επαγρυπνά κυριολεκτικά για την επίβλεψη της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του νοσοκομείου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στενή συνεργασία όλων των τμημάτων του νοσοκομείου και στη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.

Στον Όμιλο, εφαρμόζονται τα ακόλουθα προστατευτικά μέτρα:

Η είσοδος και διακίνηση στο ΜΗΤΕΡΑ πραγματοποιείται από ελεγχόμενα σημεία, όπου διασφαλίζεται η καθολική συμμόρφωση με τη χρήση μάσκας και η προσεκτική διαλογή των προσερχομένων για τυχόν συμπτώματα συμβατά με τη νόσο COVID-19.

Σε περίπτωση που κάποιος παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου κατευθύνεται μέσω ασφαλούς διαδρομής σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο αρνητικής πίεσης όπου υπό συνθήκες υψηλής προστασίας δύναται να λάβει την απαραίτητη ιατρονοσηλευτική περίθαλψη.


Η Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων εξασφαλίζει την συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις του COVID-19, συνδράμει ενεργά στην εποπτεία και οργάνωση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και επαγρυπνά κυριολεκτικά για την επίβλεψη της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του νοσοκομείου.

Μέτρα για τα παιδιά

Εξωτερικά Ιατρεία Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Όσοι προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, συμπληρώνουν το ειδικό ερωτηματολόγιο για λοίμωξη COVID-19. Στην περίπτωση που αναφέρεται κάποιο σύμπτωμα συμβατό με COVID-19, γίνεται εκτίμηση από τον εφημερεύοντα παιδίατρο και αν κριθεί απαραίτητο λαμβάνεται δείγμα για μοριακό τεστ.

Στην περίπτωση που δεν έχουν κανένα σύμπτωμα, εισέρχονται κανονικά στο χώρο αφού πρώτα θερμομετρηθούν και φορέσουν μάσκα.

Στα τακτικά ιατρεία επιτρέπεται μόνο ένας γονέας, με εξαίρεση εάν το παιδί είναι μικρότερο των τριών ετών, όπου επιτρέπεται η συνοδεία του και από τους δυο γονείς.

Νοσηλευόμενοι ασθενείς Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Για τα παιδιά που νοσηλεύονται στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, επιτρέπεται να παρευρίσκονται και οι δύο γονείς αλλά για διανυκτέρευση επιτρέπεται να διαμένει με το παιδί μόνο ένας γονέας.

Στον Όμιλο, βασική προτεραιότητα αποτελεί η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για την προάσπιση της υγείας των ασθενών μας.

Επισκεπτήριο

Το επισκεπτήριο απαγορεύεται για όλους τους νοσηλευτικούς ορόφους και για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Ειδικότερα για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, παρακαλούμε να επικοινωνείτε για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα

210 686 9140, 210 686 9182, 210 686 9184

Όλοι οι επισκέπτες και οι συνοδοί υποχρεούνται να φορούν μάσκα

Μέτρα για το Προσωπικό

Με αίσθημα ευθύνης προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, τους ασθενείς και το κοινωνικό σύνολο και λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα, εφαρμόζονται τα παρακάτω:

  • Διεξαγωγή μοριακού τεστ ανίχνευσης του ιού (PCR) και τη λήψη αρνητικού αποτελέσματος ως προϋπόθεση για την επιστροφή στην εργασία μετά τη θερινή περίοδο για το σύνολο του προσωπικού και επαναληπτικό τεστ μετά την πάροδο των 7 ημερών.
  • Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλο το προσωπικό
  • Η λοιμωξιολογική ομάδα παρακολουθεί και καταγράφει τη συμμόρφωση όλου του προσωπικού με βάση τα αυστηρότερα μέτρα προστασίας κατά των λοιμώξεων.