Γενική Κλινική Γενική Κλινική

Μαιευτική / Γυναικολογική Κλινική Μαιευτική / Γυναικολογική Κλινική

Διεύθυνση

Ερυθρού Σταυρού 6
151 23, Μαρούσι Αττικής

Τηλέφωνο

210 6869 000

Fax

210 6869 926

Παίδων ΜΗΤΕΡΑ Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Διεύθυνση

Ερυθρού Σταυρού 6
151 23, Μαρούσι Αττικής

Τηλέφωνο

210 6869 404
210 6869 563
210 6869 564
210 6869 110

Fax

210 686 9926

Φόρμα Επικοινωνίας