Παιδιατρική Κλινική

Αποστολή μας είναι η συνολική αλλά και εξατοµικευµένη αντιµετώπιση των προβληµάτων των παιδιών, σε ένα χώρο φιλικό, φιλόξενο και ασφαλή.

Η Κλινική

Το Τμήμα Κλινικής Παιδιατρικής περιλαµβάνει όλες τις παιδιατρικές υπο-ειδικότητες, για βρέφη και παιδιά μέχρι 14 ετών.

Με το Τµήµα συνεργάζονται και ιδιώτες παιδίατροι, που έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώνονται για την πρόοδο της θεραπείας και να παρακολουθούν στενά τους µικρούς ασθενείς τους.