Α’ Νευροχειρουργική Παίδων

Η A’ Παιδονευροχειρουργική Κλινική αντιμετωπίζει τις παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, που ταλαιπωρούν τους μικρούς ασθενείς στην αρχή της ζωής τους.

To Τμήμα

Η A’ Παιδονευροχειρουργική Κλινική υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Νευροχειρουργικής των Πανεπιστημίων A&M Τέξας και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Βασίλειου Α. Ζέρρη, MD, MPH, MSc, FAANS, αντιμετωπίζει τις παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, που ταλαιπωρούν τους μικρούς ασθενείς στην αρχή της ζωής τους.

Αξιοποιώντας την εκπαίδευση και εκτεταμένη εμπειρία μας από τις ΗΠΑ, εφαρμόζουμε σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα προκειμένου να εξασφαλίσουμε στα παιδιά και τους γονείς που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους, μια φυσιολογική ζωή.

Γνωρίζουμε ότι η διάγνωση μιας νευροχειρουργικής πάθησης στην αρχή της ζωής δημιουργεί εντονότατο προβληματισμό ως προς τη δυνατότητα του παιδιού να χαρεί και να χαρίσει στους γύρω του μια φυσιολογική ανάπτυξη και ζωή. Η Παιδονευροχειρουργική σε έμπειρα χέρια προσφέρει τη δυνατότητα μιας ασφαλούς και οριστικής λύσης σε ασθένειες που, αν δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα και ορθά,  έχουν καταστροφικές συνέπειες.

Αντιμετωπίζουμε παθήσεις όπως:

 • Υδροκεφαλία (διάταση του κοιλιακού συστήματος του εγκεφάλου)
 • Όγκους εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης
 • Σύνδρομο Chiari (προβολή δομών του εγκεφάλου εντός του σπονδυλικού σωλήνα)
 • Συριγγομυελία (παθολογική κοιλότητα εντός του νωτιαίου μυελού)
 • Κρανιοσυνοστεώσεις (πρόωρη σύγκλειση των επιμέρους οστών του κρανίου των παιδιών) και άλλες διαταραχών της διαμόρφωσης του κρανίου και του προσώπου (κρανιοπροσωπικές δυσπλασίες), με τη συνεργασία κρανιοπροσωπικού χειρουργού, επίσης εκπαιδευμένου στις ΗΠΑ
 • Αραχνοειδής κύστη εγκεφάλου
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 • Τραυματική βλάβη σπονδυλικής στήλης
 • Σκολίωση
 • Απόστημα εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης
 • Εγκεφαλοκήλη και μηνιγγοκήλη
 • Δυσραφισμός σπονδυλικής στήλης: καθήλωση τελικού νηματίου νωτιαίου μυελού, μηνιγγο-, μυελομηνιγγο- και λιπομυελομηνιγγοκήλη
 • Διαταραχές κίνησης  όπως δυστονία
 • Φαρμακοανθεκτική επιληψία
 • Σπαστικότητα

H χειρουργική μας ομάδα αξιοποιώντας την εκπαίδευση και πολυετή της εμπειρία στις ΗΠΑ είναι σε θέση να φέρει σε πέρας μία σειρά από δύσκολες παιδονευροχειρουργικές επεμβάσεις με εξαιρετικά αποτελέσματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω παιδονευροχειρουργικές επεμβάσεις:

 • Κρανιοτομία και αφαίρεση όγκων εγκεφάλου
 • Στερεοτακτική βιοψία
 • Ενδοσκοπική αφαίρεση αδενωμάτων υπόφυσης και γενικότερα όγκων της υπόφυσης
 • Ενδοσκοπική θυριδοποίηση αραχνοειδούς κύστης εγκεφάλου
 • τοποθέτηση reservoir παροχέτευσης εγκεφαλονωτιαίου υγρού, τοποθέτηση βαλβίδας παροχέτευσης εγκεφαλονωτιαίου υγρού και ενδοσκοπική τρίτη κοιλιοστομία για αντιμετώπιση υδροκεφαλίας
 • Εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση (deep brain stimulation) για την αντιμετώπιση διαταραχών κίνησης (όπως δυστονία)
 • Υπερεκλεκτική βλάβη παθολογικού ιστού ή εμφύτευση ηλεκτρονικών διεγερτών ή αναστολέων νευρωνικής λειτουργίας για αντιμετώπιση φαρμακοανθεκτικής επιληψίας
 • Σπονδυλοδεσία για αντιμετώπιση σκολίωσης
 • Ραχιαία ριζοτομή (dorsal rhizotomy) ή τοποθέτηση αντλίας ενδορραχιαίας χορήγησης μπακλοφαίνης για αντιμετώπιση σπαστικότητας

Ο σύγχρονος εξοπλισμός των χειρουργείων του νοσοκομείου Μητέρα με τεχνολογικά μέσα αιχμής, όπως χειρουργικό μικροσκόπιο, η δυνατότητα κατά περίπτωση αξιοποίησης ενδοσκοπίου και συστημάτων νευροπλοήγησης-νευροπαρακολούθησης, η υποστήριξη του υψηλής επιστημονικής επάρκειας ιατρικού προσωπικού των παιδιατρικών παθολογικών και χειρουργικών υποειδικοτήτων, των εξειδικευμένων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Παίδων και Εντατικής Θεραπείας Νεογνών καθώς και του ειδικά εκπαιδευμένου νοσηλευτικού προσωπικού, μεγιστοποιούν τη δυνατότητα προσφοράς αποτελεσματικών θεραπειών στους μικρούς ασθενείς.