Πληροφορίες για την εισαγωγή σας

Για την εισαγωγή πρέπει να έχετε μαζί σας

  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
  • Θεωρημένο Βιβλιάριο Υγείας
  • Αντίγραφο από οποιαδήποτε ιατρική πληροφορία αφορά τη νοσηλεία σας, πχ.
    ακτινογραφίες, διαγνώσεις, αποτελέσματα εξετάσεων
  • Κάρτα Νοσηλείας ή όποιο άλλο αποδεικτικό στοιχείο ασφάλισης προβλέπει η ασφαλιστική σας εταιρεία

Οι υπάλληλοι του Γραφείου κίνησης, θα αναλάβουν όλη τη διαδικασία της εισαγωγής και θα σας ζητήσουν:

  1. Τα προσωπικά σας στοιχεία για τη συμπλήρωση του εισιτηρίου, το οποίο
    και θα υπογράψετε.
  2. Τη θέση νοσηλείας που επιθυμείτε.

Ασφαλιστική κάλυψη

Πριν την εισαγωγή σας ενημερωθείτε από τον ασφαλιστικό σας φορέα για τις καλύψεις του ασφαλιστήριου συμβολαίου σας. Έχετε μαζί σας τον αριθμό τους ασφαλιστικού σας συμβολαίου.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τους ασφαλιστικούς φορείς με τους οποίους είναι συμβεβλημένο το ΜΗΤΕΡΑ, μπορείτε να καλέσετε στο Λογιστήριο Ασθενών (Τ: 210 686 9117) από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 14:00.