Αποκατάσταση Χαμηλής Όρασης

Οι ασθενείς με χαμηλή όραση μπορούν να βελτιώσουν θεαματικά την ποιότητα της ζωής με υπηρεσίες αποκατάστασης.

To Τμήμα

Το πρωτοποριακό νέο τμήμα Αποκατάστασης Χαμηλής Όρασης είναι το μοναδικό στο είδος του στον Ελληνικό χώρο και την Ν.Α. Ευρώπη.

Ως χαμηλή όραση (ΧΟ) ορίζεται το επίπεδο όρασης κάτω από το οποίο ο ασθενής δυσκολεύεται να εκτελέσει διάφορες συνηθισμένες δραστηριότητες, χωρίς να μπορεί να βοηθηθεί με συμβατικά γυαλιά, φακούς επαφής, φαρμακευτικά ή χειρουργικά μέσα (λειτουργικός ορισμός). Η ΧΟ μπορεί να εκδηλωθεί όχι μόνο ως ελαττωμένη οπτική οξύτητα ή/και απώλεια οπτικού πεδίου, αλλά και ως ελαττωμένη ευαισθησία στις αντιθέσεις, φωτοφοβία, μεταμορφοψία, ελαττωμένη χρωματική αντίληψη, ελαττωμένη στερεοσκοπική όραση, μειωμένη προσαρμογή στο σκότος, διαταραχή διόφθαλμης λειτουργίας, ελαττωμένη οπτική αντίληψη ή συνδυασμός αυτών.

Οι ασθενείς με ΧΟ μπορούν να βελτιώσουν θεαματικά την ποιότητα της ζωής με υπηρεσίες αποκατάστασης ΧΟ, όπου μπορούν να εκπαιδευτούν πώς να χρησιμοποιούν και να μεγιστοποιούν την υπολειπόμενη όρασή τους ή/και να μάθουν εναλλακτικές στρατηγικές και τεχνικές, για να λειτουργούν αποτελεσματικότερα. Η χρήση διαφόρων βοηθημάτων χαμηλής όρασης (ΒΧΟ), καθώς και βοηθημάτων προσαρμογής μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους και να συνεχίσουν να ζουν παραγωγικά.

Τα ΒΧΟ είναι συσκευές που βοηθούν τον ασθενή με ΧΟ να βελτιώσει τη λειτουργική του όραση. Τα ΒΧΟ διακρίνονται σε οπτικά (συμπεριλαμβανόμενων των ηλεκτρονικών) και μη οπτικά. Τα οπτικά μπορεί να είναι φακοί, πρίσματα, τηλεσκόπια, καθρέφτες ή ηλεκτρονικές συσκευές. Όλα τα οπτικά βοηθήματα χρησιμοποιούν υγιείς περιοχές του αμφιβληστροειδούς, οι οποίες υποκαθιστούν τις μη υγιείς. Στα μη οπτικά ΒΧΟ περιλαμβάνονται αυτά που δεν χρησιμοποιούν μεγεθυντικούς φακούς για να βελτιώσουν την λειτουργική όραση (ειδικός φωτισμός, ειδικοί απορροφητικοί φακοί-φίλτρα, βοηθήματα που αυξάνουν τις αντιθέσεις και μειώνουν τις αντανακλάσεις, καθώς και βοηθήματα που χρησιμοποιούν τη γραμμική μεγέθυνση).

Η συνταγογράφηση των ΒΧΟ από τον ειδικό οφθαλμίατρο και μόνον, απαιτεί πολύωρη εκπαίδευση του ασθενούς, ώστε να αναπτύξει μεγαλύτερη ικανότητα να ερμηνεύει εικόνες και εντυπώσεις.

Στο άμεσο μέλλον είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης των ασθενών με ΧΟ, καθώς αναπτύσσονται καινούργιες θεραπευτικές μέθοδοι, όπως η εφαρμογή αρχέγονων στελεχιαίων κυττάρων (βλαστοκύτταρα), τα αμφιβληστροειδικά εμφυτεύματα και η γονιδιακή θεραπεία, καθώς και ηλεκτροδιέγερση.

Παθήσεις – Θεραπείες

 • Εκφύλιση (ηλικιακή) ωχράς κηλίδος (ξηρά ή υγρά) – ωχροπάθειες
 • Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
 • Γλαύκωμα (χρόνιο, οξύ, συγγενές)
 • Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια
 • Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς
 • Κεντρική ορώδης χοριοειδοαμφιβληστροειδοπάθεια
 • Θρόμβωση κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς ή κλάδου της
 • Απόφραξη αρτηρίας αμφιβληστροειδούς/κροταφική αρτηριΐτιδα
 • Πρόσθια ισχαιμική οπτική νευροπάθεια
 • Καταρράκτης (συγγενής, γεροντικός, μεταβολικός)
 • Επιπλοκές μετά από χειρουργικές επεμβάσεις (καταρράκτη,γλαυκώματος,στραβισμού, αποκόλλησης αμφιβλ/δούς, διαθλαστικές επεμβάσεις / laser κλπ)
 • Αφακία / Επιπλοκές από τοποθέτηση ενδοφακών
 • Νυσταγμός (συγγενής ή επίκτητος)
 • Ξηροφθαλμία / σ. Sjogren
 • Αλφισμός
 • Δυστροφία κωνίων,  Δυστροφία κωνίων / ραβδίων
 • Φυλοσύνδετη ρετινόσχιση αμφιβληστροειδούς
 • Κερατόκωνος/Δυστροφίες κερατοειδούς
 • Διαταραχές χρωματικής αντίληψης / Αχρωματοψία
 • Νόσος του Stargardt / Fundus flavimaculatus
 • Οφθαλμολογικά προβλήματα λόγω Σκλήρυνσης κατά πλάκας
 • Οπτική / οπισθοβολβική νευρίτιδα
 • Υψηλή μυωπία
 • Διαθλαστικές ανωμαλίες (υπερμετρωπία, μυωπία,αστιγματισμός, πρεσβυωπία)
 • Φακοί επαφής (μαλακοί, ημίσκληροι, σκληροί, πολυεστιακοί, πρεσβυωπικοί  κ.ά.)
 • Φωτοφοβία
 • Αμβλυωπία
 • Στραβισμός/Διπλωπία
 • Αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητος
 • Σ.Down/Σ.Marfan/Χαμηλή όραση με πολλαπλές αναπηρίες
  Ιριδοκυκλίτιδα / Ραγοειδίτιδα (πρόσθια ή οπίσθια) / ν. Behcet – Αδαμαντιάδη
 • Συγγενής αμαύρωση Leber / Leber’s οπτική νευροπάθεια
 • Κολόβωμα (ίριδος, χοριοειδούς) / Ανιριδία
 • Νόσος του Best
 • Αγγειακές αμφιβληστροειδοπάθειες
 • Εγκεφαλικά επεισόδια/Όγκοι εγκεφάλου ή οπτικού  νεύρου/γλοίωμα/νευροϊνωμάτωση – ν.Recklinghausen
 • Νευρο/οφθαλμολογικές, παιδο/οφθαλμολογικές,
 • Τραυματικές παθήσεις και πολλές άλλες παθήσεις (ή σύνδρομα) λιγότερο συχνές από τις ανωτέρω (που συνδέονται με άλλες συστηματικές παθήσεις), οι οποίες δεν επιδέχονται περαιτέρω διόρθωση με συμβατικά γυαλιά οράσεως….

Εξετάσεις / Επεμβάσεις
Αξιολόγηση Χαμηλής Όρασης με ειδικές οφθαλμολογικές εξετάσεις πέραν της κλινικής εκτίμησης (οπτική οξύτητα, οπτικά πεδία, χρωματική αντίληψη, στερεοσκοπική όραση, ευαισθησία στις αντιθέσεις, προσαρμογή στο φως και στο σκότος, ευαισθησία στο θάμβο κ.ά.)