Πληροφορίες για την εισαγωγή σας

Για την εισαγωγή σας, θα πρέπει να έχετε µαζί σας:

 • Προσωπικά αντικείμενα και είδη ρουχισµού για την κάλυψη των ηµερών παραµονής σας στο Μαιευτήριο (ρόµπα, νυχτικό, κ.ά.)
 • Ρουχισµό που θα χρειαστείτε κατά την έξοδο του νεογνού
 • Μέσο μεταφοράς νεογνού για την ασφαλή μεταφορά του με αυτοκίνητο
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου (τελευταίου εξαμήνου)
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • Θεωρημένο Βιβλιάριο Υγείας
 • Θεωρημένο Βιβλιάριο Υγείας του συζύγου (σε περίπτωση που το νεογνό θα δηλωθεί στον ασφαλιστικό φορέα του συζύγου)
 • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ή κάρτα ιδιωτικής ασφάλισης

Διαδικασία εισαγωγής

Η εισαγωγή σας – προγραμματισμένη ή έκτακτη – γίνεται στην εισαγωγή επιτόκων στο Ο’ επίπεδο.

Οι υπάλληλοι του Γραφείου κίνησης, θα αναλάβουν όλη τη διαδικασία της εισαγωγής και θα σας ζητήσουν:

 1. Τα προσωπικά σας στοιχεία για τη συμπλήρωση του εισιτηρίου, το οποίο
  και θα υπογράψετε.
 2. Τη θέση νοσηλείας που επιθυμείτε.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τους χώρους νοσηλείας εδώ

Κατά την εισαγωγή σας, θα σας δοθεί η «κάρτα υγεία» η οποία θα φέρει το ονοματεπώνυμό σας και έναν αυστηρά προσωπικό κωδικό.