Υπολογιστές κύησης / γόνιμων ημερών – περιόδου

Υπολογιστής κύησης

Υπολογιστής γονιμότητας

:γόνιμες ημέρες
:πολύ γόνιμες ημέρες
drop:πρώτη μέρα της περιόδου
girl-sign:μάλλον κορίτσι
boy-sign:μάλλον αγόρι
ovulation:πιθανή ωορρηξία