Ιατροί

ΟΝΟΜΑ ΓΙΑΤΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

A

Austin Conal Brian Mc Connel
Θωρακοχειρουργός
Anderson David
Καρδιοχειρουργός

C

F

K

Kristinsson George
Παιδίατρος