Ιατρικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικής Πρακτικής Άσκησης Ιατρών

Το ΜΗΤΕΡΑ στην προσπάθειά του όχι μόνο να παρέχει άριστες ιατρικές υπηρεσίες αλλά και να υπηρετεί, την έρευνα και την επιμόρφωση, διοργανώνει κάθε χρόνο, μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με σκοπό την εξειδίκευση και την εξοικείωση νέων γιατρών με τις νέες τεχνικές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στη Γυναικολογία.  Το πρόγραμμα οργανώνεται και υλοποιείται υπό την εποπτεία του Επιστημονικού Συμβουλίου της Κλινικής  ΜΗΤΕΡΑ και αφορά νέους ιατρούς, ειδικευμένους στο αντικείμενό τους, οι οποίοι επιθυμούν την απόκτηση εμπειρίας και γνώσεων στη Γυναικολογική Λαπαρασκοπική Χειρουργική.

Το πρόγραμμα γίνεται στην Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και είναι διάρκειας 4 μηνών.

Υπεύθυνος Προγράμματος:
Γεώργιος Καλλιπολίτης
Aν. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών
Πρόεδρος Ε.Σ. ΜΗΤΕΡΑ

Διευθυντής Προγράμματος
Στέφανος Χάνδακας, MD, MBA, PhD
Mαιευτήρας – Γυναικολόγος, Ενδοσκοπικός Χειρουργός
Επιστημονικός Συνεργάτης ΜΗΤΕΡΑ

Για περισσότερες πληροφορίες
Τ: 210 686 9279

Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικής Πρακτικής Άσκησης στη Μαιευτική Υπερηχογραφία

Το ΜΗΤΕΡΑ στην προσπάθειά του όχι μόνο να παρέχει άριστες ιατρικές υπηρεσίες αλλά και να υπηρετεί την έρευνα και την επιμόρφωση, διοργανώνει  μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής άσκησης με σκοπό την επιμόρφωση και εξοικείωση των γιατρών με το Μαιευτικό υπερηχογράφημα και τις βασικές αρχές της Ιατρικής Εμβρύου.

Το πρόγραμμα αφορά ιατρούς Μαιευτήρες- Γυναικολόγους, ειδικευμένους αλλά και ειδικευόμενους στο τελευταίο εξάμηνο ειδικότητας, οι οποίοι επιθυμούν την απόκτηση εμπειρίας και γνώσεων στη Μαιευτική Υπερηχογραφία.

Υπεύθυνος Προγράμματος
Παναγιώτης Μπεναρδής MD, DipFetMed, IOTACert
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος,
Ειδικός στην Ιατρική Εμβρύου & Γυναικολογική Υπερηχογραφία,
Επιστημονικός Συνεργάτης ΜΗΤΕΡΑ

Δείτε την προκήρυξη