Ιατρικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικής Πρακτικής Άσκησης Ιατρών
“Ενδοσκοπική Γυναικολογική Χειρουργική και Ουρογυναικολογία”

Το ΜΗΤΕΡΑ στην προσπάθειά του όχι μόνο να παρέχει άριστες ιατρικές υπηρεσίες αλλά και να υπηρετεί, την έρευνα και την επιμόρφωση, διοργανώνει κάθε χρόνο, μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με σκοπό την εξειδίκευση και την εξοικείωση νέων γιατρών με τις νέες τεχνικές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στη Γυναικολογία.  Το πρόγραμμα οργανώνεται και υλοποιείται υπό την εποπτεία του Επιστημονικού Συμβουλίου της Κλινικής  ΜΗΤΕΡΑ και αφορά νέους ιατρούς, ειδικευμένους στο αντικείμενό τους, οι οποίοι επιθυμούν την απόκτηση εμπειρίας και γνώσεων στη Γυναικολογική Λαπαρασκοπική Χειρουργική. Το πρόγραμμα γίνεται στην Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και είναι διάρκειας 4 μηνών.

 

Διευθυντής Προγράμματος
Γεώργιος Καλλιπολίτης
Aν. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών
Πρόεδρος Ε.Σ. ΜΗΤΕΡΑ

Υπεύθυνος Προγράμματος:
Στέφανος Χάνδακας, MD, MBA, PhD
Mαιευτήρας – Γυναικολόγος, Ενδοσκοπικός Χειρουργός
Επιστημονικός Συνεργάτης ΜΗΤΕΡΑ

Για περισσότερες πληροφορίες
Τ: 210 686 9279

 

Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικής Πρακτικής Άσκησης Ιατρών
“Βασικές Αρχές Μαιευτικής Υπερηχογραφίας & Ιατρικής Εμβρύου”

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική επιμόρφωση και η πρακτική εξοικείωση των γιατρών με τις βασικές αρχές του Μαιευτικού Υπερηχογραφήματος και της Ιατρικής Εμβρύου.

Υπεύθυνος Προγράμματος
Παναγιώτης Μπεναρδής MD, DipFetMed, IOTACert
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος
Ειδικός στην Ιατρική Εμβρύου & Γυναικολογική Υπερηχογραφία 
Επιστημονικός Συνεργάτης ΜΗΤΕΡΑ

Για περισσότερες πληροφορίες
Τ: 210 686 9279