Επεμβατική Ακτινολογία

Η Επεμβατική Ακτινολογία είναι ένας νέος κλάδος της Ακτινολογίας που, εκτός από τη διάγνωση, βοηθά στη θεραπεία διαφόρων παθήσεων.

Οι Επεμβατικοί Ακτινολόγοι είναι Ιατροί Ακτινολόγοι με ειδική εκπαίδευση στην χρήση ειδικών μικροσκοπικών εργαλείων και θεραπευτικών επεμβάσεων, συνήθως με την προώθηση ειδικών καθετήρων ή βελονών στα όργανα-στόχους υπό απεικονιστική παρακολούθηση.

Σήμερα, πολλές περιπτώσεις οι οποίες κάποτε απαιτούσαν χειρουργική παρέμβαση, μπορούν να αντιμετωπισθούν μή χειρουργικά. Οι επεμβατικές ακτινολογικές θεραπείες προσφέρουν μικρότερο ρίσκο, λιγότερο πόνο και μικρότερο διάστημα ανάρρωσης σε σύγκριση με τις ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις. Οι επεμβατικοί ακτινολόγοι συνεργάζονται στενά με τους κλινικούς ιατρούς των αντιστοίχων ειδικοτήτων, ώστε να παρέχεται στον ασθενή η πλέον σύγχρονη και ενδεδειγμένη θεραπεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας ΥΓΕΙΑ