Τιμολογιακή πολιτική

Το ΜΗΤΕΡΑ, στo πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης των υπηρεσιών του προς τους ασθενείς, συνεργάζεται με τις περισσότερες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες για την απευθείας κάλυψη των δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης των ασφαλισμένων τους.

Ο ασφαλισμένος των ανωτέρω Ασφαλιστικών Εταιρειών, εισερχόμενος στο ΜΗΤΕΡΑ θα πρέπει μαζί με το Βιβλιάριο Υγείας και τα αποδεικτικά της ταυτότητάς του, να προσκομίζει στο γραφείο κίνησης τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του ή απλά να επιδεικνύει την κάρτα που του έχει δώσει η Ασφαλιστική Εταιρεία.

Η κάλυψη των δαπανών νοσηλείας, με συμμετοχή του ασφαλισμένου ή εξ’ ολοκλήρου, εξαρτάται από τους όρους της ασφαλιστικής του σύμβασης και την έγκριση δαπανών από τις αντισυμβαλλόμενες Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε το αρμόδιο Τμήμα Νοσηλειών του ΜΗΤΕΡΑ στα τηλέφωνα 210 686 9106210 686 9117210 686 9757 και 210 686 9783.