Α’ Παθολογική Κλινική

Η Κλινική λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα των κορυφαίων νοσοκομείων Ευρώπης και ΗΠΑ. Επί καθημερινής βάσης γίνεται συζήτηση και αξιολόγηση των περιστατικών (morning report) αλλά και μετά την έξοδό του ασθενούς δίδονται κατάλληλες οδηγίες για την παρακολούθηση της υγείας του (follow up).

Η Κλινική

Οργανωτική λειτουργία

1. Πρωινή ενημέρωση επί των περιστατικών των νοσηλευομένων ασθενών

2. Λεπτομερειακή καταγραφή του ιστορικού του ασθενούς και των ευρημάτων της κλινική εξέτασης.

 • Ανάλυση των προβλημάτων κατά συστήματα
 • Ερμηνεία των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων και αξιολόγησή τους
 • Συμπέρασμα και πιθανή διάγνωση
 • Επιλογή θεραπείας σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική (evidence – based medicine)

3. Καθημερινή παρακολούθηση και σχολαστική εξέταση των ασθενών καθώς και επαναξιολόγηση της πορείας της νόσου των, με ανάλογη καταγραφή των δεδομένων και αλλαγή ή προσθήκη θεραπευτικών μεθόδων

4. Καθημερινή ενημέρωση των συγγενών των ασθενών

5. Λεπτομερές και διεξοδικό ενημερωτικό σημείωμα δίδεται στον ασθενή κατά την έξοδό του δακτυλογραφημένο το οποίον περιλαμβάνει:

 • Αναλυτική πορεία της νόσου του ασθενούς
 • Αναλυτική περιγραφή των εργαστηριακών εξετάσεων
 • Θεραπευτική αγωγή που εφαρμόσθηκε κατά τη νοσηλεία του και θεραπευτική αγωγή που θα ακολουθήσει εξωνοσοκομειακά και για πόσο χρονικό διάστημα
 • Διαιτολόγιο, ανάλογα με τη νόσο
 • Δακτυλογραφημένη συνταγή με σχεδιάγραμμα  ημερήσιου προγράμματος λήψεως φαρμάκων
 • Οδηγίες για επανέλεγχο και επανεξέταση

Διαρκής επιστημονική ενημέρωση των στελεχών της Α΄ Παθολογικής Κλινικής

Η Α΄ Παθολογική Κλινική διαθέτει επαρκή για τις ανάγκες της Ιατρική Βιβλιοθήκη με σημαντικά ιατρικά βιβλία αναφοράς (text books) που καλύπτουν σχεδόν όλα τα πεδία της Εσωτερικής Παθολογίας (αιματολογία, νεφρολογία, καρδιολογία, φαρμακολογία, ρευματολογία, λοιμωξιολογικά κ.α.). Επιπλέον διαθέτει δύο επιστημονικά περιοδικά όπως:

 • New England Medical Journal
 • The Medical Letter on Drugs and Therapeutics

Τα στελέχη της Α΄ Παθολογικής Κλινικής στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης πραγματοποιούν εβδομαδιαίες ενδοκλινικές συναντήσεις στις οποίες εκ περιτροπής παρουσιάζονται και αναπτύσσονται ιατρικά θέματα επίκαιρα και μη τα οποία σχετίζονται κυρίως με τα προβλήματα των ασθενών. Επίσης διενεργείται επιτυχώς μηνιαίως βιβλιογραφική ενημέρωση (Journal club) οργανωθείσα από την Α΄ Παθολογική Κλινική σε συνεργασία με την καρδιολογική κλινική του κου Στράτου.

Η Α΄ Παθολογική Κλινική διαθέτει επίσης στατιστική καταχώρηση και αξιολόγηση περιστατικών ανά τριετία.

Από  τον 1ο χρόνο λειτουργίας της Α΄Παθολογικής Κλινικής οργανώθηκαν:

1. Μηνιαία βιβλιογραφική ενημέρωση στην οποία συμμετέχει η καρδιολογική κλινική με δ/ντή τον κο Στράτο και η Α΄Ορθοπαιδική κλινική με δ/ντή τον κο Βλάχο

2. Ενδοκλινικές ιατρικές συναντήσεις με προσκεκλημένους εξωνοσοκομειακούς διακεκριμένους ομιλητάς, καθηγητάς Πανεπιστημίου

3. Ημερίδες.
a. Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού: «Γενικευμένη σηψαιμία σε ανοσοκαταστολή»
b. Οργάνωσης διημερίδας με θέμα «Ο θεμελιώδης ρόλος του ενδοκρινολογικού άξονα στην καθ΄ ημέρα ιατρική πράξη
c. Το μέλλον των Μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα με προσκεκλημένους τον διακεκριμένο καθηγητή μεταμοσχεύσεων Ανδρέα Τζάκη,  καθηγητή και πρόεδρο του Ωνασείου Πέτρο Αλιβιζάτο και τον διεθυντή ΕΣΥ χειρουργικής κλινικής μεταμοσχεύσεων Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσ/κης Δημήτρη Γάκη
d. Συμμετοχή στο Ογκολογικό Συνέδριο στις 5/11/2012
e. Συμμετοχή στο Επιστημονικά Σεμινάρια Λαπαροσκοπικών Κολεκτομών Σεπτέμβριος 2013
f. Συμμετοχή στην Ουρολογική Ημερίδα στις 19/11/2011
g. Συμμετοχή στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στη Νευρολογία το 2012
4. Εκπαιδευτικά μαθήματα στο νοσηλευτικό προσωπικό

Η κλινική λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα των κορυφαίων νοσοκομείων Ευρώπης και ΗΠΑ.
Επί καθημερινής βάσης γίνεται συζήτηση και αξιολόγηση των περιστατικών (morning report) αλλά και μετά την έξοδό του ασθενούς δίδονται κατάλληλες οδηγίες για την παρακολούθηση της υγείας του (follow up).
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εύρυθμη λειτουργία της κλινικής εμπεριέχεται συνεχής μετεκπαίδευση των ιατρών της που περιλαμβάνει ανασκοπήσεις και σύγχρονες γνώσεις και αντιλήψεις με βάση την πλέον πρόσφατη βιβλιογραφία (grand rounds).

Επί πλέον οργανώνει και συμμετέχει σε επιστημονικές συναντήσεις που άπτονται επίκαιρων ιατρικών θεμάτων (ημερίδες κλπ).

Τα ανωτέρω εξασφαλίζουν την συνεχή πρόοδο μιας μάχιμης ιατρικής μονάδας.

Βίντεο Ημερίδας Α’ Παθολογικής Κλινικής: