Πληροφορίες για επισκέπτες

Επιτρέπεται ΜΟΝΟ ένα άτομο ανά νοσηλευόμενο ασθενή.

Για τους συνοδούς, απαιτείται μοριακός έλεγχος (Real time PCR) ≤48 ώρες πριν από την είσοδό τους στο νοσοκομείο.

  • Αν εξέλθουν του νοσοκομείου και έχει παρέλθει το 48ωρο του μοριακού ελέγχου, κατά την είσοδό τους, θα προσκομίζουν αρνητικό τεστ αντιγόνου 24ώρου.
  • Σε μακροχρόνιες νοσηλείες, που ο/η συνοδός ΔΕΝ εξέρχεται του νοσοκομείου, το τεστ αντιγόνου επαναλαμβάνεται κάθε 3 ημέρες.

Ειδικότερα σε περίπτωση συνοδού ανηλίκου στην Παιδιατρική Κλινική που δεν έχει κάνει μοριακό έλεγχο, πραγματοποιείται έλεγχος με τεστ αντιγόνου και μοριακός έλεγχος (Real time PCR). Το τεστ αντιγόνου (rapid) προηγείται του μοριακού, για να υπάρχει ένα αποτέλεσμα, προκειμένου ο γονέας να συνοδεύσει το παιδί του μέχρι την έκδοση της απάντησης του μοριακού ελέγχου. Σε μακροχρόνιες νοσηλείες απαιτείται μοριακός έλεγχος (Real time PCR) ανά 7 ημέρες.

Το επισκεπτήριο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) επιτρέπεται μόνο για ασθενείς με πολυήμερη νοσηλεία.Απαιτείται μοριακός έλεγχος (Real time PCR) των τελευταίων 48 ωρών.

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ)

Σε νεογνά με μακροχρόνια νοσηλεία επιτρέπεται το επισκεπτήριο δύο φορές την εβδομάδα.Για να επιτραπεί η είσοδός τους, απαιτείται μοριακός έλεγχος (Real time PCR) των τελευταίων 48 ωρών.

Τα νεογνά τα θηλάζουν ή τα ταΐζουν μόνο οι μητέρες που νοσηλεύονται και έχουν υποβληθεί σε μοριακό έλεγχο (Real time PCR).

Οι μητέρες που δεν νοσηλεύονται και τα νεογνά τους πρόκειται να πάρουν εξιτήριο σε 1-2 ημέρες, εκπαιδεύονται στη φροντίδα τους (μητρικό θηλασμό, τάισμα). Για την είσοδό τους στη ΜΕΝΝ απαιτείται τεστ αντιγόνου(rapid) της ίδιας ημέρας ή μοριακός έλεγχος (Real time PCR) των τελευταίων 48 ωρών πριν από την είσοδό τους στο ΜΗΤΕΡΑ.

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδοκαρδιοχειρουργική

Σε νεογνά/παιδιά, με μακροχρόνια νοσηλεία επιτρέπεται το επισκεπτήριο μια φορά την εβδομάδα.Για να επιτραπεί η είσοδός τους, απαιτείται μοριακός έλεγχος (Real time PCR) των τελευταίων 48 ωρών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

  • Στις περιπτώσεις που ΔΕΝ απαιτείται να γίνει έλεγχος για Covid χρησιμοποιείται το ερωτηματολόγιο/καλή λήψη ιστορικού.
  • Γίνονται δεκτά αποτελέσματα από (Real time PCR) ή ανίχνευσης αντιγόνου, και από πιστοποιημένα εργαστήρια εκτός ΜΗΤΕΡΑ αρκεί να είναι εντός του χρονικού πλαισίου που απαιτείται κατά περίπτωση.
  • Αποδεκτά είναι τα τεστ ανίχνευσης αντιγόνου που έχουν πραγματοποιηθεί σε φαρμακεία.
  • ΔΕΝ είναι αποδεκτά τα self tests.
  • Ειδικότερα για τους ανήλικους ασθενείς, τεστ αντιγόνου θα πραγματοποιείται και στο συνοδό και θα χρεώνεται το ένα τεστ.
  • Όλοι όσοι εισέρχονται στο νοσοκομείο φορούν διπλή χειρουργική μάσκα ή μάσκα υψηλής προστασίας(Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2).

 

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας ΜΗΤΕΡΑ: 210 686 9000