Πληροφορίες για επισκέπτες

Επιτρέπεται ΜΟΝΟ ένα άτομο ανά νοσηλευόμενο ασθενή.

Για τους συνοδούς, απαιτείται μοριακός έλεγχος (Real time PCR) ≤48 ώρες πριν από την είσοδό τους στο νοσοκομείο.

  • Για τους συνοδούς, απαιτείται ταχύ αντιγονικό test (Rapid test) 48ώρου, πριν από την είσοδό τους στο νοσοκομείο.
  • Αν εξέλθουν του νοσοκομείου και έχει παρέλθει το 48ωρο του αντιγονικού τεστ (rapid), κατά την είσοδό τους, θα προσκομίζουν εκ νέου αρνητικό τεστ αντιγόνου.
  • Σε μακροχρόνιες νοσηλείες, που ο/η συνοδός ΔΕΝ εξέρχεται του νοσοκομείου, το τεστ αντιγόνου (rapid) επαναλαμβάνεται κάθε 5 ημέρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

  • Γίνονται δεκτά αποτελέσματα από (Real time PCR) ή ανίχνευσης αντιγόνου, και από πιστοποιημένα εργαστήρια εκτός ΜΗΤΕΡΑ αρκεί να είναι εντός του χρονικού πλαισίου που απαιτείται κατά περίπτωση.
  • Αποδεκτά είναι τα τεστ ανίχνευσης αντιγόνου που έχουν πραγματοποιηθεί σε φαρμακεία.
  • ΔΕΝ είναι αποδεκτά τα self tests.
  • Όλοι όσοι εισέρχονται στο νοσοκομείο φορούν χειρουργική μάσκα ή μάσκα υψηλής προστασίας(Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2).

Διαβάστε περισσότερα για τα μέτρα προφύλαξης καθώς και για το επισκεπτήριο εδώ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας ΜΗΤΕΡΑ: 210 686 9000