Πληροφορίες για επισκέπτες

Επιτρέπεται ΜΟΝΟ ένα άτομο ανά νοσηλευόμενο ασθενή.

Για τους συνοδούς, που είναι πλήρως εμβολιασμένοι (15 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού) ή έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, απαιτείται έλεγχος με τεστ αντιγόνου(rapid) της ίδιας ημέρας για να παραμείνουν εντός του νοσοκομείου ως συνοδοί.

Αν εξέλθουν του νοσοκομείου, κατά την είσοδό τους, κάθε φορά, θα προσκομίζουν αρνητικό τεστ αντιγόνου(rapid) των τελευταίων 48 ωρών. Σε μακροχρόνιες νοσηλείες, που ο/η συνοδός δεν εξέρχεται του νοσοκομείου, το τεστ αντιγόνου επαναλαμβάνεται κάθε 7 ημέρες.

Στους ανεμβολίαστους απαιτείται μοριακός έλεγχος (Real time PCR) 48 ώρες πριν την είσοδό τους στο νοσοκομείο.

Ειδικότερα σε περίπτωση συνοδού ανηλίκου στην Παιδιατρική Κλινική που δεν έχει κάνει μοριακό έλεγχο, πραγματοποιείται έλεγχος με τεστ αντιγόνου και μοριακός έλεγχος (Real time PCR). Το τεστ αντιγόνου (rapid) προηγείται του μοριακού, για να υπάρχει ένα αποτέλεσμα, προκειμένου ο γονέας να συνοδεύσει το παιδί του μέχρι την έκδοση της απάντησης του μοριακού ελέγχου. Σε μακροχρόνιες νοσηλείες απαιτείται μοριακός έλεγχος (Real time PCR) ανά 7 ημέρες.

Το επισκεπτήριο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) επιτρέπεται μόνο για ασθενείς με πολυήμερη νοσηλεία. Στους ανεμβολίαστους απαιτείται μοριακός έλεγχος (Real time PCR) ανά 7 ημέρες και τεστ αντιγόνου(rapid) σε κάθε επίσκεψη, ενώ στους πλήρως εμβολιασμένους (15 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού) ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τεστ αντιγόνου(rapid) ανά 48 ώρες.

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ)

Σε νεογνά με μακροχρόνια νοσηλεία επιτρέπεται το επισκεπτήριο δύο φορές την εβδομάδα. Στους νοσήσαντες γονείς, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από τη νόσηση και στους πλήρως εμβολιασμένους (>15 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού) απαιτείται έλεγχος με τεστ αντιγόνου(rapid) της ίδιας ημέρας για να επιτραπεί η είσοδός τους. Στους ανεμβολίαστους απαιτείται μοριακός έλεγχος (Real time PCR) των τελευταίων 48 ωρών.

Οι μητέρες που δεν νοσηλεύονται και τα νεογνά τους πρόκειται να πάρουν εξιτήριο σε 1-2 ημέρες, εκπαιδεύονται στη φροντίδα τους (μητρικό θηλασμό, τάισμα). Για την είσοδό τους στη ΜΕΝΝ απαιτείται τεστ αντιγόνου(rapid) της ίδιας ημέρας ή μοριακός έλεγχος (Real time PCR) των τελευταίων 48 ωρών πριν από την είσοδό τους στο ΜΗΤΕΡΑ.

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδοκαρδιοχειρουργική

Σε νεογνά/παιδιά, με μακροχρόνια νοσηλεία επιτρέπεται το επισκεπτήριο μια φορά την εβδομάδα. Στους νοσήσαντες γονείς, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από τη νόσηση και στους

πλήρως εμβολιασμένους (>15 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού) απαιτείται έλεγχος με τεστ αντιγόνου(rapid) της ίδιας ημέρας για να επιτραπεί η είσοδός τους.

Στους ανεμβολίαστους απαιτείται μοριακός έλεγχος (Real time PCR) των τελευταίων 48 ωρών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

  • Γίνονται δεκτά αποτελέσματα από (Real time PCR) ή ανίχνευσης αντιγόνου(rapid), και από πιστοποιημένα εργαστήρια εκτός ΜΗΤΕΡΑ αρκεί να είναι εντός του χρονικού πλαισίου που απαιτείται κατά περίπτωση.
  • Είναι αποδεκτά τα τεστ ανίχνευσης αντιγόνου(rapid) από φαρμακεία.
  • ΔΕΝ είναι αποδεκτά τα self-tests
  • Ειδικότερα για τους ανήλικους ασθενείς, τεστ αντιγόνου (rapid) θα πραγματοποιείται και στο συνοδό.

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας ΜΗΤΕΡΑ: 210 686 9000