Χειρουργική Κλινική Α’

Η Α’ Χειρουργική Κλινική  είναι μία πλήρως εξοπλισμένη σύγχρονη κλινική που καλύπτει επεμβάσεις της γενικής, λαπαροσκοπικής χειρουργικής & χειρουργικής ογκολογίας.

Η Κλινική

Στελεχώνεται από εξειδικευμένους χειρουργούς, με πολυετή εμπειρία. Οι επεμβάσεις όλες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις νεότερες χειρουργικές τεχνικές που πληρούν τα διεθνή δεδομένα, με τη βοήθεια το πιο μοντέρνου χειρουργικού εξοπλισμού.

Είναι εστιασμένη στις παθήσεις του ανωτέρου πεπτικού και ειδικότερα στο πάγκρεας κατά τα πρότυπα που θεσπίστηκαν στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία των ΗΠΑ από το 2000, όπου η χειρουργική του ανωτέρου πεπτικού έχει αναγνωριστεί επισήμως ως υποειδικότητα με ειδικά σχεδιασμένα μετεκπαιδευτικά προγράμματα, ιδιαίτερη επιστημονική εταιρεία, καθώς και δημοσιευμένα διεθνώς αποδεκτά κριτήρια ελέγχου ποιότητας και επάρκειας ώστε να αναγνωρισθεί μια χειρουργική ομάδα ως «κέντρο αριστείας» (“center of excellence”).

Τέτοια κριτήρια είναι ο ετήσιος αριθμός εγχειρήσεων παγκρέατος (πάνω από 15), χαμηλά ποσοστά επιπλοκών και πολύ καλά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Από το 2013 έχουμε διενεργήσει περισσότερες από 120 εγχειρήσεις παγκρέατος και έχουμε αντιμετωπίσει περισσότερους από 400 ασθενείς με παθήσεις παγκρέατος από όλη την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες. Τα αποτελέσματά μας έχουν ανακοινωθεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Οι δύο βασικοί άξονες της δραστηριότητάς μας είναι η διάγνωση και θεραπεία προκαρκινικών καταστάσεων και πρώιμου καρκίνου παγκρέατος, καθώς και η ριζική χειρουργική αντιμετώπιση των θεωρούμενων ως «ανεγχείρητων» καρκίνων. Οι δύο αυτοί άξονες άλλωστε βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος της έρευνας και της χειρουργικής του παγκρέατος παγκοσμίως. Αναλυτικά, οι επί μέρους τομείς που η κλινική μας προσφέρει ουσιώδη διαφορά είναι οι εξής:

 • Μετατροπή των αρχικώς ανεγχείρητων όγκων σε εγχειρήσιμους με χορήγηση ειδικά σχεδιασμένης προεγχειρητικής χημειοακτινοθεραπείας (neoadjuvant chemoradiation) σύμφωνα με πρωτόκολλα της Mayo Clinic και του M.D. Anderson Cancer Center, ώστε ο όγκος να συρρικνωθεί ή να καταστεί βιολογικά “ανενεργός” και κατόπιν να αφαιρεθεί. Έτσι, στο 1/3 των αρχικώς ανεγχείρητων όγκων επιτυγχάνουμε σημαντική συρρίκνωση και βιολογική “απενεργοποίηση”, ώστε να καταστεί εγχειρήσιμος.
 • Αφαίρεση του θεωρούμενου ως «ανεγχείρητου» καρκίνου. Όταν ο όγκος διηθεί την πυλαία ή την άνω μεσεντέριο φλέβα, οι χειρουργοί διεθνώς, εκτός από ελάχιστους πολύ ειδικούς, τον θεωρούν ανεγχείρητο. Αφού προηγηθεί εξαντλητική μελέτη, σε πολλές περιπτώσεις, είναι δυνατή η αφαίρεση του διηθημένου τμήματος των φλεβών αυτών και η αντικατάσταση με μόσχευμα. Από το 2013 έχουμε αφαιρέσει 29 “ανεγχείρητους” όγκους μαζί με την διηθημένη πυλαία φλέβα, δηλαδή περίπου 6 κάθε χρόνο, επιτυγχάνοντας ριζικές εκτομές όγκων που θεωρήθηκαν ανεγχείρητοι τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Είναι ενδιαφέρον ότι στην Mayo Clinic, το μεγαλύτερο κέντρο αναφοράς παγκρεατικής χειρουργικής παγκοσμίως, ο αριθμός αυτών των εγχειρήσεων είναι 9 ετησίως, όπως δημοσιεύτηκε στο Journal of Gastrointestinal Surgery το 2015.
 • Ευρείς λεμφαδενικοί καθαρισμοί.  Η αφαίρεση μόνο του μέρους του παγκρέατος με τον όγκο δεν είναι επαρκής ογκολογική εγχείρηση. Η ριζικότητα της εγχείρησης απεικονίζεται ευθέως στον αριθμό των λεμφαδένων που αφαιρέθηκαν, (τουλάχιστον 12 κατά την American Cancer Society). Αφαιρείται όλος ο ιστός που περιβάλλει το πάγκρεας με πλήρη απογύμνωση αρτηριών και φλεβών. Έτσι έχουμε περισσότερους από 20-25 λεμφαδένες, μέγιστη ριζικότητα και μειωμένο κίνδυνο επανεμφάνισης.
 • Ενδελεχής έλεγχος περιστατικών παγκρεατίτιδας. Μερικές περιπτώσεις παγκρεατίτιδας δεν οφείλονται στην συνήθη χολολιθίαση, αλλά σε υπερέκκριση βλέννης από προκαρκινικά κύτταρα του παγκρέατος. Όταν υπάρχει οξυμμένη ευαισθησία και εμπειρία, τέτοιοι ασθενείς μπορούν να διαγνωσθούν με ειδικές εξετάσεις, να προληφθεί ο καρκίνος και να σωθεί η ζωή τους.
 • Ακριβής ανάλυση κύστεων του παγκρέατος. Πολλές κύστεις, ανάλογα με την ακτινολογική τους εικόνα και το είδος του υγρού που περιέχουν, είναι σαφώς προκαρκινικές. Με την δέουσα προσοχή και απολύτως στοχευμένες εξετάσεις, ταυτοποιούνται επακριβώς, αφαιρούνται και προλαμβάνεται ο καρκίνος.
 • Διερεύνηση ασθενών με «ανεξήγητο» διαβήτη. Περίπου 70% των ασθενών με καρκίνο παγκρέατος είχαν προηγουμένως εμφανίσει σακχαρώδη διαβήτη, ως πρώιμο σύμπτωμα. Αυτό οφείλεται στην πρωτεΐνη Adrenomedullin των καρκινικών κυττάρων που εναντιώνεται στη δράση της ινσουλίνης. Γιά τον λόγο αυτό, διερευνούμε εξαντλητικά τέτοιους ασθενείς, ώστε να διαγνώσουμε τον πρώιμο παγκρεατικό καρκίνο και να προσφέρουμε οριστική θεραπεία.

Η Α’ Χειρουργική Κλινική βρίσκεται σε αυτό το πολύ υψηλό, με διεθνή κριτήρια, επίπεδο, όχι μόνο λόγω της στελέχωσής της, αλλά και της στενότατης συνεργασίας με κορυφαία στελέχη του Ομίλου HHG: γαστρεντερολόγους με άριστη εμπειρία στο Ενδοσκοπικό Υπερηχογράφημα, κυτταρολόγους με διαπιστωμένη ικανότητα ακριβούς διάγνωσης βιοψιών διά λεπτής βελόνης, ακτινολόγους με δεδομένη δυνατότητα λεπτής διάκρισης των σχέσεων όγκου και γειτονικών κρίσιμων αγγείων, παθολογοανατόμους με ικανότητα λεπτών διακρίσεων μεταξύ κυττάρων με συναφή χαρακτηριστικά, ακτινοθεραπευτές με σύγχρονα ψηφιακά συστήματα που επιτυγχάνουν μέγιστη νέκρωση του όγκου με ελάχιστη βλάβη των γύρω οργάνων, ογκολογικό διατροφολόγο και, φυσικά, με παγκόσμια αναγνωρισμένους ογκολόγους γιά την βέλτιστη επιλογή και χορήγηση των πλέον σύγχρονων και αποδοτικών χημειοθεραπευτικών σχημάτων.

Παθήσεις – Θεραπείες
Χολολιθίαση

 • Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή με μία μόνο τομή (SinglePort)

Παχυσαρκία

 • Xειρουργική της παχυσαρκίας
 • Ενδογαστρικός ασκός
 • Δακτύλιος
 • Γαστρεκτομή Sleeve
 • Γαστρικό Bypass

Oισοφάγος

 • Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση
 • Λαπαροσκοπική αποκατάσταση
 • Kαρκίνος Οισοφάγου

Πάγκρεας

 • Oξεία Παγκρεατίτιδα
 • Χρόνια Παγκρεατίτιδα
 • Ιδιοπαθής Παγκρεατίτιδα – ΙΡΜΝ
 • Ψευδοκύστεις Παγκρέατος
 • Kαρκίνος Παγκρέατος
 • Παγκρεατεκτομή

Στόμαχος

 • Καρκίνος στομάχου

Λεπτό έντερο

 • Οι συμφύσεις
 • Η εκκολπωμάτωση του λεπτού εντέρου

Παχύ έντερο

 • Εκκολπωμάτωση
 • Καρκίνος παχέος εντέρου
 • Καρκίνος ορθού
 • Λαπαροσκοπική κολεκτομή

Ήπαρ

 • Μεταστατικοί όγκοι
 • Ηπατεκτομή
 • Θεραπεία με ραδιοκύματα (Radiofrequency Ablation)

Κήλη

 • Λαπαροσκοπική αποκατάσταση