Τμήμα Απεικόνισης Μαστού

Στο Κέντρο Μαστού πραγματοποιούνται όλες οι απεικονιστικές εξετάσεις που σχετίζονται με την πρόληψη και τη διάγνωση των παθήσεων του μαστού.

To Τμήμα

Εξειδικευμένο και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό κάνει χρήση υπερσύγχρονων μηχανημάτων τελευταίας γενιάς, ώστε να δίνει άμεσες και έγκυρες απαντήσεις σε ασθενείς και ιατρούς που προσέρχονται για προληπτική εξέταση ή για διερεύνηση ευρημάτων που προκύπτουν από την κλινική εξέταση του μαστού.

Όλες οι ψηφιακές ακτινολογικές εικόνες (μαστογραφία και υπερηχογράφημα) αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στο σύστημα PACS και είναι στη διάθεση των ιατρών ανά πάσα στιγμή, για ανάγνωση και συγκριτική αξιολόγηση. Οι εκθέσεις των διαγνώσεων επίσης αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στο φάκελο του ασθενούς.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  • Δύο ψηφιακοί μαστογράφοι τελευταίας γενιάς Senograph Essential GE.
    Ψηφιακός υπερηχοτομογράφος υψηλής ευκρίνειας Siemens acuson S2000
  • Υπερηχογράφος μαστών SUPERSONIC– AIXPLORER, με δυνατότητα shear wave ελαστογραφίας

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ψηφιακή Μαστογραφία-Τομοσύνθεση

Το Κέντρο είναι εξοπλισμένο με δύο ψηφιακούς μαστογράφους τελευταίας γενιάς με ανιχνευτή flatpanel, Senograph Essential GE. Οι δύο ψηφιακοί μαστογράφοι είναι ρυθμισμένοι να καθορίζουν αυτόματα το ποσό των εκπεμπόμενων kv και mas, ανάλογα με τη σύσταση, το μέγεθος των μαστών και την πίεση που τους έχει ασκηθεί. Αναβάθμιση του Senographe Essential  σε σύστημα Τομοσύνθεσης  SenoClaire

Οι ιατροί ακτινολόγοι που είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της εξέτασης εκτιμούν άμεσα τις ψηφιακές μαστογραφικές εικόνες. Σε περίπτωση που κρίνουν απαραίτητη τη διερεύνηση περιοχής ενδιαφέροντος και μαστογραφικών ευρημάτων, οι τεχνολόγοι σε συνεννόηση με τους ιατρούς ακτινολόγους, προβαίνουν στην εκτέλεση των λήψεων που έχουν επιλεγεί από μια σειρά ειδικών προβολών με διαφορετικές θέσεις του σώματος, σε εντοπιστικές ή και σε μεγεθυντικές λήψεις μετά την άσκηση πίεσης (όπου και χρησιμοποιούνται τα ειδικά για αυτές τις λήψεις πίεστρα) με σκοπό την εκτίμηση και την αξιολόγηση των εν λόγω ευρημάτων.

Με το πέρας της γνωμάτευσης η εξεταζόμενη ενημερώνεται προσωπικά από τον ιατρό ακτινολόγο, για το αποτέλεσμα της εξέτασης όπου και δίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις και συστάσεις για πιθανή περαιτέρω κλινική και απεικονιστική συνεκτίμηση και απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερωτήματα διατυπωθούν.

Υπερηχογραφία – Ελαστογραφία
Το Κέντρο διαθέτει ψηφιακό υπερηχοτομογράφο υψηλής ευκρίνειας Siemens Acuson S2000 που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις εξετάσεις του μαστού. Ο υπερηχοτομογράφος βρίσκεται συνεχώς και αποκλειστικά στη διάθεση του ειδικού ιατρού ακτινολόγου για την περαιτέρω διερεύνηση μαστογραφικών ή κλινικών ευρημάτων, με σκοπό την άμεση και έγκυρη απεικονιστική προσέγγισή τους.

Το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με την τεχνική της ελαστογραφίας που δίνει πληροφορίες για την ελαστικότητα των υπερηχογραφικών ευρημάτων του μαστού συμβάλλοντας στην όσο το δυνατόν αρτιότερη απεικονιστική προσέγγισή τους.

Στερεοτακτική βιοψία
Στο Κέντρο Μαστού υπάρχει η δυνατότητα στερεοτακτικής βιοψίας με αναρρόφηση κενού. Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία που πραγματοποιείται μετά από τοπική αναισθησία υπό μαστογραφική καθοδήγηση, όπου γίνεται η αφαίρεση και αναρρόφηση μικρών τμημάτων ιστού που παρουσιάζουν μαστογραφικό ενδιαφέρον με βελόνες διαμέτρου 7 ή 10g ανάλογα με το περιστατικό. Χρησιμοποιείται συνήθως για την αφαίρεση ύποπτων ομάδων αποτιτανώσεων.

Τα τμήματα ιστού υπόκεινται σε παθολογοανατομική μελέτη και η διάγνωση έχει την ίδια ακρίβεια με τη βιοψία μέσω χειρουργικής εκτομής, χωρίς να συνοδεύεται από τις ανεπιθύμητες ενέργειες μιας χειρουργικής επέμβασης.

Τοποθέτηση χειρουργικού οδηγού με μαστογραφική ή υπερηχογραφική καθοδήγηση: σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η χειρουργική εξαίρεση μη ψηλαφητών μορφωμάτων ή αποτιτανώσεων η καθοδήγηση των χειρουργών γίνεται με τη χρήση συρμάτινων οδηγών που τοποθετούνται με μαστογραφική καθοδήγηση. Στο κέντρο μας πραγματοποιούνται πολυάριθμες τοποθετήσεις χειρουργικών οδηγών γρήγορα, με ασφάλεια και ακρίβεια από τους ειδικούς ακτινοδιαγνώστες ιατρούς σε άριστη συνεργασία με το έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνολογικό προσωπικό.

Στις περιπτώσεις που το ύποπτο εύρημα ανιχνεύεται στο υπερηχογράφημα, τότε ο χειρουργικός οδηγός τοποθετείται από τους ειδικούς ακτινοδιαγνώστες ιατρούς με υπερηχογραφική καθοδήγηση.

Παρακέντηση – Λήψη ιστοτεμαχιδίων (core biopsy) υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση: όπως είναι γνωστό το υπερηχογράφημα είναι η εξέταση εκλογής για την απεικονιστική προσέγγιση ψηλαφητών ευρημάτων. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ιστολογική ταυτοποίησή τους τότε υπάρχει η δυνατότητα της παρακέντησης με τη μέθοδο της λεπτής βελόνης (FNA) καθώς και η λήψη ιστοτεμαχιδίων, δηλαδή τμημάτων του ύποπτου και υπό διερεύνηση ιστού (core biopsy) με βελόνα μεγαλύτερης διαμέτρου (14g).

Το Κέντρο Μαστού διαθέτει τελευταίας γενιάς υπερηχοτομογράφους, τον Siemens Acuson S2000 και τον SUPERSONIC – AIXPLORER με ικανότητα shear wave ελαστογραφίας, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης ιστολογικής/κυτταρολογικής διερεύνησης υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση των ύποπτων ευρημάτων, από τους ειδικούς ακτινοδιαγνώστες ιατρούς, με όποια από τις προαναφερόμενες μεθόδους κριθεί απαραίτητο.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες συστάσεις του ACS (American Cancer Society)  που εκδόθηκαν το 2015, οι οδηγίες για τον προληπτικό έλεγχο των μαστών σε γυναίκες μέσου κινδύνου είναι οι ακόλουθες.

– Έναρξη μαστογραφικού ελέγχου στην ηλικία των 45
– Ετήσια μαστογραφία από 45-54 ετών*
– Ανά διετία μαστογραφία από την ηλικία των 55 και εφ’ όρου ζωής*
– Δεν είναι απαραίτητη η τακτική κλινική εξέταση ή η τακτική κλινική αυτοεξέταση

Σημειώνεται ότι το ACR (American College of Radiology) και το SBI  (Society of Breast Imaging) δεν αποδέχονται τις νέες συστάσεις του ACS και συνεχίζουν να προτείνουν ετήσιο προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο εφ’ όρου ζωής με ηλικία έναρξης τα 40 έτη

* Οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα μετά από συνεννόηση με τους προσωπικούς τους γιατρούς να επιλέξουν έναρξη μαστογραφίας στα 40 και ετήσια μαστογραφία εφ’ όρου ζωής.