Πληροφορίες για επισκέπτες

Πρωταρχικό μας μέλημα στο ΜΗΤΕΡΑ είναι εξυπηρέτηση, η ηρεμία και η γρήγορη αποθεραπεία των νοσηλευομένων.  Τα  αγαπημένα πρόσωπα παίζουν σημαντικό ρόλο στη θεραπευτική διαδικασία και τη γρήγορη ανάρρωση γι’ αυτό και ενθαρρύνουμε την οικογένεια και τους φίλους να έρχονται για επίσκεψη.

Το Επισκεπτήριο επιστρέπεται από 11:00 έως 13:00 και από 17:00 έως 20:00. Το επισκεπτήριο θα πρέπει να περιορίζεται στους άµεσους συγγενείς, η παραμονή των οποίων θα πρέπει να είναι σύντομη.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας ΜΗΤΕΡΑ: 210 686 9000