Ακτινοδιαγνωστικό

Όλες οι ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις & μαστογραφίες με σύγχρονα μηχανήματα, εξειδικευμένους ακτινολόγους, υπευθυνότητα και ασφάλεια.

Το Τμήμα

Τα Ακτινοδιαγνωστικά Τμήματα των Νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ, λειτουργούν από τα τέλη του 2011 υπό κοινή Επιστημονική Διεύθυνση και αποτελούν έως τώρα τα μοναδικά πλήρως ψηφιακά Ακτινοδιαγνωστικά Τμήματα στην Ελλάδα, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα. Η λειτουργία του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος καλύπτει, αφ’ ενός όλο το φάσμα των συμβατικών ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων και των Μαστογραφιών, αφ’ ετέρου έχει την ευθύνη λειτουργίας των μηχανημάτων των επεμβατικών ακτινολογικών εξετάσεων, των επεμβατικών νευροακτινολογικών πράξεων, των αιμοδυναμικών απεικονίσεων και των απεικονίσεων της καρδιοφυσιολογίας. Στις συγκεκριμένες δραστηριότητες υπάρχουν απεικονιστές ή κλινικοί επιστημονικοί υπεύθυνοι.

Στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, λειτουργούν:

  • Δύο (2) σταθερά μηχανήματα με ψηφιακούς ανιχνευτές, από τα οποία το ένα είναι ακτινογραφικό μηχάνημα και το δεύτερο τηλεχειριζόμενο ακτινοσκοπικό και ακτινογραφικό μηχάνημα σταθερής κολόνας. Το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με ειδικό λογισμικό παλμικής ακτινοσκόπησης και ειδικά διαμορφωμένα πρωτόκολλα, για μείωση της ακτινικής επιβάρυνσης για χρήση σε ευαίσθητους πληθυσμούς, ιδιαίτερα δε στους παιδιατρικούς ασθενείς του Νοσοκομείου, για τους οποίους έχουν διαμορφωθεί και βελτιστοποιημένα πρωτόκολλα Ακτινοσκοπήσεων / Ακτινογραφήσεων.
  • Δύο (2) φορητά ακτινογραφικά μηχανήματα με κασέτες ψηφιακής πινακίδας και ένα φορητό C-Arm ακτινοσκοπικό μηχάνημα για τις ακτινογραφήσεις και ακτινοσκοπήσεις στα χειρουργεία και σε ασθενείς επί κλίνης.
  • Δύο (2) μονάδες ανάγνωσης των ψηφιακών πινακίδων CR (Computer Radiography).
  • Ένα (1) ακτινοσκοπικό μηχάνημα C-Arm διαμόρφωσης διπλού επιπέδου (Biplane), το οποίο λειτουργεί στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο υπό την επιστημονική υπευθυνότητα ιατρών του Παιδοκαρδιολογικού και Παιδοκαρδιοχειρουργικού Τμήματος.

Ψηφιακές Διαδικασίες

Όλα τα μηχανήματα, συμπεριλαμβανομένης και των μονάδων CR για τις ψηφιακές πινακίδες συνδέονται με τα συστήματα ηλεκτρονικών φακέλων HIS και RIS των Νοσοκομείων και το σύνολο των ακτινολογικών εξετάσεων διενεργείται με ηλεκτρονική λίστα εργασίας (Worklist), περιορίζοντας έτσι στο ελάχιστο την πιθανότητα λάθους στην καταγραφή των στοιχείων του εξεταζομένου.

Όλες οι ψηφιακές ακτινολογικές εικόνες αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στο σύστημα PACS και είναι στη διάθεση των ιατρών ανά πάσα στιγμή, για ανάγνωση και συγκριτική αξιολόγηση, περιορίζοντας έτσι στο ελάχιστο την ανάγκη διακίνησης εκτυπωμένων φιλμς. Οι εκθέσεις των ακτινολογικών διαγνώσεων καταχωρούνται επίσης ηλεκτρονικά στο φάκελο του ασθενούς.

Οι εξωτερικοί ασθενείς λαμβάνουν εκτυπώσεις των εικόνων και των διαγνώσεων, καθώς και ψηφιακό δίσκο τύπου CD/DVD, όπου έχουν εγγραφεί οι ψηφιακές εικόνες των εξετάσεών τους. Οι ψηφιακές εικόνες των ακτινολογικών εξετάσεων αποθηκεύονται αναλλοίωτες στο ηλεκτρονικό αρχείο του Τμήματος.

Πλεονεκτήματα ψηφιακής απεικόνισης
• Σχεδόν εκμηδενίζει τα τεχνικά σφάλματα των ακτινογραφικών λήψεων και την ανάγκη συχνών επαναλήψεων.
• Μειώνει την ακτινική επιβάρυνση των εξεταζομένων.
• Εξασφαλίζει τη διατήρηση διαγνωστικών εικόνων (παραμένουν αναλλοίωτες).
• Προσφέρει ταχεία και ευχερή πρόσβαση στα διαγνωστικά δεδομένα από τους παραπέμποντες/θεράποντες ιατρούς ακόμη και εξ’ αποστάσεως με ασφαλή σύνδεση στο διαδίκτυο.
Διενεργούνται οι εξετάσεις:
• Όλες οι απλές ακτινογραφικές λήψεις των ανατομικών συστημάτων (Θώρακος, Κοιλίας, Κρανίου, Άκρων, Σπονδυλικής Στήλης).
• Όλες οι ειδικές εξετάσεις με χρήση σκιαγραφικών ουσιών Πεπτικού, Ουροποιογεννητικού και ειδικότερα Μελέτες Οισοφάγου, Στομάχου, 12δακτύλου, Λεπτού εντέρου (Per Os και Εντεροκλύσεις), Παχέος εντέρου, Ελικογραφίες από Στομίες, Μελέτη βαριατρικών επεμβάσεων, Μελέτες χοληφόρων, Ενδοφλέβιες και Ανιούσες Πυελογραφίες, Ανιούσες Ουρηθροκυστεογραφίες, Συριγγογραφίες, Υστεροσαλπιγγογραφίες.
• Κεφαλομετρικές και Πανοραμικές Ακτινογραφίες Οδόντων και Γνάθων. Ειδικά με την τεχνολογία αιχμής του Flat Panel Ψηφιακού Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος στο ΥΓΕΙΑ, διενεργούνται Ολόσωμες Ακτινογραφήσεις της Σπονδυλικής Στήλης για μελέτη Σκολιώσεως και Αξονομετρικές Ακτινογραφήσεις Σκελών για μελέτη Ανισοσκελίας.  Με το ίδιο μηχάνημα διενεργούνται περιστροφικές ακτινογραφήσεις (rotational radiography) και τρισδιάστατες ανασυνθέσεις.