Ακτινολογικό

Όλες οι ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις & μαστογραφίες με σύγχρονα μηχανήματα, εξειδικευμένους ακτινολόγους, υπευθυνότητα και ασφάλεια.

Το Τμήμα

Η λειτουργία του Ακτινολογικού Τμήματος καλύπτει, αφ’ ενός όλο το φάσμα των συμβατικών ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων και των Μαστογραφιών, αφ’ ετέρου έχει την ευθύνη λειτουργίας των μηχανημάτων των επεμβατικών ακτινολογικών εξετάσεων, των επεμβατικών νευροακτινολογικών πράξεων, των αιμοδυναμικών απεικονίσεων και των απεικονίσεων της καρδιοφυσιολογίας. Στις συγκεκριμένες δραστηριότητες υπάρχουν απεικονιστές ή κλινικοί επιστημονικοί υπεύθυνοι.

Στο Ακτινολογικό Τμήμα, λειτουργούν:

 • Δύο (2) σταθερά μηχανήματα με ψηφιακούς ανιχνευτές, από τα οποία το ένα είναι ακτινογραφικό μηχάνημα και το δεύτερο τηλεχειριζόμενο ακτινοσκοπικό και ακτινογραφικό μηχάνημα σταθερής κολόνας. Το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με ειδικό λογισμικό παλμικής ακτινοσκόπησης και ειδικά διαμορφωμένα πρωτόκολλα, για μείωση της ακτινικής επιβάρυνσης για χρήση σε ευαίσθητους πληθυσμούς, ιδιαίτερα δε στους παιδιατρικούς ασθενείς του Νοσοκομείου, για τους οποίους έχουν διαμορφωθεί και βελτιστοποιημένα πρωτόκολλα Ακτινοσκοπήσεων / Ακτινογραφήσεων.
 • Δύο (2) φορητά ακτινογραφικά μηχανήματα με κασέτες ψηφιακής πινακίδας και ένα φορητό C-Arm ακτινοσκοπικό μηχάνημα για τις ακτινογραφήσεις και ακτινοσκοπήσεις στα χειρουργεία και σε ασθενείς επί κλίνης.
 • Δύο (2) μονάδες ανάγνωσης των ψηφιακών πινακίδων CR (Computer Radiography).
 • Ένα (1) ακτινοσκοπικό μηχάνημα C-Arm διαμόρφωσης διπλού επιπέδου (Biplane), το οποίο λειτουργεί στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο υπό την επιστημονική υπευθυνότητα ιατρών του Παιδοκαρδιολογικού και Παιδοκαρδιοχειρουργικού Τμήματος.

Ψηφιακές Διαδικασίες

Όλα τα μηχανήματα, συμπεριλαμβανομένης και των μονάδων CR για τις ψηφιακές πινακίδες συνδέονται με τα συστήματα ηλεκτρονικών φακέλων HIS και RIS των Νοσοκομείων και το σύνολο των ακτινολογικών εξετάσεων διενεργείται με ηλεκτρονική λίστα εργασίας (Worklist), περιορίζοντας έτσι στο ελάχιστο την πιθανότητα λάθους στην καταγραφή των στοιχείων του εξεταζομένου.

Όλες οι ψηφιακές ακτινολογικές εικόνες αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στο σύστημα PACS και είναι στη διάθεση των ιατρών ανά πάσα στιγμή, για ανάγνωση και συγκριτική αξιολόγηση, περιορίζοντας έτσι στο ελάχιστο την ανάγκη διακίνησης εκτυπωμένων φιλμς. Οι εκθέσεις των ακτινολογικών διαγνώσεων καταχωρούνται επίσης ηλεκτρονικά στο φάκελο του ασθενούς.

Οι εξωτερικοί ασθενείς λαμβάνουν εκτυπώσεις των εικόνων και των διαγνώσεων, καθώς και ψηφιακό δίσκο τύπου CD/DVD, όπου έχουν εγγραφεί οι ψηφιακές εικόνες των εξετάσεών τους. Οι ψηφιακές εικόνες των ακτινολογικών εξετάσεων αποθηκεύονται αναλλοίωτες στο ηλεκτρονικό αρχείο του Τμήματος.

Πλεονεκτήματα ψηφιακής απεικόνισης
• Σχεδόν εκμηδενίζει τα τεχνικά σφάλματα των ακτινογραφικών λήψεων και την ανάγκη συχνών επαναλήψεων.
• Μειώνει την ακτινική επιβάρυνση των εξεταζομένων.
• Εξασφαλίζει τη διατήρηση διαγνωστικών εικόνων (παραμένουν αναλλοίωτες).
• Προσφέρει ταχεία και ευχερή πρόσβαση στα διαγνωστικά δεδομένα από τους παραπέμποντες/θεράποντες ιατρούς ακόμη και εξ’ αποστάσεως με ασφαλή σύνδεση στο διαδίκτυο.
Διενεργούνται οι εξετάσεις:
• Όλες οι απλές ακτινογραφικές λήψεις των ανατομικών συστημάτων (Θώρακος, Κοιλίας, Κρανίου, Άκρων, Σπονδυλικής Στήλης).
• Όλες οι ειδικές εξετάσεις με χρήση σκιαγραφικών ουσιών Πεπτικού, Ουροποιογεννητικού και ειδικότερα Μελέτες Οισοφάγου, Στομάχου, 12δακτύλου, Λεπτού εντέρου (Per Os και Εντεροκλύσεις), Παχέος εντέρου, Ελικογραφίες από Στομίες, Μελέτη βαριατρικών επεμβάσεων, Μελέτες χοληφόρων, Ενδοφλέβιες και Ανιούσες Πυελογραφίες, Ανιούσες Ουρηθροκυστεογραφίες, Συριγγογραφίες, Υστεροσαλπιγγογραφίες.
• Κεφαλομετρικές και Πανοραμικές Ακτινογραφίες Οδόντων και Γνάθων. Ειδικά με την τεχνολογία αιχμής του Flat Panel Ψηφιακού Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος στο ΥΓΕΙΑ, διενεργούνται Ολόσωμες Ακτινογραφήσεις της Σπονδυλικής Στήλης για μελέτη Σκολιώσεως και Αξονομετρικές Ακτινογραφήσεις Σκελών για μελέτη Ανισοσκελίας.  Με το ίδιο μηχάνημα διενεργούνται περιστροφικές ακτινογραφήσεις (rotational radiography) και τρισδιάστατες ανασυνθέσεις.

Υστεροσαλπιγγογραφία

Τι είναι η υστεροσαλπιγγογραφία;
Είναι η ακτινολογική απεικόνιση της κοιλότητας της μήτρας και των ωαγωγών (σαλπίγγων) μετά από έγχυση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας από τον τράχηλο στην ενδομήτρια κοιλότητα.

Η υστεροσαλπιγγογραφία πραγματοποιείται στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, σε Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα. Το ΜΗΤΕΡΑ  διαθέτει υπερσύγχρονο ψηφιακό ακτινοσκοπικό μηχάνημα που εξασφαλίζει το μέγιστο δυνατό διαγνωστικό αποτέλεσμα με περιορισμό στο ελάχιστο της έκθεσης της εξεταζόμενης γυναίκας σε ακτινοβολία.

Προετοιμασία για την εξέταση

 • Η εξέταση διενεργείται κατόπιν ραντεβού μέσω της γραμματείας του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος απ’ όπου δίνονται και οι κατάλληλες οδηγίες προετοιμασίας.
 • Η εξέταση πραγματοποιείται την 7η-11η ημέρα του κύκλου και πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από την εξεταζόμενη  να μη έχει ελεύθερη σεξουαλική επαφή έως την ημέρα της εξέτασης  ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης.
 • Μία ημέρα πριν την εξέταση και τρεις ημέρες μετά, χορηγείται για προληπτικούς λόγους αντιβιοτική αγωγή.
 • Μία ώρα πριν την εξέταση χορηγείται ήπια αναλγητική, σπασμολυτική και αντιφλεγμονώδης αγωγή.
 • Άλλη συμπληρωματική προετοιμασία μπορεί να απαιτείται ανάλογα με το συνολικό ιατρικό ιστορικό της εξεταζόμενης.

Διαδικασία

 1. Η εξεταζόμενη είναι άνετα ξαπλωμένη σε θέση γυναικολογικής εξέτασης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια από όλο το προσωπικό του Τμήματος να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για να είναι ήρεμη και χαλαρή. Εφ όσον κριθεί αναγκαίο και σε συνεννόηση με τον παραπέμποντα ιατρό μπορεί να χορηγηθεί μέθη από αναισθησιολόγο.
 2. Μετά από εφαρμογή αντισηψίας στα έξω γεννητικά όργανα και στον τράχηλο της μήτρας γίνεται τοποθέτηση της συσκευής έγχυσης της σκιαγραφικής ουσίας στο τραχηλικό στόμιο και χορηγείται η σκιαγραφική ουσία. Υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο και με εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ακτινοπροστασίας καταγράφεται η διαδοχική πλήρωση της κοιλότητας της μήτρας και των σαλπίγγων. Καταγράφεται ψηφιακά κάθε φάση και κάθε διαγνωστική φυσιολογική ή παθολογική πληροφορία.
 3. Με το πέρας της γνωμάτευσης η εξεταζόμενη ενημερώνεται προσωπικά, από τον Ιατρό Ακτινολόγο, για το αποτέλεσμα της εξέτασης και δίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις και απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερωτήματα διατυπωθούν.
 4. Η εξεταζόμενη μετά την υστεροσαλπιγγογραφία μπορεί να επιστρέψει στην καθημερινότητά της.

Διάρκεια
Η συνήθης διάρκεια της εξέτασης κυμαίνεται από 15-20 λεπτά.

Πλεονεκτήματα
Έχει υψηλή ευαισθησία στη διάγνωση των ανωμαλιών της μήτρας. Παρά την ανάπτυξη άλλων σύγχρονων διαγνωστικών εργαλείων όπως η Μαγνητική Τομογραφία , η Λαπαροσκόπηση και η Υστεροσκόπηση, παραμένει μέθοδος εκλογής για την διερεύνηση της βατότητας των σαλπίγγων.

Ενδείξεις και Αντενδείξεις
Η ΥΣΓ χρησιμοποιείται  για τη διαχείριση της υπογονιμότητας  και των επαναλαμβανόμενων αποβολών. Οι παθήσεις της μήτρας που μπορούν να ανιχνευτούν με την υστεροσαλπιγγογραφια, είναι συγγενείς ανωμαλίες, πολύποδες, ινομυώματα, συμφύσεις, ενώ οι ανωμαλίες  που αφορούν  τις σάλπιγγες, είναι απόφραξη, πολύποδες, υδροσάλπιγγες, περικωδωνικές συμφύσεις και η ισθμική οζώδης  σαλπιγγίτιδα.

Απόλυτες αντενδείξεις για τη διενέργεια της εξέτασης, αποτελούν η εγκυμοσύνη, η πυελική φλεγμονή και η ενεργός αιμορραγία.

Επιπλοκές
Επιπλοκές είναι σπάνιες. Αναφέρεται το δυσάρεστο αίσθημα από τη χρήση του κολποδιαστολέα και κολικοειδές άλγος από την πλήρωση της μήτρας, που υποχωρεί σε λίγα λεπτά.

Επίσης,  μια μικρή αιμορραγία στον τράχηλο δεν είναι κάτι ασυνήθιστο το πρώτο 24ωρο μετά την εξέταση.