Μονάδα Οστικού Μεταβολισμού – Οστεοπόρωσης και Εκφυλιστικών Παθήσεων Μυοσκελετικού

Οι γυναίκες εμφανίζουν τη νόσο σε μεγαλύτερο ποσοστό, όμως, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται ότι η οστεοπόρωση αφορά και τους άνδρες.

Η Μονάδα

Η οστεοπόρωση είναι νόσος των οστών, που χαρακτηρίζεται από μειωμένη οστική αντοχή, που οφείλεται σε μείωση της οστικής πυκνότητας και αλλοίωση της μικροαρχιτεκτονικής δομής των οστών και αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Η νόσος είναι ευθραυστότητα των οστών και αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Η νόσος είναι σιωπηρή, κάνει την πρώτη εμφάνιση της με κάταγμα σε κάποιο σημείο του σκελετού με κάκωση μιρκής βίας. Οι γυναίκες εμφανίζουν τη νόσο σε μεγαλύτερο ποσοστό, όμως, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται ότι η οστεοπόρωση αφορά και τους άνδρες.

Στη Μονάδα παρέχονται συμβουλές για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη, τη διάγνωση και αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης καθώς επίσης παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται και όλες εκείνες οι περιπτώσεις που αφορούν λιγότερο συχνές μεταβολικές παθήσεις των οστών που έχουν γονιαδιακή – κληρονομική βάση ή είναι επίκτητες.

Η Διεπιστημονική ομάδα συμπληρώνεται από νεφρολόγο, ρευματολόγο και γυναικολόγο όπου κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή τους.