Μαστός – Α’ Κλινική

Η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού γίνεται με συνεργασία πολλών ιατρικών ειδικοτήτων.

H Κλινική

Η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού γίνεται με συνεργασία πολλών ιατρικών ειδικοτήτων. Ο ρόλος των Χειρουργών Μαστού είναι ουσιαστικός και σημαντικός , για την διάγνωση, χειρουργική θεραπεία, συντονισμό των συμπληρωματικών θεραπειών  και μετέπειτα τακτική παρακολούθηση.

Η Α’ Κλινική Μαστού του ΜΗΤΕΡΑ έχει άριστη συνεργασία με το τμήμα απεικονίσεων, όπου με τα τελειότερα μηχανήματα γίνεται ο προληπτικός έλεγχος, η προεγχειρητική διάγνωση και η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τους χειρουργούς.

Η προεγχειρητική διάγνωση είναι πολύ σημαντική για τον προγραμματισμό των θεραπευτικών  χειρισμών. Γίνεται με λεπτή βελόνη (FNA) , όπου το υλικό αποστέλλεται για κυτταρολογική και με τέμνουσα βελόνη (core biopsy) , όπου το υλικό αποστέλλεται για ιστολογική και μπορούμε να έχουμε προεγχειρητικά όλα τα χαρακτηριστικά του όγκου. Η λήψη γίνεται σε ψηλαφητούς όγκους απο τους χειρουργούς και σε μη ψηλαφητούς ή αποτιτανώσεις από τους επεμβατικούς ακτινολόγους του απεικονιστικού τμήματος.

Σχετικά με την Χειρουργική θεραπεία του καρκίνου μαστού, στην Α’ Κλινική εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες μέθοδοι, όπως η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα και όπου είναι ενδεδειγμένη η συντηρητική χειρουργική (χωρίς αφαίρεση του μαστού), με ή χωρίς ογκοπλαστική. Στην περίπτωση που χρειάζεται μαστεκτομή, ή είναι επιλογή της ασθενούς μετά από συζήτηση, μπορεί να γίνει άμεση αποκατάσταση από τους πλαστικούς της Κλινικής. Αυτή γίνεται με τοποθέτηση διατατήρας ιστών και σε δεύτερο χρόνο ένθεμα σιλικόνης ή με ιστό της ίδιας της γυναίκας (αυτολόγος).

Δίνεται μεγάλη σημασία στις επιθυμίες της ασθενούς, όταν αυτό είναι ογκολογικά εφικτό και δεν θα επηρεάσει αρνητικά την πορεία της νόσου, όπως και στο καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Για την καλή κινητικότητα δίνονται μετεγχειρητικά ειδικές ασκήσεις και οδηγίες από εξειδικευμένη φυσιοθεραπεύτρια.

Η θεραπεία συμπληρώνεται με ορμονοθεραπεία ή/ και χημειοθεραπεία και σε αρκετές περιπτώσεις, ακτινοθεραπεία. Υπάρχει άριστη συνεργασία με γιατρούς των ειδικοτήτων αυτών, όπως και με τους κυτταρολόγους και παθολογοανατόμους, χωρίς τη συμβολή των οποίων δεν είναι δυνατή η επιλογή της θεραπείας.

Τα περιστατικά συζητούνται με τους γιατρούς όλων αυτών των ειδικοτήτων, όπως και με τους άλλους χειρουργούς εβδομαδιαίως στο ογκολογικό συμβούλιο.

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα – Παρασκευή: 07:00 – 20:00
Σάββατο: 07:00 – 15:00