Η κοινωνική µας δέσµευση 

Με γνώμονα τη σημασία της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας για τον άνθρωπο και την κοινωνία, ενσωματώνουμε στην καθημερινή μας επιχειρηματική δράση ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών δράσεων. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, εντάσσουμε στη δραστηριότητά μας φιλανθρωπικά και ανθρωπιστικά έργα, πάντοτε ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον, μέσω της συνεργασία μας με οργανισμούς – εταίρους δίνουμε προτεραιότητα στην υποστήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Οι κοινωνικές δράσεις του Ομίλου HHG αναπτύσσονται σε τρεις βασικούς άξονες, μέσω των οποίων θέτει τους στόχους και τις στρατηγικές προτεραιότητες υλοποίησής τους.

  

Με πίστη και όραμα, διατηρούμε τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία του Ομίλου HHG, από την ίδρυση του έως και σήμερα, έχοντας ανεπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης.