Πληροφορίες για την έξοδό σας

Διαδικασία Εξόδου

Μετά την υπογραφή του εξιτηρίου σας από τον Θεράποντα Ιατρό, θα ενημερωθείτε τηλεφωνικώς από το Λογιστήριο Ασθενών για την τακτοποίηση του λογαριασμού σας.

Την ημέρα της εξόδου σας, γίνεται εκκαθάριση του λογαριασμού νοσηλείας σας και εξόφληση πιθανού υπολοίπου. Το Λογιστήριο Ασθενών λειτουργεί καθημερινά 08:00 -19:00 και Σάββατο – Κυριακή 08:00 -16:00.

Γίνονται δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες, μετρητά (τα εκάστοτε όρια προσδιορίζονται βάσει των ισχυουσών διατάξεων), επιταγές ημέρας ή και κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ΜΗΤΕΡΑ. Για τη διευκόλυνσή σας, στο επίπεδο «1» υπάρχει υποκατάστημα Τράπεζας με ΑΤΜ συνδεδεμένο με το σύστημα ΔΙΑΣ.

Η έξοδος από την Κλινική γίνεται  έως τις 14:00 της ημέρας εξόδου.

Φεύγοντας από τη Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, σας υπενθυμίζουμε να πάρετε μαζί σας:

  • Την απόδειξη του λογαριασμού σας
  • Το εξιτήριό σας
  • Τα προσωπικά σας αντικείμενα
  • Την απόδειξη της αποκλειστικής νοσοκόμας (αν χρησιμοποιήσατε) επικυρωμένη από την Προϊσταμένη του ορόφου σας και τη Διευθύνουσα της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης, εφόσον πρόκειται για Δημόσιο Ασφαλιστικό Φορέα

Φάκελος Ασθενών – Ιατρικό Αρχείο

Το ΜΗΤΕΡΑ – κατόπιν αιτήματός σας στο Τμήμα Ιατρικού Αρχείου (επίπεδο «Α’»), σας παραδίδει αντίγραφο του ιατρικού σας φακέλου, μετά από 3 εργάσιμες ημέρες.

Παρακαλούμε, ενημερωθείτε ανάλογα από το Τμήμα Ιατρικού Αρχείου.
Ιατρικό Αρχείο: 210 686 9189 (08:00 – 14:30, Δευτέρα έως Παρασκευή)