Αξονική / Μαγνητική Τομογραφία

Διενεργούνται όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις καθώς και όλων των τύπων οι διαδερμικές επεμβατικές πράξεις (διαγνωστικές και θεραπευτικές) σε οποιαδήποτε ανατομική περιοχή του σώματος.

Το Τμήμα

Τα ενοποιημένα Τμήματα Αξονικής (Υπολογιστικής) και Μαγνητικής Τομογραφίας των νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ, είναι εξοπλισμένα με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσφέρουν τις υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, 365 ημέρες τον χρόνο.

Αξονική (υπολογιστική) Τομογραφία

Στα Τμήματα λειτουργούν 4 πολυτομικοί αξονικοί τομογράφοι. Ειδικότερα, στο ΥΓΕΙΑ λειτουργούν 2 πολυτομικοί αξονικοί τομογράφοι 4 και 16 τομών αντιστοίχως καθώς και ένας πολυτομικός αξονικός τομογράφος 64 τομών διπλής λυχνίας (SIEMENS DEFINITION dual source). O τελευταίος είναι ιδανικός για τη διενέργεια ειδικών και σύνθετων εξετάσεων όπως η αξονική στεφανιογραφία (αναίμακτη στεφανιογραφία), αξονικές αγγειογραφίες ολόκληρου του σώματος και η αξονική κολονογραφία (εικονική κολονοσκόπηση). Επιπροσθέτως, στο ΜΗΤΕΡΑ λειτουργεί πολυτομικός αξονικός τομογράφος 64 τομών. Παράλληλα, εφαρμόζονται πρωτόκολλα μείωσης της ακτινοβόλησης που υφίσταται ο ασθενής από τις εξετάσεις αξονικής τομογραφίας, για τη μείωση της δόσης ακτινοβολίας σε ποσοστό έως και 40%.

Μαγνητική Τομογραφία

Στα Τμήματα υπάρχουν εγκαταστημένοι 4 σύγχρονοι μαγνητικοί τομογράφοι. Ειδικότερα, στο ΥΓΕΙΑ λειτουργούν 2 μαγνητικοί τομογράφοι ισχύος 1,5 Tesla, καθώς και κορυφαίας τεχνολογίας μαγνητικός τομογράφος ισχύος 3 Tesla. Ο τελευταίος θεωρείται ιδανικός για τη διενέργεια εξετάσεων του μυοσκελετικού και του νευρικού συστήματος.

Η τεχνολογία αιχμής του συστήματος ισχύος 3 Tesla, επιτρέπει τη διενέργεια κορυφαίας ποιότητας ειδικών εξετάσεων (advanced imaging), όπως η πολυπαραμετρική μελέτη του προστάτη, η μαγνητική φασματοσκοπία του εγκεφάλου (MR spectroscopy), η λειτουργική μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου (fMRI) και η μαγνητική δεσμιδογραφία.

Το Τμήμα αποτελεί Κέντρο Αναφοράς στην Ελλάδα για τη Μαγνητική Μαστογραφία, παρέχοντας τη δυνατότητα διενέργειας και επεμβατικών πράξεων στον μαστό (διαδερμική βιοψία ή σήμανση βλαβών) με την καθοδήγηση του μαγνητικού τομογράφου.

Επιπροσθέτως, στο ΜΗΤΕΡΑ λειτουργεί ανοικτός μαγνητικός τομογράφος ισχύος 1 Tesla, ο ισχυρότερος ανοικτός μαγνητικός τομογράφος στην Ελλάδα.

Εξετάσεις Αξονικής (υπολογιστικής) Τομογραφίας

Στο Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας διενεργούνται όλων των τύπων οι εξετάσεις μετά από προγραμματισμό (ύστερα από επικοινωνία με τη Γραμματεία του τμήματος, τηλεφωνική ή αυτοπρόσωπη).

 • Αξονική τομογραφία σε όλες τις ανατομικές περιοχές του σώματος. Ενδεικτικά: εγκεφάλου, σπλαχνικού κρανίου, τραχήλου, θώρακος, άνω και κάτω κοιλίας, σπονδυλικής στήλης, οστών και μαλακών μορίων.
 • Επεμβατικές πράξεις (Διαγνωστικές & Θεραπευτικές) με την καθοδήγηση του Αξονικού τομογράφου
 • Πλήρης Έλεγχος της Καρδιάς με Αξονική Τομογραφία, στον οποίο περιλαμβάνονται: Αξονική Στεφανιογραφία, Μέτρηση φορτίου Ασβεστίου των Στεφανιαίων Αρτηριών (Calcium Score), Αξονική Τομογραφία για καθοδήγηση ηλεκτροφυσιολογικών επεμβατικών πράξεων (Ablation για καρδιακές αρρυθμίες), Αξονική Αγγειογραφία Θώρακος, Κοιλίας & Πυέλου στο πλαίσιο προεπεμβατικού σχεδιασμού διαδερμικής Εμφύτευσης Αορτικής ή Μιτροειδούς Βαλβίδας.

Ειδικές Εξετάσεις Αξονικής Τομογραφίας

Αξονική Αγγειογραφία Εγκεφάλου και ολόκληρου του Σώματος

Πρόκειται για ειδική αξονική τομογραφία που έχει σκοπό τη μελέτη των αγγείων του ανθρωπίνου σώματος, όπως οι εγκεφαλικές αρτηρίες, η θωρακική και η κοιλιακή αορτή και οι κλάδοι τους. Η εξέταση γίνεται όπως μία οποιαδήποτε αξονική τομογραφία. Είναι απαραίτητη, ωστόσο, η ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου.

Η εξέταση είναι απλή, ανώδυνη, αναίμακτη και διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα (από 10-20 sec ανάλογα με την εξέταση). Οι εικόνες αποστέλλονται σε ειδικούς υπολογιστές (workstations) όπου με τη χρήση ειδικού λογισμικού γίνεται ανασύνθεση των εικόνων και μελέτη από τον εξειδικευμένο ιατρό ακτινολόγο.   Τα τελευταία χρόνια έχει σχεδόν υποκαταστήσει πλήρως την κλασσική αγγειογραφία για τη μελέτη παθήσεων των αγγείων όπως ανευρύσματα και στενώσεις.

Αξονική Βρογχογραφία (εικονική βρογχοσκόπηση)

Είναι μία μη επεμβατική, ανώδυνη μέθοδος αξονικής τομογραφίας για τη μελέτη της τραχείας και του βρογχικού δένδρου. Η εξέταση διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα και δεν απαιτεί καμία προετοιμασία του εξεταζόμενου. Λαμβάνονται λεπτές τομές αξονικής τομογραφίας, τις οποίες οι ακτινολόγοι επεξεργάζονται σε ειδικούς σταθμούς εργασίας. Δημιουργούνται δισδιάστατες και τρισδιάστατες ανασυνθέσεις, με σκοπό την απεικόνιση του τραχειοβρογχικού δέντρου και την ανάδειξη πιθανών παθολογικών ευρημάτων σε αυτό.

Αξονική κολονογραφία (εικονική κολονοσκόπηση)

Πρόκειται για μια σύγχρονη ειδική εξέταση αξονικής τομογραφίας που σκοπό έχει να ανιχνεύσει καρκίνους ή και πολύποδες του παχέος εντέρου. Είναι μία μη επεμβατική, ασφαλής και ανώδυνη μέθοδος που δεν απαιτεί νοσηλεία ή τη χορήγηση αναισθησίας. Παράλληλα επιτρέπει τη μελέτη και των υπολοίπων οργάνων της κοιλίας με την ίδια εξέταση και στον ίδιο χρόνο. Χρησιμοποιείται χαμηλή δόση ακτινοβολίας.

Σε αντίθεση με την κλασική κολονοσκόπηση (όπου το κολονοσκόπιο θα πρέπει να εισαχθεί σε όλο το παχύ έντερο) στην εξέταση αυτή τοποθετείται λεπτός καθετήρας χαμηλά στο ορθό σε μήκος 10 εκατ περίπου, διαμέσου του οποίου χορηγείται ειδικό αέριο (διοξείδιο του άνθρακα) με σκοπό τη διάταση του αυλού του παχέος εντέρου. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης δε ξεπερνάει τα 15-20 λεπτά. Για την επιτυχία της εξέτασης και την καλύτερη μελέτη του εντέρου απαιτείται προετοιμασία (καθαρισμός του εντέρου) παρόμοια με αυτή της κολονοσκόπησης.

Απευθύνεται σε όσους πρέπει να υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο του παχέος εντέρου και δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να υποβληθούν σε κολονοσκόπηση καθώς και στις περιπτώσεις που δεν ολοκληρώθηκε η κλασική κολονοσκόπηση. Τα ποσοστά ανίχνευσης κλινικά σημαντικών πολυπόδων είναι συγκρίσιμα με αυτά της κολονοσκόπησης.

Αξονική στεφανιογραφία

Η αξονική στεφανιογραφία είναι η πιο σύγχρονη μη επεμβατική διαγνωστική μέθοδος για τον έλεγχο των στεφανιαίων αρτηρίων, οι οποίες αιματώνουν την καρδιά. Είναι μία ανώδυνη και αναίμακτη εξέταση που δεν απαιτεί την νοσηλεία του εξεταζόμενου.

Η αξονική στεφανιογραφία μπορεί να είναι χρήσιμη εξέταση σε:

 1. άτομα με άτυπο πόνο στο θώρακα και χαμηλή έως ενδιάμεση κλινική πιθανότητα για στεφανιαία νόσο.
 2. άτομα στα οποία άλλες διαγνωστικές εξετάσεις, όπως η δοκιμασία κόπωσης ή το σπινθηρογράφημα καρδιάς, έδειξαν ασαφή ή αμφίβολα ευρήματα.
 3. ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε επέμβαση αορτοστεφαναίας παράκαμψης (by-pass) ή σε διαδερμική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών (τοποθέτηση stent).

Η εξέταση μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε άτομα με 2 ή περισσότερους προδιαθεσικούς παράγοντες ανάπτυξης στεφανιαίας νόσου, όπως η αυξημένη χοληστερίνη αίματος, η παχυσαρκία, η αρτηριακή υπέρταση, το κάπνισμα, το οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας νόσου και ο σακχαρώδης διαβήτης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει στην έγκαιρη διάγνωση στεφανιαίας νόσου. Θα πρέπει να γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού, καρδιολόγου ή παθολόγου.

Για τη διενέργεια της εξέτασης δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία. Θα πρέπει ωστόσο ο εξεταζόμενος να ακολουθήσει ειδικές οδηγίες λίγες ώρες πριν. Η διαδικασία της εξέτασης διαρκεί 15-20 λεπτά, ενώ η καθαρή διάρκεια της εξέτασης (λήψη των εικόνων καρδιάς) δεν ξεπερνάει τα 20 δευτερόλεπτα. Διενεργείται στον σύγχρονο αξονικό τομογράφο «διπλής λυχνίας», τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του οποίου επιτρέπουν τη διενέργεια διαγνωστικά αξιόπιστης εξέτασης ακόμα και σε ασθενείς με ταχυκαρδία ή ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής.

Είναι πλέον διεθνώς αποδεκτό ότι η αξονική στεφανιογραφία έχει υψηλή αρνητική προγνωστική αξία, δηλαδή με βεβαιότητα σχεδόν 100% μπορεί να αποκλείσει στεφανιαία νόσο, ενώ η διαγνωστική της ακρίβεια είναι συγκρίσιμη με εκείνη της κλασικής στεφανιογραφίας.

Αξονική εντερογραφία / εντερόκλυση

Είναι μία εξέταση η οποία καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια με σκοπό τη μελέτη των παθήσεων του λεπτού εντέρου. Κύρια ένδειξή της είναι η διάγνωση και η εκτίμηση της έκτασης της ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου και ειδικότερα της νόσου του Crohn. Τα τελευταία χρόνια έχει αντικαταστήσει στις περισσότερες περιπτώσεις την κλασική εντερόκλυση, που γίνεται με ακτινοσκοπικό έλεγχο. Άλλες ενδείξεις για την Αξονική Εντερογραφία ή Εντερόκλυση, αποτελούν: η διερεύνηση απώλειας αίματος με πιθανή προέλευση το λεπτό έντερο και η ανίχνευση και αξιολόγηση όγκων του λεπτού εντέρου.

Η καθαρή διάρκεια της εξέτασης (λήψη των εικόνων) δεν ξεπερνάει τα 20 sec, όσο δηλαδή διαρκεί και μία απλή αξονική τομογραφία κοιλίας.  Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα παρακάτω, για την εξέτασή σας:

 • Εντερογραφία: για να γίνει η εξέταση, θα πρέπει να πάρετε από το στόμα μια συγκεκριμένη ποσότητα ειδικού διαλύματος, προκειμένου να επιτευχθεί καλή διάταση του αυλού του λεπτού εντέρου. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να προσέλθετε στο Τμήμα μία ώρα πριν τον προγραμματισμένο χρόνο της εξέτασής σας.
 • Εντερόκλυση: για την εξέταση αυτή, σας χορηγείται υγρό διάλυμα διαμέσου καθετήρα τοποθετημένου από τη μύτη. Ο καθετήρας τοποθετείται με ακτινοσκόπηση. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να προσέλθετε μισή ώρα πριν την εξέταση για την τοποθέτηση του καθετήρα.
 • Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία εκτός από 6ωρη νηστεία.
 • Επειδή το διάλυμα που χορηγείται έχει καθαρτική δράση στο έντερο, συστήνεται να αναβάλλονται δραστηριότητες εκτός σπιτιού μετά το πέρας της εξέτασης και να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε τουαλέτα.
 • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να χορηγηθεί σκιαγραφικό.

Ογκομέτρηση όζων πνεύμονα με Αξονική Τομογραφία

Η μεταβολή του μεγέθους ενός όζου πνεύμονα είναι σημαντικό κριτήριο για την εκτίμηση της βιολογικής συμπεριφοράς του (καλοήθης ή κακοήθης). Η παρακολούθηση ενός πνευμονικού όζου με τριών διαστάσεων (3D) μέτρηση του όγκου θεωρείται πιο ακριβής και αξιόπιστη, σε σύγκριση με την μέτρηση μίας ή δύο διαστάσεων αυτού.

Στο Τμήμα Αξονικής – Μαγνητικής Τομογραφίας διαθέτουμε σύγχρονο λογισμικό αυτόματης ογκομέτρησης των πνευμονικών όζων που επιτρέπει την αξιόπιστη ανάδειξη κλινικά σημαντικής μεταβολής του όζου και την πρώιμη διάγνωση κακοήθους βλάβης.

Ογκομέτρηση λοβών και εστιακών αλλοιώσεων ήπατος με Αξονική Τομογραφία

Η ογκομέτρηση του ήπατος δίνει χρήσιμες πληροφορίες στον χειρουργό πριν τη διανέργεια μερικής ηπατεκτομής, αφού με τον τρόπο αυτό υπολογίζεται με ακρίβεια πόσο ηπατικό παρέγχυμα θα διατηρηθεί μετά την σχεδιαζόμενη χειρουργική επέμβαση. Για τη διενέργεια της εξέτασης απαιτείται ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας.

Στο Τμήμα Αξονικής – Μαγνητικής Τομογραφίας διαθέτουμε σύγχρονο λογισμικό για την οριοθέτηση και την μέτρηση του όγκου των εστιακών αλλοιώσεων και των λοβών του ήπατος.

Αξονική πυελογραφία (ουρογραφία)

Η Αξονική Πυελογραφία αποτελεί μια άριστη τεχνική για την αξιολόγηση του ουροποιητικού συστήματος με πολύ υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία στην ανάδειξη λίθων, συγγενών ανωμαλιών και νεφρικών μαζών. Έχει απόλυτη ένδειξη στη διερεύνηση της αιματουρίας προσφέροντας σημαντικές πληροφορίες στον κλινικό ιατρό.

Για τη διενέργεια της εξέτασης απαιτείται ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας.
Πριν τον προγραμματισμό οποιασδήποτε εξέτασης είναι απαραίτητο να γνωρίζετε:

 • Η αξονική τομογραφία είναι μία εξέταση η οποία βασίζεται στη χρήση ακτίνων Χ. Επομένως, σε περίπτωση που υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης θα πρέπει να ενημερώσετε την γραμματεία ή το ειδικευμένο προσωπικό του τμήματος.
 • Είναι απαραίτητο να προσέρχεστε 20 λεπτά πριν την ώρα που είναι προγραμματισμένη η εξέταση, προκειμένου να υπάρχει χρόνος για τη διευθέτηση διαδικαστικών θεμάτων.
 • Ειδικότερα, αν πρόκειται να υποβληθείτε σε αξονική τομογραφία κάτω κοιλίας θα πρέπει να προσέρχεστε μία ώρα πριν την εξέταση, προκειμένου να σας χορηγηθεί ειδικό πόσιμο διάλυμα για την καλύτερη απεικόνιση του εντέρου κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
 • Θα πρέπει να προσκομίζετε προηγούμενες εξετάσεις και ιδιαίτερα αξονικές ή μαγνητικές τομογραφίες για σύγκριση. Σε περίπτωση που οι προηγούμενες εξετάσεις έχουν διενεργηθεί στο τμήμα μας (από το 2009 και μετά) δεν χρειάζεται να προσκομιστούν οι φάκελοί τους, δεδομένου ότι βρίσκονται αποθηκευμένες στο ηλεκτρονικό αρχείο του νοσοκομείου.
 • Σε ορισμένες εξετάσεις (όπως αυτές που γίνονται στο πλαίσιο παρακολούθησης ογκολογικών ασθενών) χρειάζεται να χορηγηθεί ενδοφλεβίως ειδικό φάρμακο (ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο) για τη σκιαγράφηση των εσωτερικών οργάνων και των αγγείων.
 • Σε περίπτωση που έχετε ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης σε προηγούμενη χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου (όπως σε αξονική τομογραφία ή ενδοφλέβια πυελογραφία) ή έχετε ιστορικό πολλαπλών αλλεργιών, πριν τον προγραμματισμό της εξέτασης θα πρέπει να ενημερώσετε τη γραμματεία του τμήματος. Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα σας δοθούν οδηγίες αντιαλλεργικής προετοιμασίας. Παραπομπή στο έντυπο HYG_F324.
 • Σε περίπτωση που είστε πάνω από 70 ετών είναι απαραίτητο να προσκομίσετε πρόσφατη (του τελευταίου διμήνου) εξέταση ουρίας και κρεατινίνης αίματος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που είστε διαβητικός είτε έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα στη νεφρική σας λειτουργία.
 • Σε περίπτωση που λαμβάνετε το αντιδιαβητικό φάρμακο Μετφορμίνη (κυκλοφορεί σε διάφορα εμπορικά σκευάσματα), θα πρέπει να ενημερώσετε τη γραμματεία του τμήματος κατά τον προγραμματισμό της εξέτασης, είτε αμέσως πριν τη διενέργειά της. Άλλωστε θα ερωτηθείτε σχετικά κατά την επίσκεψή σας στο τμήμα αμέσως πριν την εξέταση.
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να παίρνετε κανονικά τα φάρμακα που σας έχει χορηγήσει ο γιατρός σας.
 • Για οποιαδήποτε άλλη απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του τμήματος.

Εξετάσεις Μαγνητικής Τομογραφίας

Η Απεικόνιση με Μαγνητική Τομογραφία βασίζεται στις μαγνητικές ιδιότητες των πρωτονίων της ύλης, όταν αυτά δεχθούν την επίδραση ισχυρών μαγνητικών πεδίων. Προτού υποβληθεί κάποιος σε Μαγνητική Τομογραφία, είναι απαραίτητο να αποκλεισθεί ότι στο σώμα του υπάρχουν μεταλλικά υλικά είτε ιατρικές συσκευές (όπως βηματοδότες) που δεν επιτρέπουν την ασφαλή τοποθέτησή του στο ισχυρό Μαγνητικό πεδίο του μηχανήματος.

Κλειστοφοβικά άτομα που αδυνατούν να παραμείνουν ακίνητα και να συνεργαστούν για τη διενέργεια Μαγνητικής Τομογραφίας, μπορούν να υποβληθούν στην εξέταση μετά από κατάλληλη ήπια νάρκωση, είτε να εξετασθούν στον Ανοιχτού Τύπου Μαγνήτη που είναι εγκατεστημένος στο Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ. Η καταλληλότερη επιλογή προτείνεται από τους ιατρούς ακτινολόγους του Τμήματος, σε συνεννόηση πάντα με τον ιατρό του ασθενούς και μετά από συζήτηση με τον ίδιο τον εξεταζόμενο. Η ήπια νάρκωση χορηγείται από ιατρό αναισθησιολόγο, αφού προηγηθεί κατάλληλος προγραμματισμός.

Σε ορισμένες εξετάσεις Μαγνητικής Τομογραφίας είναι απαραίτητη η ενδοφλέβια χορήγηση ειδικής (παραμαγνητικής) σκιαγραφικής ουσίας. Αυτή είναι γενικά ασφαλής και οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χορήγησή της είναι εξαιρετικά σπάνιες. Ωστόσο, απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις σε περιπτώσεις γυναικών που κυοφορούν ή θηλάζουν και σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια.

Στα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ, διενεργούνται κάθε τύπου εξετάσεις Μαγνητικής Τομογραφίας, κλασικές και ειδικές, στον καταλληλότερο για την κάθε περίπτωση Μαγνητικό Τομογράφο:

Μαγνητική Τομογραφία

• Εγκεφάλου
• Υπόφυσης
• Λιθοειδών οστών
• Οφθαλμικών κογχών
• Παραρρινίων κόλπων
• Σπλαχνικού κρανίου
• Τραχήλου
• Θώρακος
• Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης
• Θωρακικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης
• Οσφυϊκής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης
• Ιεροκοκκυγικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης
• Άνω κοιλίας
• Οπισθοπεριτοναϊκού χώρου
• Κάτω κοιλίας (πυέλου)
• Μαγνητική Χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP)
• Μαγνητική Τομογραφία Οστών και Μαλακών Μορίων
• Μαγνητική Τομογραφία Αρθρώσεων (ώμος, αγκώνας, πηχεοκαρπική άρθρωση και άκρο χέρι, ισχίο, γόνατο, ποδοκνημική άρθρωση και άκρο πόδι)

Η μαγνητική τομογραφία αποτελεί σήμερα μία καθιερωμένη απεικονιστική μέθοδο για τη διερεύνηση όλων των συστημάτων του ανθρώπινου σώματος σε ένα μεγάλο φάσμα παθήσεων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της μεθόδου στην εκτίμηση των παθήσεων του Νευρικού και του Μυοσκελετικού συστήματος, ενώ συνεχώς κερδίζουν έδαφος νεότερες εφαρμογές της μεθόδου στη μελέτη των αγγείων, της καρδιάς και άλλων ανατομικών δομών. Η μαγνητική τομογραφία προσφέρει λεπτομερή ανατομική πληροφορία, τόσο των φυσιολογικών όσο και των πασχόντων είτε παθολογικών ιστών, έχοντας επιπρόσθετα τη δυνατότητα να παρέχει λειτουργική πληροφορία. Τα δεδομένα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά και συχνά καθοριστικά για την ορθή διάγνωση, ώστε να ακολουθήσει η καταλληλότερη θεραπευτική αγωγή.

Η ακριβής χαρτογράφηση των ιστών έχει ιδιαίτερη σημασία στον προεγχειρητικό σχεδιασμό των ασθενών, αλλά και στην επανεκτίμησή τους για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της θεραπείας. Χάρη στην απουσία χρήσης ιονίζουσας ακτινοβολίας, η μαγνητική τομογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς νεαρής ηλικίας, ειδικά όταν απαιτείται παρακολούθηση με τακτικό επανέλεγχο. Η μαγνητική τομογραφία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε άτομα στα οποία δεν είναι ασφαλής η αξονική τομογραφία με χορήγηση σκιαγραφικού μέσου, λόγω αλλεργίας στο ιώδιο ή επηρεασμένης νεφρικής λειτουργίας. Τα χρησιμοποιούμενα στη μαγνητική τομογραφία σκιαγραφικά μέσα (ενώσεις του γαδολινίου) δεν είναι νεφροτοξικά ενώ οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι εξαιρετικά σπάνιες και κατά κανόνα ήπιες.

Μαγνητική Αγγειογραφία

Με αυτήν την εξέταση ελέγχονται τα αγγεία του εγκεφάλου, του νωτιαίου μυελού, του τραχήλου αλλά και όλων των περιοχών του σώματος. Η μαγνητική αγγειογραφία είναι σύγχρονη εφαρμογή της μεθόδου του μαγνητικού συντονισμού στη διερεύνηση των αγγείων του σώματος και της κεφαλής. Με αυτήν μπορούμε με τρόπο αναίμακτο, ανώδυνο και μη επεμβατικό, να απεικονίσουμε τα αγγεία σε οποιαδήποτε περιοχή του ανθρώπινου σώματος, αποφεύγοντας τη σχετικά επώδυνη και όχι ελεύθερη επιπλοκών κλασική αγγειογραφία. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να διαγνώσουμε στενώσεις, αποφράξεις, ανευρύσματα ή άλλες αγγειακές παθήσεις με μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια.

Στην εξέταση χρησιμοποιείται σκιαγραφικό μέσο (γαδολίνιο), με εξαίρεση τη Μαγνητική Αγγειογραφία του εγκεφάλου που συνήθως δεν χρειάζεται ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού.

Μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ΜRCP)

Η μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία είναι μία σύγχρονη εφαρμογή της μαγνητικής τομογραφίας που απεικονίζει το χοληφόρο σύστημα και τον παγκρεατικό πόρο με εξαιρετική λεπτομέρεια και σε τρισδιάστατη μορφή.

Είναι μέθοδος ανώδυνη, μη επεμβατική, χωρίς ιονίζουσα ακτινοβολία για την οποία δεν χρειάζεται σκιαγραφική ουσία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διερεύνηση λιθίασης του χοληφόρου δέντρου, όσο και για τη διάγνωση πιθανών νεοπλασμάτων ή άλλων σπανιότερων παθολογικών καταστάσεων.

Μέτρηση εναπόθεσης σιδήρου στο ήπαρ και την καρδιά με τον Μαγνητικό Τομογράφο

Οι σύγχρονοι μαγνητικοί τομογράφοι παρέχουν τη δυνατότητα ακριβούς αξιολόγησης της εναπόθεσης σιδήρου σε όργανα, όπως το ήπαρ και το μυοκάρδιο, παρέχοντας χρήσιμη πληροφορία στον κλινικό γιατρό, ειδικά για την εκτίμηση πολυμεταγγιζόμενων ασθενών. Η μαγνητική τομογραφία θεωρείται σήμερα μία αξιόπιστη, ασφαλής, μη επεμβατική μέθοδος εκτίμησης της εναπόθεσης σιδήρου καθώς, όπως έχουν αποδείξει πολλές μελέτες, προσφέρει αποτελέσματα που έχουν γραμμική συσχέτιση με τα αποτελέσματα της άμεσης εκτίμησης του φορτίου σιδήρου στο ήπαρ (όπως αυτά λαμβάνονται από τη βιοψία).
.Μέτρηση εναπόθεσης λίπους στο ήπαρ με τον Μαγνητικό Τομογράφο
Με τους σύγχρονους μαγνητικούς τομογράφους είναι δυνατή όχι μόνο η ανίχνευση αλλά και η ποσοτικοποίηση της παρουσίας λίπους στο ήπαρ. Πολλές μελέτες καταλήγουν ότι υπάρχει γραμμική συσχέτιση της ποσότητος του λίπους που μετράται με τον μαγνητικό τομογράφο σε σχέση με αυτήν που βρίσκεται με αντίστοιχες ηπατικές βιοψίες. Η μέθοδος αυτή μπορεί να είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις διάχυτης ηπατικής στεάτωσης, αλλά και σε ηπατοπάθειες που συσχετίζονται με κατάχρηση αλκοόλ ή φαρμακευτικών ουσιών.

Μαγνητική Ουρογραφία

Πρόκειται για μία σύγχρονη εφαρμογή της μαγνητικής τομογραφίας, που μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για το ουροποιητικό σύστημα. Καθώς δεν χρησιμοποιεί ιονίζουσα ακτινοβολία, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε παιδιά και γενικότερα νεαρά άτομα.

Μαγνητική Τομογραφία αιμάτωσης (perfusion) και διάχυσης (diffusion) εγκεφάλου

Πρόκειται για σύγχρονες εφαρμογές στον τομέα της νευροαπεικόνισης που διενεργούνται με μαγνητικούς τομογράφους νεότερης γενεάς. Η μαγνητική τομογραφία αιμάτωσης μελετά δυναμικά την αιμάτωση του εγκεφάλου σε μικροαγγειακό επίπεδο. Η μέθοδος συμβάλλει στη διερεύνηση των υπεροξέων (πολύ πρόσφατων) ισχαιμικών παθήσεων του εγκεφάλου και των νεοπλασμάτων, καθώς και στη διαφορική διάγνωση νεοπλασιών από άλλες παθολογικές καταστάσεις.

Μαγνητική φασματοσκοπία εγκεφάλου

Είναι μία προηγμένη απεικονιστική τεχνική η οποία παρέχει πληροφορίες σε μοριακό επίπεδο. Μπορεί να συμβάλλει στον ακριβέστερο χαρακτηρισμό βλαβών που εντοπίζονται στον εγκέφαλο, όπως οι όγκοι.

Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (Functional MRI) εγκεφάλου

Είναι μία προηγμένη απεικονιστική τεχνική η οποία έχει τη δυνατότητα να δώσει πληροφορίες που αφορούν στην λειτουργική δραστηριότητα του εγκεφάλου. Με αυτήν μπορούμε να αξιολογήσουμε την λειτουργία ζωτικών και σημαντικών κέντρων του εγκεφάλου όπως το κέντρο του λόγου, της κίνησης (πχ κίνηση χεριού, ποδιού κτλ). Έχει πολλές εφαρμογές, η συνηθέστερη από τις οποίες αφορά στην προεγχειρητική αξιολόγηση ασθενών με όγκο στον εγκέφαλο. Στην περίπτωση αυτή η εξέταση μπορεί να δώσει πληροφορίες στους νευροχειρουργούς για την ανατομική σχέση του όγκου με ζωτικά κέντρα του εγκεφάλου.

Μαγνητική Δεσμιδογραφία εγκεφάλου (MR Tractography)

Είναι μία προηγμένη απεικονιστική τεχνική η οποία έχει τη δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης των νευρικών οδών του εγκεφάλου (όπως η φλοιονωτιαία οδός, η οπτική οδός κτλ). Η μέθοδος έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις κακοήθων όγκων του εγκεφάλου, νόσους του κινητικού νευρώνα και άλλες παθολογικές καταστάσεις.

Μαγνητική Καρδιάς και Μελέτη Αιμάτωσης (perfusion) Καρδιάς με φαρμακολογική φόρτιση (stress)

Τα Απεικονιστικά Τμήματα των Νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ, διαθέτουν υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, που επιτρέπει όλες τις εξετάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν σήμερα στο μαγνητικό τομογράφο. Επίσης, διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που έχει συμβάλει διεθνώς στην κλινική εφαρμογή της Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς και έχει αναγνωρισθεί με σειρά επιστημονικών δημοσιεύσεων, διαλέξεων και διακρίσεων.

Η Απεικόνιση με μαγνητικό συντονισμό είναι μία μη επεμβατική διαγνωστική τεχνική. Δεν υπάρχει καμία απολύτως έκθεση του ασθενούς σε ακτινοβολία (ακτίνες Χ ή γ). Σήμερα, με τη μαγνητική τομογραφία, είναι δυνατή η μελέτη ενός μεγάλου φάσματος παθήσεων της καρδιάς, όπως:

 • Η μελέτη της ανατομίας της καρδιάς και των μεγάλων θωρακικών αγγείων. Συνήθεις κλινικές εφαρμογές αποτελούν η μελέτη της αορτής για διαχωρισμό και ανευρύσματα, η εκτίμηση πιθανής πάχυνσης του περικαρδίου και συμπιεστικής περικαρδίτιδας, καθώς και η αξιολόγηση των όγκων της καρδιάς και του περικαρδίου.
 • Διάφορες μορφές μυοκαρδιοπάθειας, όπως οι οξείες μυοκαρδίτιδες, η διατατική, η υπερτροφική και διηθητικές μυοκαρδιοπάθειες
 • Η μελέτη της λειτουργικότητας της αριστερής και δεξιάς κοιλίας της καρδιάς.
 • Η ποσοτική εκτίμηση της αιματικής ροής, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποσοτική μέτρηση της καρδιακής παροχής, βαλβιδικών ανεπαρκειών, καθώς και σε ασθενείς με αριστερά-δεξιά επικοινωνία.
 • Η μελέτη βιωσιμότητας του μυοκαρδίου. Σε ασθενείς με ισχαιμία ή προηγούμενο έμφραγμα μυοκαρδίου, η Μαγνητική Τομογραφία με χορήγηση σκιαγραφικού (γαδολινίου) καταδεικνύει με ακρίβεια την έκταση του εμφράγματος, ακόμη και αν αυτό αφορά μόνο σε υπενδοκαρδιακές στοιβάδες.
 • Η μελέτη αιμάτωσης του μυοκαρδίου σε στρεςς (αγγειοδιαστολή) και ηρεμία για την εκτίμηση προκλητής ισχαιμίας και στεφανιαίας νόσου.
 • Η απεικόνιση της έκφυσης και της εγγύς πορείας των στεφανιαίων αρτηριών για αποκλεισμό ανωμαλιών έκφυσης των αγγείων ή/και σημαντικής εγγύς στεφανιαίας νόσου.

Μαγνητική Τομογραφία Μαστών

Είναι μία μέθοδος υψηλής ευαισθησίας για τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού χωρίς τη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας. Συνήθως αποτελεί συμπληρωματική εξέταση της μαστογραφίας, της κλινικής εξέτασης ή και του υπερηχογραφήματος.

Είναι μία ειδική εξέταση η οποία πρέπει να γίνεται όταν υπάρχει κατάλληλη ένδειξη. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για τη διάγνωση των παθήσεων του μαστού και μπορεί να δώσει λύσεις σε πολλά κλινικά προβλήματα. Διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας είναι προτιμότερο να διενεργείται μεταξύ 7ης και 14ης μέρας του κύκλου προκειμένου να περιοριστούν τα ψευδώς θετικά ευρήματα. Για τον ίδιο λόγο, ενδεχόμενη ορμονική θεραπεία υποκατάστασης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, θα πρέπει να διακόπτεται 6-8 εβδομάδες πριν από την εξέταση.

Το Τμήμα Μαγνητικού Τομογράφου του ΥΓΕΙΑ έχει καθιερωθεί ως κέντρο αναφοράς για την μαγνητική μαστογραφία και αποτελεί το μόνο κέντρο στην Ελλάδα που έχει την δυνατότητα επεμβατικών πράξεων στο μαστό με την καθοδήγηση του μαγνητικού τομογράφου.

Μαγνητική Εντερογραφία / Εντερόκλυση

Αποτελούν ειδικές τεχνικές της Μαγνητικής Τομογραφίας για τη μελέτη του λεπτού εντέρου και των παθήσεών του. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη διάγνωση της εκτίμησης της έκτασης της ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου και ειδικότερα της νόσου του Crohn. Έχοντας το βασικό πλεονέκτημα ότι δεν χρησιμοποιούν δυνητικά βλαπτική ακτινοβολία, οι εξετάσεις αυτές ενδείκνυνται για την τακτική παρακολούθηση ασθενών με φλεγμονώδη νόσο, οι οποίοι είναι συνήθως νεαρής ηλικίας. Επίσης, είναι χρήσιμες στη διάγνωση των όγκων του λεπτού εντέρου. Η διάρκεια της κάθε εξέτασης είναι περίπου 30-40 λεπτά.

Η Μαγνητική Εντερογραφία προϋποθέτει την κατάποση ειδικού διαλύματος, σε ποσότητα 1,5 λίτρου περίπου, από τον εξεταζόμενο σε διάστημα περίπου μιας (1) ώρας πριν την εξέταση. Στην περίπτωση της Μαγνητικής Εντερόκλυσης, το διάλυμα αυτό χορηγείται απευθείας στο λεπτό έντερο του εξεταζόμενου μέσω ειδικού ρινοεντερικού καθετήρα που έχει τοποθετηθεί προηγουμένως με ακτινοσκοπικό έλεγχο.

Η επιλογή της κατάλληλης εξέτασης (Εντερογραφία ή Εντερόκλυση) γίνεται μετά από συνεννόηση των ιατρών του Τμήματος με τον θεράποντα ιατρό του ασθενή.

Μαγνητική Αρθρογραφία

Η Μαγνητική Αρθρογραφία είναι ειδική τεχνική μαγνητικής τομογραφίας που πραγματοποιείται με χορήγηση παραμαγνητικής σκιαγραφικής ουσίας (γαδολινίου) μέσα στην άρθρωση, διαμέσου λεπτής βελόνας. Η μέθοδος είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για τη διάγνωση των παθήσεων των ενδοαρθρικών δομών (όπως οι χόνδροι και οι σύνδεσμοι).

Βιοψίες και επεμβατικές πράξεις με την καθοδήγηση του Αξονικού Τομογράφου

Στο Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας διενεργούνται διαγνωστικές βιοψίες και παρακεντήσεις σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Με τη μέθοδο αυτή προωθείται μια βελόνα στο σημείο της βλάβης με ακρίβεια χιλιοστού και λαμβάνεται υλικό με αναρρόφηση για κυτταρολογική εξέταση (F.N.A. – Fine Needle Aspiration), ή αποσπάται μικρό κομμάτι ιστού, το οποίο εξετάζεται από τους παθολογοανατόμους (C.N.B.– Core Needle Biopsy). Επίσης, μπορεί να γίνει παροχέτευση αποστημάτων ή άλλων παθολογικών συλλογών με την κατάλληλη τοποθέτηση καθετήρων καθώς και νεφροστομία. Επιπλέον, με την καθοδήγηση του Αξονικού Τομογράφου μπορεί να γίνει θεραπεία με καυτηριασμό (ablation) οστικών και άλλων όγκων. Για τη διενέργεια μίας βιοψίας είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός και η λήψη οδηγιών.

Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη Αδένα

Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη συνδυάζει ανατομικές και λειτουργικές τεχνικές μαγνητικής τομογραφίας βελτιώνοντας σημαντικά την ακρίβεια της μεθόδου στη διάγνωση του καρκίνου του οργάνου αυτού. Ειδικότερα, δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την ύπαρξη πολλαπλών εστιών καρκίνου του προστάτη αδένα, την πραγματοποίηση στοχευμένης διορθικής βιοψίας, την ακριβή τοπική σταδιοποίηση της νόσου, το σχεδιασμό της θεραπείας (χειρουργική, ακτινοθεραπεία), την εκτίμηση του αποτελέσματος της θεραπείας και την ανίχνευση τοπικής υποτροπής. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του ουρολόγου για την διαχείριση του ασθενούς.

Η εξέταση διαρκεί περίπου 40 λεπτά και στο τμήμα μας πραγματοποιείται σε τελευταίας γενιάς μαγνητικό τομογράφο ισχύος 3 Τesla με τη χρήση επιφανειακού (και όχι διορθικού) πηνίου.

Καθοδηγούμενη βιοψία ή σήμανση βλαβών του Μαστού με Μαγνητικό Τομογράφο

Η Μαγνητική Τομογραφία είναι πολύ ευαίσθητη μέθοδος στην ανάδειξη του καρκίνου του μαστού. Σε αρκετές περιπτώσεις, ύποπτες βλάβες του μαστού είναι εμφανείς μόνο στη Μαγνητική Μαστογραφία και δεν αναδεικνύονται στις συμβατικές εξετάσεις (μαστογραφία και υπερηχογράφημα). Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι εφικτή στο Τμήμα μας η σήμανση είτε βιοψία των αλλοιώσεων αυτών του μαστού με την καθοδήγηση του Μαγνητικού Τομογράφου, προκειμένουν να διευκρινιστεί η ακριβής φύση τους.