Στη λειτουργία της Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ και τη συνεχή διεύρυνσή της με νέα Τμήματα και υπηρεσίες, οδήγησε η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας – πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης- για όλα τα μέλη της οικογένειας. Όλα τα Τμήματα είναι εξοπλισμένα με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό και είναι στελεχωμένα με κορυφαίους ιατρούς ειδικοτήτων του χώρου της υγείας και νοσηλευτικό προσωπικό ώστε το ΜΗΤΕΡΑ να παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε ανάγκη παρουσιαστεί σε 24ωρη βάση.

Στη Γενική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ ο ασθενής έχει στη διάθεσή του μία σειρά από υπηρεσίες για την πρόληψη, διάγνωση και την επιτυχή αντιμετώπιση κάθε προβλήματος υγείας. Λειτουργούν πλήρως οργανωμένα τμήματα Παθολογικού, Διαγνωστικού και Χειρουργικού Τομέα, Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας, Εξωτερικά ιατρεία αλλά και Διαγνωστικά Εργαστήρια, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας.

Για όλους εμάς στην Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ η φροντίδα σας και η παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών, αποτελούν τον πρωτεύοντα στόχο.  Όραμά μας η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών με κορυφαίους ιατρούς, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και τον πλέον σύγχρονο  τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε το ΜΗΤΕΡΑ να αποτελεί Κέντρο Αναφοράς για όλη την οικογένεια.