Τμήμα Αυτοάνοσων Ρευματικών Νοσημάτων Κύησης

Το έργο που επιτελείται στο ΜΗΤΕΡΑ – στις περισσότερες περιπτώσεις – απαιτεί ομάδα ειδικών (Ρευματολόγος, Γυναικολόγος, και ενδεχομένως Παιδίατρος και Αιματολόγος) με στόχο την επιτυχή και ασφαλή έκβαση της κύησης.

To Τμήμα

Τα Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα (Α.Ρ.Ν.) είναι μια ομάδα νοσημάτων με μεγάλη Ετερογένεια, που αφορούν το 5 – 8% του γενικού πληθυσμού, με τον αριθμό τους συνεχώς να αυξάνεται.

Σε ένα μεγάλο ποσοστό οι παθήσεις αυτές αφορούν νέες γυναίκες που βρίσκονται στην αναπαραγωγική ηλικία και χρήζουν εξειδικευμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Στο Τμήμα Αυτοάνοσων Ρευματικών Νοσημάτων Κύησης, που λειτουργεί στο ΜΗΤΕΡΑ, οι ασθενείς µε Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα (Α.Ρ.Ν.) – κύηση, αντιμετωπίζονται διεπιστημονικά, από μια εξειδικευμένη στο αντικείμενο Ρευματολόγο.

Στο Τμήμα Αυτοάνοσων Ρευματικών Παθήσεων Κύησης του ΜΗΤΕΡΑ αντιμετωπίζονται οι εξής περιπτώσεις:

  1. Να προϋπάρχει η νόσος και η νέα γυναίκα να επιθυμεί να τεκνοποιήσει και να μην είναι εφικτό λόγω αυτού, οπότε να εμφανίζει υπογονιμότητα.
  2. Να προϋπάρχει η νόσος και χωρίς τον κατάλληλο προγραμματισμό – που απαιτείται – να επιτευχθεί κύηση, με κίνδυνο όμως υποτροπής της νόσου.
  3. Μία νέα γυναίκα, ενώ διανύει περίοδο κύησης, να εμφανίσει μια Αυτοάνοση Ρευματική Νόσο.
  4. Μία νέα γυναίκα να παρουσιάζει μία ή περισσότερες αποβολές, η αιτία των οποίων να είναι μια Αυτοάνοση Ρευματική Νόσος (Α.Ρ.Ν.).

Επιπροσθέτως, μία εγκυμοσύνη μπορεί να είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί σε ασθενείς µε Αυτοάνοσα Ρευματικά νοσήματα για διάφορους λόγους:

  • Λόγω της επίδρασης των φυσιολογικών και ανοσολογικών μεταβολών τηςεγκυμοσύνης στην υποκείμενη δραστηριότητα της Α.Ρ.Ν.
  • Την ποικίλη παρουσίαση των Α.Ρ.Ν. κατά την εγκυμοσύνη.
  • Τις περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές κατά τη διάρκεια της κύησης.

Ποια είναι τα πιο συχνά Αυτοάνοσα Νοσήματα που εμφανίζουν οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία;

Για την εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ασθενών αλλά και για τη συστηματική παρακολούθηση των εγκύων με Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα, το ΜΗΤΕΡΑ διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο Τμήμα Ιατρικής Εμβρύου, κεντρικά εργαστήρια με εξοπλισμό τελευταίας γενιάς καθώς και Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών η οποία κατατάσσεται ανάμεσα στις καλύτερες ΜΕΝΝ παγκοσμίως.