Τμήμα Διατήρησης Γονιμότητας σε γυναίκες με γυναικολογικό καρκίνο & άλλες νεοπλασίες

Στο τμήμα, εφαρμόζονται αυστηρά διεθνώς αποδεκτά επιστημονικά κριτήρια για ασφαλή ογκολογική αντιμετώπιση, και προτείνονται πιο συντηρητικές παρεμβάσεις.

To Τμήμα

Τα τελευταία χρόνια έχει δειχθεί ότι η ανάπτυξη κακοήθων νεοπλασμάτων δεν φείδεται ηλικιών, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερα περιστατικά να διαγιγνώσκονται σε νεαρότερες ηλικίες. Ειδικότερα ο  γυναικολογικός καρκίνος, είναι πιθανόν να εμφανισθεί και σε γυναίκες νεαρής ηλικίας που επιθυμούν να διατηρήσουν την αναπαραγωγική τους ικανότητα και να αποκτήσουν παιδιά.

Στις περιπτώσεις αυτές η διατήρηση της γονιμότητας είναι εφικτή υπό προϋποθέσεις και οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται από εξειδικευμένους ιατρούς για τις επιλογές που υπάρχουν, ώστε να διατηρηθεί η γονιμότητα και να  επιτευχθεί μια  εγκυμοσύνη και η  γέννηση υγιών μωρών.

Το Τμήμα Διατήρησης Γονιμότητας σε γυναίκες με γυναικολογικό καρκίνο, του ΜΗΤΕΡΑ, με υπεύθυνο τον κ. Νίκο Ακρίβο, RCOG – ESGO Γυναικολόγο Ογκολόγο, έχει ως στόχο να βοηθήσει τις ογκολογικές ασθενείς στην ενημέρωση και τη λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση του προβλήματός με βασικό γνώμονα την ασφάλειά τους.

Στο τμήμα, εφαρμόζονται αυστηρά διεθνώς αποδεκτά επιστημονικά κριτήρια για ασφαλή ογκολογική αντιμετώπιση, και προτείνονται πιο συντηρητικές παρεμβάσεις. Με τον τρόπο αυτό η ασθενής, έπειτα από λεπτομερή και αναλυτική ενημέρωση, λαμβάνει γνώση όλων των δεδομένων που την αφορούν και αποφασίζει για το είδος της θεραπείας που θα ακολουθήσει. Σε κάθε περίπτωση, το περιστατικό εξετάζεται ξεχωριστά και η θεραπευτική του προσέγγιση εκτιμάται και αποφασίζεται στο Ογκολογικό Συμβούλιο μετά από εκτενή συζήτηση και με λοιπές ειδικότητες.

Συγκεκριμένα:

  • Στην περίπτωση καρκίνου της ωοθήκης, η διατήρηση της γονιμότητας είναι ασφαλής σε στάδιο ΙΑ της νόσου και σε καλά διαφοροποιημένους όγκους.
  • Στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε συγκεκριμένα περιστατικά μπορεί να πραγματοποιηθούν επεμβάσεις όπως κωνοειδής εκτομή (εκτομή τμήματος μόνο του τραχήλου), τραχηλεκτομή ή ριζική τραχηλεκτομή με στόχο την διατήρηση του σώματος της μήτρας, έτσι ώστε η ασθενής να μπορέσει στο μέλλον να κυοφορήσει.
  • Στον καρκίνο ενδομητρίου η γονιμότητα μπορεί να διατηρηθεί σε καλά διαφοροποιημένους όγκους που δεν διηθούν το μυομήτριο (μυϊκό τοίχωμα της μήτρας), με χορήγηση φαρμακευτικού σκευάσματος (παράγωγο της προγεστερόνης).
  • Σε άλλες νεοπλασίες (π.χ. γαστρενετερικού, αιματολογικές) στις οποίες η ασθενής θα πρέπει να ακολουθήσει θεραπείες τοξικές για την γονιμότητά της (ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία), μπορεί προ έναρξης της προτεινόμενης αγωγής να υποβληθεί σε λαπαροσκόπηση για λήψη ωοθηκικού ιστού προς κατάψυξη ή μετάθεση ωοθηκών έξω από το πεδίο ακτινοβολίας.