Αιμοδυναμικό Εργαστήριο (επεμβατική καρδιολογία)

Επεμβατικές διαγνωστικές & θεραπευτικές παιδοκαρδιολογικές παρεμβάσεις σε παιδιά με καρδιοπάθεια.

Το Εργαστήριο

Στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο πραγματοποιούνται από εξειδικευμένη ομάδα, όλες οι επεμβατικές διαγνωστικές & θεραπευτικές παιδοκαρδιολογικές παρεμβάσεις σε παιδιά με καρδιοπάθεια.  Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα Αιμοδυναμικού Ελέγχου, Καρδιακής Σινεαγγειογραφίας & Ηλεκτροφυσιολογίας τελευταίας τεχνολογίας. Για μέγιστη ασφάλεια και λειτουργικότητα βρίσκεται σε γειτνίαση με τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Εδώ πραγματοποιείται όλο το φάσμα των διαδερμικών επεμβατικών θεραπειών Συγγενών Καρδιοπαθειών όπως:

 • Διάνοιξη στενωμένων βαλβίδων και αρτηριών με μπαλόνι.
 • Τοποθέτηση stent σε στενωμένα αγγεία για στένωση ισθμού αορτής ή πνευμονικών αρτηριών.
 • Σύγκλειση μεσοκολπικών, μεσοκοιλιακών επικοινωνιών και βοταλλείου πόρου με διαφλέβιες συσκευές.
 • Διαδερμική αντικατάσταση της πνευμονικής βαλβίδας σε ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί για τετραλογία Fallot.
 • Yβριδικές επεμβάσεις στο ειδικά διαμορφωμένο αιμοδυναμικό εργαστήριο, όπου με συνδυασμό διακαθετηριακών μεθόδων και χειρουργικής προσπέλασης αντιμετωπίζονται σοβαρές συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες.
 • Υβριδικοί καθετηριασμοί καρδιάς σε συνδυασμό με MRI καρδιάς προς μείωση της δόσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

Η ομάδα του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου πρωτοστατεί στη χώρα μας διενεργώντας προηγμένες διαδερμικές επεμβατικές τεχνικές, όπως:

 • Tοποθέτηση stent βοταλλείου προς αποφυγή χειρουργικής τοποθέτησης αορτοπνευμονικής παράκαμψης.
 • Διαδερμική επανασηραγγοποίηση αποφραγμένων μεγάλων αγγείων.
 • Διαδερμική διάνοιξη πλήρως ατρητικής πνευμονικής βαλβίδας προς αποφυγή ανοικτού χειρουργείου καρδιάς.
 • Καθετηριασμούς καρδιάς αμιγώς υπό μαγνητική καθοδήγηση.
 • Νεότερες επεμβατικές τεχνικές, όπως η υβριδική αντιμετώπιση για το σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής κοιλίας, που στη χώρα μας εφαρμόζεται μόνο στο Παίδων ΜΗΤΈΡΑ.