Αιμοδυναμικό Εργαστήριο (επεμβατική καρδιολογία)

Επεμβατικές διαγνωστικές & θεραπευτικές παιδοκαρδιολογικές παρεμβάσεις σε παιδιά με καρδιοπάθεια.

Το Εργαστήριο

Στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο πραγματοποιούνται από εξειδικευμένη ομάδα, όλες οι επεμβατικές διαγνωστικές & θεραπευτικές παιδοκαρδιολογικές παρεμβάσεις σε παιδιά με καρδιοπάθεια.  Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα Αιμοδυναμικού Ελέγχου, Καρδιακής Σινεαγγειογραφίας & Ηλεκτροφυσιολογίας τελευταίας τεχνολογίας. Για μέγιστη ασφάλεια και λειτουργικότητα βρίσκεται σε γειτνίαση με τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Εδώ πραγματοποιείται όλο το φάσμα των διαδερμικών επεμβατικών θεραπειών Συγγενών Καρδιοπαθειών όπως:

 • Διάνοιξη στενωμένων βαλβίδων και αρτηριών με μπαλόνι.
 • Τοποθέτηση stent σε στενωμένα αγγεία για στένωση ισθμού αορτής ή πνευμονικών αρτηριών.
 • Σύγκλειση μεσοκολπικών, μεσοκοιλιακών επικοινωνιών και βοταλλείου πόρου με διαφλέβιες συσκευές.
 • Διαδερμική αντικατάσταση της πνευμονικής βαλβίδας σε ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί για τετραλογία Fallot.
 • Yβριδικές επεμβάσεις στο ειδικά διαμορφωμένο αιμοδυναμικό εργαστήριο, όπου με συνδυασμό διακαθετηριακών μεθόδων και χειρουργικής προσπέλασης αντιμετωπίζονται σοβαρές συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες.
 • Υβριδικοί καθετηριασμοί καρδιάς σε συνδυασμό με MRI καρδιάς προς μείωση της δόσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

Η ομάδα του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου πρωτοστατεί στη χώρα μας διενεργώντας προηγμένες διαδερμικές επεμβατικές τεχνικές, όπως:

 • Tοποθέτηση stent βοταλλείου προς αποφυγή χειρουργικής τοποθέτησης αορτοπνευμονικής παράκαμψης.
 • Διαδερμική επανασηραγγοποίηση αποφραγμένων μεγάλων αγγείων.
 • Διαδερμική διάνοιξη πλήρως ατρητικής πνευμονικής βαλβίδας προς αποφυγή ανοικτού χειρουργείου καρδιάς.
 • Καθετηριασμούς καρδιάς αμιγώς υπό μαγνητική καθοδήγηση.
 • Νεότερες επεμβατικές τεχνικές, όπως η υβριδική αντιμετώπιση για το σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής κοιλίας, που στη χώρα μας εφαρμόζεται μόνο στο Παίδων ΜΗΤΈΡΑ.

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα των ιδιωτικών νοσοκομειακών μονάδων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ για απασχόληση στα Κεντρικά Εργαστήρια.
Μάθετε περισσότερα..