Παιδική & Εφηβική Γυναικολογία

Στο Τμήμα Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, προσφέρονται ιατρικές υπηρεσίες σε κορίτσια από την νεογνική περίοδο έως το πέρας της εφηβείας (19 ετών σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας-WHO).

To Τμήμα

Στη νεογνική περίοδο εκτιμώνται όλα τα νεογνά με γεννητικά όργανα αμφιβόλου φύλου (ambiguous genitalia – intersex disorders) καθώς και οι περιπτώσεις βλεννόκολπου, σύμμεισης μικρών χειλέων αιδοίου και αιδοιοκολπίτιδων. Για τις τελευταίες (αιδοιοκολπίτιδες) οι οποίες είναι συχνότατες και στην βρεφική και στην προεφηβική περίοδο εκτελείται ειδική λήψη προκειμένου να ελεγχθεί η χλωρίδα του κόλπου.
Επίσης διενεργείται εξειδικευμένος έλεγχος ύπαρξης ξένου σώματος στον  κόλπο, το οποίο μπορεί να αποτελεί αίτιο υποτροπών της αιδοιοκολπίτιδας στο ηλικιακό αυτό φάσμα.
Η πρώιμη ήβη και οι παραλλαγές της ελέγχονται ενδελεχώς από το Τμήμα μας σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ειδικότητες που διαθέτει το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ.

Στα κορίτσια η εμμηναρχή και ο ακόλουθος καταμήνιος κύκλος σηματοδοτεί το πέρασμα από την παιδική στην εφηβική ηλικία και παρουσιάζει πολλαπλές παραλλαγές ιδιαιτέρως στρεσογόνες τόσο για τις έφηβες όσο και για το οικογενειακό περιβάλλον τους.

Στο Τμήμα μπορεί να διενεργηθεί ενδελεχής έλεγχος και ενημέρωση, προκειμένου να αποσαφηνίζονται οι φυσιολογικές παραλλαγές από τις παθολογικές καταστάσεις που μπορούν να επιφέρουν μακροπρόθεσμα αρνητικά αποτελέσματα. Ειδική μέριμνα δίνεται στον έλεγχο και την αντιμετώπιση των διαταραχών της εμμήνου ρύσεως (αμηνόρροιας, αραιομηνόρροιας, συχνομηνόρροιας, υπερμηνόρροιας, πολυμηνόρροιας, δυσμηνόρροιας). Η δυσλειτουργική αιμορραγία της μήτρας στην εφηβεία αποτελεί την πλέον επείγουσα γυναικολογική παθολογία λόγω της ταχύτατης απώλειας αίματος, της προκύπτουσας αναιμίας καθώς και της ενίοτε ανάγκης νοσηλείας.

Ειδικά πρωτόκολλα ακολουθούνται για τη διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση των συγγενών ανωμαλιών (διαμαρτιών διάπλασης) των έσω γεννητικών οργάνων, στις γοναδικές δυσγενεσίες και στους όγκους της ελάσσονος πυέλου κατά την εφηβεία. Η υπερτροφία ή η ασυμμετρία των μικρών χειλέων του αιδοίου, οι φλεγμονές και τα αποστήματα του αιδοίου/κόλπου και ο σκληρυντικός αιδοιϊκός λειχήνας αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη φροντίδα στο Τμήμα. Η ασυμμετρία των μαστών, οι ψηλαφητές μάζες, η εκροή υγρού από την θηλή και η μαστοδυνία αποτελούν συχνότατα προβλήματα για τα οποία οι έφηβες ζητούν βοήθεια από το Τμήμα παιδικής & εφηβικής γυναικολογίας.

Παράλληλα, προσφέρεται συμβουλευτική στις έφηβες για τις αντισυλληπτικές μεθόδους που μπορούν να ακολουθήσουν, για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μεθόδου, για την επείγουσα αντισύλληψη, καθώς και τον έλεγχο που πρέπει να γίνεται στην εφαρμογή κάθε μεθόδου προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία της εφήβου.