Εξειδικευμένα Τμήματα

To Κέντρο Μαστού ΜΗΤΕΡΑ παρέχει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των παθήσεων του Μαστού. Απαρτίζεται από εξειδικευμένα τμήματα και κλινικές που στόχος τους είναι η διεπιστημονική αντιμετώπιση των γυναικών με παθήσεις μαστού:

Απώτερος στόχος του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΗΤΕΡΑ είναι η επίσημη Ευρωπαϊκή αναγνώρισή του από την EUSOMA ως εθνικό και διεθνές κέντρο αναφοράς παθήσεων του μαστού. 


Απεικονιστικό Τμήμα Μαστού

Διευθύντρια Απεικονιστικού Τμήματος Μαστού: Αθανασίου Αλεξάνδρα
Ιατροί:
Αποστολάκος Γεώργιος, Μουρμουρής Χρήστος, Μπιλάλη Μαρία, Μπουγά Αδαμαντία

Σύγχρονος εξοπλισμός:

–  δύο ψηφιακοί μαστογράφοι
–  ψηφιακή τομοσύνθεση
–  δύο υπερηχοτομογράφοι
–  στερεοτακτικό σύστημα για τις κλειστές – αναίμακτες βιοψίες αψηλάφητων βλαβών του μαστού.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
–  Ψηφιακή μαστογραφία
–  Υπερηχογράφημα μαστών – Ελαστογραφία μαστών
–  Μαγνητική τομογραφία μαστών- Άμεση συνεργασία με το τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας του ΥΓΕΙΑ
–  Σύστημα Στερεοτακτικής Βιοψίας για τις κλειστές αναίμακτες βιοψίες αψηλάφητων βλαβών του μαστού
–  Παρακέντηση υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση (FNA)
–  Διαδερμικές βιοψίες (core biopsy) υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση
–  Προεγχειρητικός Εντοπισμός αψηλάφητων βλαβών του μαστού

Επίσης το τμήμα διαθέτει Συμβουλευτικό Ιατρείο, το οποίο ασχολείται με παραπεμπόμενες εξωτερικές ασθενείς.

Ωράριο λειτουργίας Γραμματείας: ΔΕ-ΠΑ 07:00-19:00 & ΣΑ 07:00-15:00
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Γραμματεία κυρίας Αθανασίου: 210 68 69 320
Γραμματεία Τμήματος: 210 68 69 645
Fax: 210 68 69 772
Email: mastos@mitera.gr

Μάθετε περισσότερα


Κλινικές Μαστού

Α’ Κλινική ΜαστούΤσιώνου Χριστίνα
Συνεργάτες Ιατροί: Επιμελήτρια Βαρνάβα Παναγιώτα
Ωράριο λειτουργίας Γραμματείας: ΔΕ-ΠΑ 08:00-16:00

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 68 69 934 – 210 68 69 770
Email: chtsionou@mitera.gr

Β’ Κλινική ΜαστούΦαλιάκου Ελένη
Συνεργάτες Ιατροί: Επιμελήτρια Δημητριέφ Μαρία
Ωράριο λειτουργίας Γραμματείας: ΔΕ-ΠΑ 09:00-17:00

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 68 69 670 – 210 68 69 684
Fax: 210 68 93 704
Email: amanolopoulou@mitera.gr

Γ’ Κλινική ΜαστούΠαπάζογλου Γεώργιος
Επιμελητής: Χρυσόστομος Βαλλάς
Ωράριο λειτουργίας Γραμματείας: 07:00-15:00

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 68 69 690
Email: gpapazoglou@mitera.gr

Δ’ Κλινική Μαστού: Γροσομανίδης Δημήτριος
Αναπλ. Διευθυντής: Χατζόπουλος Κωνσταντίνος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 686 9397


Πλαστική Χειρουργική / Αποκατάσταση 


Γενετική Συμβουλευτική

Υπεύθυνος Τμήματος ΥΓΕΙΑ: Λύπας Γεώργιος

Στις παρακάτω κατηγορίες συνιστάται γενετικός έλεγχος ή καλύτερα επίσκεψη στον γενετιστή. Προϋπόθεση η πληροφόρηση της γυναίκας για τις επιλογές που έχει αν βρεθεί γενετική μετάλλαξη
Γενετική συμβουλευτική σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό όπως:

 • Διάγνωση καρκίνου του μαστού σε δύο συγγενείς α΄ βαθμού (μέλη οικογενείας ενός εκ των γονέων) ηλικίας  ≤50 χρόνων (τουλάχιστον ενός εξ αυτών)
 • Διάγνωση καρκίνου του μαστού σε τρεις ή περισσότερους συγγενείς α΄ ή β΄ βαθμού ανεξαρτήτου ηλικίας (μέλη οικογενείας ενός εκ των γονέων)
 • Διάγνωση αμφοτερόπλευρου καρκίνου του μαστού σε έναν συγγενή α΄ βαθμού
 • Διάγνωση καρκίνου του μαστού σε έναν άρρενα συγγενή
 • Διάγνωση καρκίνου των ωοθηκών σε δύο ή περισσότερους συγγενείς α΄ ή β΄ βαθμού ανεξαρτήτως ηλικίας
 • Διάγνωση καρκίνων του μαστού και των ωοθηκών σε συγγενείς α΄ και  β΄ βαθμού: τουλάχιστον ενός συγγενούς α΄ ή β΄ βαθμού με καρκίνο του μαστού και ενός με καρκίνο των ωοθηκών
 • Διάγνωση ταυτόχρονων καρκίνων του μαστού και των ωοθηκών σε έναν συγγενή α΄ ή β΄ βαθμού με καρκίνο του μαστού και ένας με καρκίνο ωοθηκών.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Γραμματείας: 210 68 67 163
Fax: 210 68 67 164
Email: glypas@hygeia.gr

Συνεργασία με το Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής Alfa Lab του Oμίλου HHG
Διευθύντρια: Λίνα Φλωρεντίν
Το Κέντρο λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την έρευνα και την ανίχνευση συγκεκριμένων γενετικών νοσημάτων και συμμετέχει σε ποικίλα διεθνή και ελληνικά ερευνητικά πρωτόκολλα.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ/ΟΩΘΗΚΩΝ

 • ΓΟΝΙΔΙΑ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2 (ΠΛΗΡΕΣ SEQUENCING)
 • ΓΟΝΙΔΙΑ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2 (ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ/ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA2
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ CHEK2
 • Fc ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ (FcγRs) ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ (ΠΛΗΡΕΣ SEQUENCING)

Έχει λάβει πιστοποίηση ISO 15189:2007 σύμφωνα με τα κριτήρια του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6902082 / 6984174 / 6984178
Fax: 210 69 02 083
Email: alab@leto.gr


Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής

Σύγχρονος εξοπλισμός:

 • 2 γ-camera Philips, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με ένα δίκτυο ταχύτατων ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου JetStream, με εξαιρετικά εξελιγμένο λογισμικό και απεριόριστες δυνατότητες επεξεργασίας της εικόνας.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ με λήψη δεδομένων στην γ-Camera και επιπλέον με διεγχειρητικό ανιχνευτή γ-ακτινοβολίας. (γ-probe Ραδιοκατευθυνόμενη χειρουργική)

Το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του ΥΓΕΙΑ λειτουργεί, ως Κέντρο Αναφοράς της Philips για τη Ν. Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Γραμματείας: 210 6867 199
Fax: 210 68 67 196
Email: pet@hygeia.gr


Κυτταρολογικό Εργαστήριο

Διευθύντρια:Σάλλα Χαριτίνη

Σύγχρονος εξοπλισμός:

 • Ψηφιακή κάμερα με δυνατότητα λήψης κυτταρολογικών εικόνων μέσω του μικροσκοπίου.
 • Ειδικός εξοπλισμός για εφαρμογές ανοσοκυτταροχημείας.

Ωράριο λειτουργίας Γραμματείας: ΔΕ-ΣΑ 07:00-15:00
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 68 69 811 – 210 68 69 834
Fax: 210 68 69 834
Email: cytology@mitera.gr


Παθολογοανατομικό Εργαστήριο

Διευθυντής: Παπαδόπουλος Σάββας

Σύγχρονος εξοπλισμός:

 • δύο ιστοκινέτες κλειστού τύπου
 • πάγκο εργασίας μακροσκοπικής εξέτασης των παρασκευασμάτων εφοδιασμένου με σύστημα φωτογράφισης/τεκμηρίωσης και με πλήρες σύστημα εξαερισμού
 • αυτόματο μηχάνημα χρώσεων ρουτίνας και ιστοχημείας, κάλυψης πλακιδίων
 • δύο αυτόματα μηχανήματα ανοσοϊστοχημείας, in situ υβριδισμού

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Ταχεία βιοψία
 • Ανοσοϊστοχημεία φρουρού λεμφαδένα
 • Όρια εκτομής
 • Ορμονικοί υποδοχείς οιστρογόνων και προγεστερόνης (ER & PGR).
 • Ογκογονίδιο Her2/Neu.
 • Ki-67 (Δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού). Η εξέταση αυτή γίνεται με τη μέθοδο της ανοσοϊστοχημείας και καθορίζει τον δείκτη πολλαπλασιασμού του όγκου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Γραμματείας: 210 68 67 459 – 210 68 67 480
Fax: 210 68 67 047
Email: pathology@hygeia.gr


Ογκολογική Κλινική

Διευθυντής:  Αθανασιάδης Ηλίας

Συνεργάτες ιατροί:
Νικολαΐδη Μαντώ
Ραπτογιάννη Μαρία
Μουρτζούκος Σπυρίδων
Οικονόμου Άγγελος
Πισταμαλτζιάν Νίκος

Τηλέφωνα επικοινωνίας Γραμματείας: 210 68 69 843
Fax: 210 68 69 650
Email: iathanasiadis@mitera.gr


Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Διευθυντής: Δαρδούφας Κωνσταντίνος

Σύγχρονος εξοπλισμός:

 • Σύγχρονος Εξομοιωτής – Προσομοιωτής της VARIAN
 • Τέσσερα, υπερσύγχρονα συστήματα – λογισμικά σχεδιασμού Ακτινοθεραπείας:
 • Τρεις Ρομποτικούς Γραμμικούς Επιταχυντές τελευταίας γενιάς:
 • Elekta VERSA HD 6, 10 και 15MV
 • Εlekta AXESSETM 6 MV

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Ακτινοθεραπεία με ακτίνες Χ, 6 και 18 MV
 • Λογισμικό 3D, IMRT, VMAT, IGRT, Adapted Radiotherapy (CBCT,EPID)
 • Ακτινοθεραπεία με Ηλεκτρόνια 6, 9,12,15,18 ΜeV
 • Βραχυθεραπεία Υψηλού Ρυθμού Δόσης με μηχάνημα μεταφόρτισης (Micro Selectron)

Τηλέφωνα επικοινωνίας Γραμματείας: 210 68 67 830
Fax: 210 68 67 835
Email: gkao@hygeia.gr


Ψυχολογική Υποστήριξη

Γκίκα Ελίνα
Ειδικευμένοι ψυχολόγοι, οι οποίοι παρέχουν πρακτικές συμβουλές και υποστήριξη σε ασθενείς με νέα διάγνωση καρκίνου μαστού.
Τηλ: 6972 91 03 94


Φυσιοθεραπευτική Υποστήριξη

Υπεύθυνος: Φυσίατρος – Μαναός Ευάγγελος
Φυσικοθεραπευτές: κα Ντούλιου Αναστασία, κος Τριανταφύλλου Ευριπίδης, κος Τρυφωνόπουλος Κων/νος

Εξειδικευμένοι φυσιοθεραπευτές στη λεμφική μάλαξη παρέχουν τις υπηρεσίες τους μετεγχειρητικά ώστε να επιτυγχάνεται  η πρόληψη και η θεραπεία του λεμφοιδήματος καθώς και η καλή κινητικότητα του ώμου.
Τηλ: 210 68 67 477, 6945 33 62 97


Προϊσταμένη τμήματος απεικόνισης μαστού/Εξυπηρέτηση ασθενών Κέντρου Μαστού

Σοφία Δήμου

Η προϊσταμένη του τμήματος απεικόνισης μαστού/εξυπηρέτησης ασθενών του Κέντρου Μαστού έχει εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση στη φροντίδα του μαστού.

Σκοπός του ρόλου είναι να συμβουλεύει, να εκπαιδεύει, να προσφέρει πρακτικές συμβουλές και συναισθηματική υποστήριξη στους ανθρώπους και τις οικογένειές τους, που έχουν προσβληθεί από καρκίνο του μαστού.

Αποτελεί μέλος της διεπιστημονικής ομάδας του κέντρου μαστού και θεωρείται ο βασικός σύνδεσμος στο συντονισμό των ενεργειών της. Είναι διαθέσιμη ώστε να δώσει σε εσάς και τους οικείους σας, πληροφορίες και υποστήριξη, τόσο πριν όσο και μετά τη χειρουργική επέμβαση και κατά τη διάρκεια της συνεχούς θεραπείας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη θεραπεία σας, για την εισαγωγή στο νοσοκομείο ή σχετικά με την φροντίδα μετά από την χειρουργική επέμβαση ή κατά τη διάρκεια άλλων συστηματικών θεραπειών, μπορείτε να καλέσετε για συμβουλές.

Ωράριο λειτουργίας: ΔΕ-ΠΑ 08.00 – 16.00

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 68.69.000, 6944 808 136

Email: sdimou@mitera.gr