Δημητρίεφ Μαρία

Δημητρίεφ Μαρία Γενικός Χειρουργός

Επιμελήτρια, Β' Κλινική Μαστού

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι