Οι Υπηρεσίες μας

 • Ατομική ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη
 • Ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη στις οικογένειες
 • Υποστήριξη στη διαδικασία της επανένταξης στο οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητα γνωριμίας και επαφής με άλλες γυναίκες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα
 • Ψηφιακή μαστογραφία & Ψηφιακή Τομοσύνθεση
 • Υπερηχογράφημα μαστών
 • Μαγνητική τομογραφία μαστών
 • Σύστημα Στερεοτακτικής Βιοψίας για τις κλειστές αναίμακτες βιοψίες αψηλάφητων βλαβών του μαστού
 • Παρακέντηση υπό ή χωρίς υπερηχογραφική καθοδήγηση (FNA)
 • Λήψη διαδερμικών βιοψιών (core biopsy) υπό ή χωρίς υπερηχογραφική καθοδήγηση
 • Εντοπισμός αψηλάφητων βλαβών του μαστού προεγχειρητικά
 • Κυτταρολογική εξέταση υλικού από το μαστό
 • Κλινική εξέταση
 • Χημειοθεραπεία
 • Ακτινοθεραπεία
 • Χειρουργική θεραπεία
 • Πλαστική αποκατάσταση μαστού
 • Κλινική εκτίμηση από Πλαστικό Επανορθωτικό Χειρουργό
 • Γενετική Συμβουλευτική
 • Πρόσβαση σε εξειδικευμένους Φυσιοθεραπευτές για λεμφική μάλαξη
 • Διεπιστημονική σύσκεψη (Ογκολογικό Συμβούλιο) μία φορά την εβδομάδα.
 • Εξειδικευμένη νοσηλεύτρια μαστού

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα των ιδιωτικών νοσοκομειακών μονάδων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ για απασχόληση στα Κεντρικά Εργαστήρια.
Μάθετε περισσότερα..