Οι Υπηρεσίες μας

 • Ατομική ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη
 • Ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη στις οικογένειες
 • Υποστήριξη στη διαδικασία της επανένταξης στο οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον
 • Ψηφιακή μαστογραφία & Ψηφιακή Τομοσύνθεση
 • Υπερηχογράφημα μαστών και Ελαστογραφία
 • Μαγνητική τομογραφία μαστών
 • Σύστημα Στερεοτακτικής Βιοψίας για τις κλειστές αναίμακτες βιοψίες αψηλάφητων βλαβών του μαστού
 • Παρακέντηση υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση (FNA)
 • Λήψη διαδερμικών βιοψιών (core biopsy) υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση
 • Εντοπισμός αψηλάφητων βλαβών του μαστού προεγχειρητικά υπό μαστογραφική ή υπερηχογραφική καθοδήγηση
 • Κυτταρολογική και ιστολογική εξέταση υλικού από το μαστό
 • Κλινική εξέταση
 • Χημειοθεραπεία
 • Ακτινοθεραπεία
 • Χειρουργική θεραπεία
 • Πλαστική αποκατάσταση μαστού
 • Κλινική εκτίμηση από Πλαστικό Επανορθωτικό Χειρουργό
 • Γενετική Συμβουλευτική
 • Πρόσβαση σε εξειδικευμένους Φυσιοθεραπευτές για λεμφική μάλαξη
 • Διεπιστημονική σύσκεψη (Ογκολογικό Συμβούλιο) μία φορά την εβδομάδα.
 • Εξειδικευμένη νοσηλεύτρια μαστού