Specialized Departments

To Κέντρο Μαστού ΜΗΤΕΡΑ παρέχει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των παθήσεων του Μαστού. Απαρτίζεται από εξειδικευμένα τμήματα και κλινικές που στόχος τους είναι η διεπιστημονική αντιμετώπιση των γυναικών με παθήσεις μαστού:

Απώτερος στόχος του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΗΤΕΡΑ είναι η επίσημη Ευρωπαϊκή αναγνώρισή του από την EUSOMA ως εθνικό και διεθνές κέντρο αναφοράς παθήσεων του μαστού. 


Απεικονιστικό Τμήμα Μαστού

Διευθύντρια Απεικονιστικού Τμήματος Μαστού: Αθανασίου Αλεξάνδρα

Σύγχρονος εξοπλισμός:

 • δύο ψηφιακοί μαστογράφοι
 • δύο υπερηχοτομογράφοι
 • στερεοτακτικό σύστημα για τις κλειστές – αναίμακτες βιοψίες αψηλάφητων βλαβών του μαστού.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Ψηφιακή μαστογραφία
 • Υπερηχογράφημα μαστών – Ελαστογραφία μαστών
 • Μαγνητική τομογραφία μαστών- Άμεση συνεργασία με το τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας του ΥΓΕΙΑ
 • Σύστημα Στερεοτακτικής Βιοψίας για τις κλειστές αναίμακτες βιοψίες αψηλάφητων βλαβών του μαστού
 • Παρακέντηση υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση (FNA)
 • Διαδερμικές βιοψίες 14 G (core biopsy) υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση
 • Προεγχειρητικός Εντοπισμός αψηλάφητων βλαβών του μαστού (τοποθέτηση μεταλλικού οδηγού)

Επίσης το τμήμα παρέχει:

 • Συμβουλευτικό Ιατρείο, το οποίο ασχολείται με παραπεμπόμενες εξωτερικές ασθενείς.

Ωράριο λειτουργίας Γραμματείας: ΔΕ-ΠΑ 07:00-20:00 & ΣΑ 07:00-15:00
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 68 69 320 – 210 68 69 645
Fax: 210 68 69 772
Email: mastos@mitera.gr

Μάθετε περισσότερα


Κλινικές Μαστού

Α’ Κλινική ΜαστούΤσιώνου Χριστίνα
Συνεργάτες Ιατροί: Επιμελήτρια κα Βαρνάβα Παναγιώτα, κα Ασφή Όλγα
Ωράριο λειτουργίας Γραμματείας: ΔΕ-ΠΑ 08:00-16:00

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 68 69 934 – 210 68 69 770
Email: chtsionou@mitera.gr

Β’ Κλινική ΜαστούΦαλιάκου Ελένη
Ωράριο λειτουργίας Γραμματείας: ΔΕ-ΠΑ 09:00-17:00

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 68 69 670 – 210 68 69 684
Fax: 210 68 93 704
Email: amanolopoulou@mitera.gr

Γ’ Κλινική ΜαστούΠαπάζογλου Γεώργιος
Επιμελητές: Χρήστος ΛούμπιαςΧρυσόστομος Βαλλάς
Ωράριο λειτουργίας Γραμματείας: 07:00-15:00

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 68 69 690
Email: gpapazoglou@mitera.gr


Πλαστική Χειρουργική / Αποκατάσταση 


Γενετική Συμβουλευτική

Υπεύθυνος Τμήματος ΥΓΕΙΑ: Λύπας Γεώργιος

Στις παρακάτω κατηγορίες συνιστάται γενετικός έλεγχος ή καλύτερα επίσκεψη στον γενετιστή. Προϋπόθεση η πληροφόρηση της γυναίκας για τις επιλογές που έχει αν βρεθεί γενετική μετάλλαξη
Γενετική συμβουλευτική σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό όπως:

 • Διάγνωση καρκίνου του μαστού σε δύο συγγενείς α΄ βαθμού (μέλη οικογενείας ενός εκ των γονέων) ηλικίας  ≤50 χρόνων (τουλάχιστον ενός εξ αυτών)
 • Διάγνωση καρκίνου του μαστού σε τρεις ή περισσότερους συγγενείς α΄ ή β΄ βαθμού ανεξαρτήτου ηλικίας (μέλη οικογενείας ενός εκ των γονέων)
 • Διάγνωση αμφοτερόπλευρου καρκίνου του μαστού σε έναν συγγενή α΄ βαθμού
 • Διάγνωση καρκίνου του μαστού σε έναν άρρενα συγγενή
 • Διάγνωση καρκίνου των ωοθηκών σε δύο ή περισσότερους συγγενείς α΄ ή β΄ βαθμού ανεξαρτήτως ηλικίας
 • Διάγνωση καρκίνων του μαστού και των ωοθηκών σε συγγενείς α΄ και  β΄ βαθμού: τουλάχιστον ενός συγγενούς α΄ ή β΄ βαθμού με καρκίνο του μαστού και ενός με καρκίνο των ωοθηκών
 • Διάγνωση ταυτόχρονων καρκίνων του μαστού και των ωοθηκών σε έναν συγγενή α΄ ή β΄ βαθμού με καρκίνο του μαστού και ένας με καρκίνο ωοθηκών.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Γραμματείας: 210 68 67 163
Fax: 210 68 67 164
Email: glypas@hygeia.gr

Συνεργασία με το Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής Alfa Lab του Oμίλου ΥΓΕΙΑ
Διευθύντρια: Λίνα Φλωρεντίν
Το Κέντρο λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την έρευνα και την ανίχνευση συγκεκριμένων γενετικών νοσημάτων και συμμετέχει σε ποικίλα διεθνή και ελληνικά ερευνητικά πρωτόκολλα.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ/ΟΩΘΗΚΩΝ

 • ΓΟΝΙΔΙΑ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2 (ΠΛΗΡΕΣ SEQUENCING)
 • ΓΟΝΙΔΙΑ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2 (ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ/ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA2
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ CHEK2
 • Fc ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ (FcγRs) ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ (ΠΛΗΡΕΣ SEQUENCING)

Έχει λάβει πιστοποίηση ISO 15189:2007 σύμφωνα με τα κριτήρια του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6902082 / 6984174 / 6984178
Fax: 210 69 02 083
Email: alab@leto.gr


Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής

Διευθυντής:  Πρασόπουλος Βασίλειος

Σύγχρονος εξοπλισμός:

 • 2 γ-camera Philips, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με ένα δίκτυο ταχύτατων ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου JetStream, με εξαιρετικά εξελιγμένο λογισμικό και απεριόριστες δυνατότητες επεξεργασίας της εικόνας.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ με λήψη δεδομένων στην γ-Camera και επιπλέον με διεγχειρητικό ανιχνευτή γ-ακτινοβολίας. (γ-probe Ραδιοκατευθυνόμενη χειρουργική)

Το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του ΥΓΕΙΑ λειτουργεί, ως Κέντρο Αναφοράς της Philips για τη Ν. Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Γραμματείας: 210 6867 199
Fax: 210 68 67 196
Email: pet@hygeia.gr


Κυτταρολογικό Εργαστήριο

Διευθύντρια:Σάλλα Χαριτίνη

Σύγχρονος εξοπλισμός:

 • Ψηφιακή κάμερα με δυνατότητα λήψης κυτταρολογικών εικόνων μέσω του μικροσκοπίου.
 • Ειδικός εξοπλισμός για εφαρμογές ανοσοκυτταροχημείας.

Ωράριο λειτουργίας Γραμματείας: ΔΕ-ΣΑ 07:00-15:00
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 68 69 811 – 210 68 69 834
Fax: 210 68 69 834
Email: cytology@mitera.gr


Παθολογοανατομικό Εργαστήριο

Διευθυντής: Παπαδόπουλος Σάββας

Σύγχρονος εξοπλισμός:

 • δύο ιστοκινέτες κλειστού τύπου
 • πάγκο εργασίας μακροσκοπικής εξέτασης των παρασκευασμάτων εφοδιασμένου με σύστημα φωτογράφισης/τεκμηρίωσης και με πλήρες σύστημα εξαερισμού
 • αυτόματο μηχάνημα χρώσεων ρουτίνας και ιστοχημείας, κάλυψης πλακιδίων
 • δύο αυτόματα μηχανήματα ανοσοϊστοχημείας, in situ υβριδισμού

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Ταχεία βιοψία
 • Ανοσοϊστοχημεία φρουρού λεμφαδένα
 • Όρια εκτομής
 • Ορμονικοί υποδοχείς οιστρογόνων και προγεστερόνης (ER & PGR).
 • Ογκογονίδιο Her2/Neu.
 • Ki-67 (Δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού). Η εξέταση αυτή γίνεται με τη μέθοδο της ανοσοϊστοχημείας και καθορίζει τον δείκτη πολλαπλασιασμού του όγκου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Γραμματείας: 210 68 67 459 – 210 68 67 480
Fax: 210 68 67 047
Email: pathology@hygeia.gr


Ογκολογική Κλινική

Διευθυντής:  Αθανασιάδης Ηλίας

Συνεργάτες ιατροί:
κα Νικολαΐδη Μαντώ
κα Ραπτογιάννη Μαρία
κος Μουρτζούκος Σπυρίδων
κος Οικονόμου Άγγελος
κος Πισταμαλτζιάν Νίκος

Τηλέφωνα επικοινωνίας Γραμματείας: 210 68 69 843
Fax: 210 68 69 650
Email: iathanasiadis@mitera.gr


Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Διευθυντής: Δαρδούφας Κωνσταντίνος

Σύγχρονος εξοπλισμός:

 • Σύγχρονος Εξομοιωτής – Προσομοιωτής της VARIAN
 • Τέσσερα, υπερσύγχρονα συστήματα – λογισμικά σχεδιασμού Ακτινοθεραπείας:
 • Τρεις Ρομποτικούς Γραμμικούς Επιταχυντές τελευταίας γενιάς:
 • Elekta VERSA HD 6, 10 και 15MV
 • Εlekta AXESSETM 6 MV

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Ακτινοθεραπεία με ακτίνες Χ, 6 και 18 MV
 • Λογισμικό 3D, IMRT, VMAT, IGRT, Adapted Radiotherapy (CBCT,EPID)
 • Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία (κεφαλής & σώματος)
 • Ακτινοχειρουργική
 • Ακτινοχειρουργική εγκεφάλου γ-knife
 • Ακτινοθεραπεία με Ηλεκτρόνια 6, 9,12,15,18 ΜeV
 • Βραχυθεραπεία Υψηλού Ρυθμού Δόσης με μηχάνημα μεταφόρτισης (Micro Selectron)
 • Βραχυθεραπεία προστάτου (εμφύτευση ραδιενεργών κόκκων)
 • Διεγχειρητική Ακτινοθεραπεια
 • Ακτινοχημειοθεραπεία
 • Ογκολογική εκτίμηση
 • Κλινική εξέταση

Τηλέφωνα επικοινωνίας Γραμματείας: 210 68 67 830
Fax: 210 68 67 835
Email: gkao@hygeia.gr


Ψυχολογική Υποστήριξη

Γκίκα Ελίνα
Ειδικευμένη ψυχολόγος, η οποία είναι διατεθειμένη να συμβουλεύσει και να παρέχει πρακτικές συμβουλές και υποστήριξη σε ασθενείς με νέα διάγνωση καρκίνου.
Τηλ: 6972 91 03 94


Φυσιοθεραπευτική Υποστήριξη

Υπεύθυνος: Φυσίατρος – Μαναός Ευάγγελος
Φυσικοθεραπευτές: κα Ντούλιου Αναστασία, κος Τριανταφύλλου Ευριπίδης, κος Τρυφωνόπουλος Κων/νος

Διατίθεται φυσιοθεραπευτική δυνατότητα για τη μετεγχειρητική περίοδο ώστε να εξασφαλίζεται θεραπεία του λεμφοιδήματος και η καλή κινητικότητα του ώμου.
Τηλ: 210 68 67 477, 6945 33 62 97