Επιδημιολογικά Στοιχεία / Διεθνή Δεδομένα

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τον Καρκίνο του Μαστού, από τις γυναίκες που γεννιούνται σήμερα, 1 στις 8 θα νοσήσει με καρκίνο του μαστού κάποια στιγμή στη ζωή της.

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη 330.000 γυναίκες διαγιγνώσκονται με καρκίνο μαστού και 90.000 γυναίκες πεθαίνουν από καρκίνο του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού ευθύνεται για το 26,5% του συνόλου των νέων διαγνώσεων καρκίνου στις γυναίκες στις χώρες της Ε.Ε. και για 17,5% των θανάτων από καρκίνο. Ο αριθμός των νέων γυναικών που νοσούν αυξάνεται: 35% είναι κάτω από 55 ετών και 12% είναι κάτω από 45. Ο καρκίνος του μαστού είναι η κύρια αιτία θανάτου στις γυναίκες ηλικίας 35 έως 59 ετών. Η Ελλάδα παρουσιάζει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης και θνητότητας από καρκίνο του μαστού στην Ευρώπη. Ωστόσο, ενώ τα ποσοστά αυτά φαίνεται να μειώνονται στη βόρεια και δυτική Ευρώπη, στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης, συνεχίζουν να αυξάνονται.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, η αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού απαιτεί την ύπαρξη εξειδικευμένων διεπιστημονικών πιστοποιημένων κέντρων μαστού. Τα δεδομένα επίσης δείχνουν ότι οι γυναίκες με καρκίνο του μαστού έχουν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης αν αντιμετωπιστούν σε εξειδικευμένες μονάδες (κέντρα μαστού), στις οποίες ομάδες ιατρών συνεργάζονται και αντιμετωπίζουν μεγάλους αριθμούς ασθενών. Αυτό σημαίνει ότι κανένας ειδικός δεν λειτουργεί μεμονωμένα, αλλά ότι η φροντίδα της κάθε ασθενούς αποφασίζεται μετά από συζήτηση πολλών έμπειρων ειδικών που δουλεύουν μαζί στο ίδιο κέντρο.

Ορίζοντας λοιπόν την έννοια του κέντρου μαστού, θα λέγαμε ότι είναι η οργάνωση αυτών των υπηρεσιών σε μια συντονισμένη, ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση για τον ασθενή. Το ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα ιατρικής και νοσηλευτικής δραστηριότητας και έχει καθορισμένη τοποθεσία χωροταξικά εντός του νοσοκομείου. Η αρχιτεκτονική διαμόρφωση, ο τεχνικός και τεχνολογικός εξοπλισμός αλλά και η λειτουργία του ως ανεξάρτητο τμήμα αλλά και μέρος του Νοσοκομείου, έχουν ιδιαιτερότητες οι οποίες καθορίζονται στη συνέχεια.