Ενδοσκοπήσεις

Όλες οι ενδοσκοπικές πράξεις είναι απολύτως ανώδυνες και διενεργούνται υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου αναισθησιολόγου ο οποίος φροντίζει την απόλυτη ασφάλεια της εξέτασης/επέμβασης και χορηγεί όλα τα φάρμακα που απαιτούνται για να επιτελεσθεί μια απόλυτα ασφαλής και ανώδυνη ενδοσκόπηση.

Το Τμήμα

Το ενδοσκοπικό τμήμα που αποτελεί την κορωνίδα της Γαστρεντερολογικής Κλινικής εκτελεί ετησίως περισσότερες από 2500 διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδοσκόπησεις. Χρησιμοποιούνται τα πιο μοντέρνα ενδοσκοπικά μηχανήματα και συστήματα καθαρισμού/απολύμανσης των ενδοσκοπίων. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει:

  • στο μεγεθυντικό ενδοσκόπιο Fuji 600ZW το οποίο με την οπτική μεγέθυνση της εικόνας κατά 150 φορές και την χρήση ειδικών φίλτρων φωτός BLI και LCI επιτυγχάνει την αναγνώριση πρώιμων καρκινικών βλαβών στον οισοφάγο και στόμαχο
  • στο υψηλής ευκρίνειας κολονοσκόπιο Fuji 600WM που με την χρήση ειδικών φίλτρων φωτός BLI και LCI διευκολύνει την ανεύρεση επίπεδων πολυπόδων που είναι δύσκολά ορατοί με γυμνό μάτι.
  • στα παιδιατρικά και βρεφικά μας ενδοσκόπια που χρησιμοποιούνται σε ειδικές καταστάσεις [δύσκολες στενώσεις….]

Oι νοσηλεύτριες μας είναι άριστα εκπαιδευμένες τόσο για την βοήθεια στον γιατρό κατά την διάρκεια της ενδοσκόπησης, την απολύμανση των ενδοσκοπιών όσο και για την φροντίδα του ασθενούς πριν και μετά την ενδοσκοπική πράξη ώστε το συνολικό αποτέλεσμα να είναι η απόλυτη ικανοποίηση των ασθενών μας και η ασφάλεια των ενδοσκοπικών μας πράξεων.

Οι ενδοσκοπικές πράξεις που διενεργούνται στο ενδοσκοπικό τμήμα της Γαστρεντερολογικής κλινικής είναι οι εξής: