Α’ Κλινική Γυναικολογικής Ογκολογίας

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των κακοηθειών του γυναικείου γεννητικού συστήματος.

Στο ΜΗΤΕΡΑ, σήμερα, η φροντίδα της γυναίκας δεν περιορίζεται, αποκλειστικά, στη διαχείριση της εγκυμοσύνης και του τοκετού, αλλά εκτείνεται σε όλο το εύρος των παθήσεων που μπορεί να εμφανιστούν στη ζωή της.  Ανάμεσα σε αυτές, κύρια θέση κατέχουν οι κακοήθειες του γυναικείου γεννητικού συστήματος (καρκίνος μήτρας, τραχήλου, ωοθηκών και, σπανιότερα, αιδοίου και κόλπου).

Έχοντας ως ύψιστη προτεραιότητα την εξατομίκευση της θεραπείας με βάση τις ανάγκες της κάθε ασθενούς, ομάδες εξειδικευμένων ιατρών του ΜΗΤΕΡΑ παρέχουν υψηλής ακρίβειας διαγνωστικές εξετάσεις, πρωτοποριακές χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπείες, καθώς και συμβουλευτική στα πλαίσια της πρόληψης κληρονομικών κακοηθειών.

Περαιτέρω, σε συνεργασία με τη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής IVF, διασφαλίζουν την προστασία της γονιμότητας σε νεότερες γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με γυναικολογική κακοήθεια, όταν είναι ογκολογικά ασφαλές και αποδεκτό.

Οι επιμέρους ειδικότητες και εξειδικεύσεις που συνεργάζονται σε αυτά τα πλαίσια περιλαμβάνουν:

  • Γυναικολογική Ογκολογία
  • Παθολογική Ογκολογία
  • Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
  • Διαγνωστική Ακτινολογία
  • Παθολογική Ανατομική
  • Μοριακή Βιολογία

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός τελευταίας γενιάς, η ανθρώπινη προσέγγιση και η αφοσίωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού μας στην καταπολέμηση του γυναικολογικού καρκίνου διαμορφώνουν το απαραίτητο περιβάλλον που απαιτείται για να είναι επιτυχής η θεραπευτική προσέγγιση.

Ογκολογικό Συμβούλιο
Στο Ογκολογικό Συμβούλιο, εξειδικευμένοι ιατροί που ασχολούνται με όλο το φάσμα του γυναικολογικού καρκίνου συνεργάζονται στενά, προκειμένου να απαντήσουν στις ιδιαίτερες προκλήσεις του κάθε περιστατικού. Με βάση τα πιο αξιόπιστα και σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα και μετά από διεξοδική συζήτηση, προτείνουν το θεραπευτικό πλάνο που θα εγγυάται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και θα διασφαλίζει την ποιότητα ζωής των προσβεβλημένων γυναικών.